Bài soạn Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

5 145 1 Gửi tin nhắn cho Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 08:11

Trường THCS Sơn Nguyên MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài . Trang 4 2. Mục đích nghiên cứu . Trang 4 3. Đối tượng và khách thể . Trang 4 4. Nhiệm vụ nghiên cứu . Trang 4 5. Phương pháp nghiên cứu Trang 5 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1. Cơ sở pháp lý …………………………………………………… Trang 6 2. Cơ sở lí luận Trang 6 3. Cơ sở thực tiễn Trang 6 CHƯƠNG II: THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1. Khái quát phạm vi . Trang 7 2. Thực trạng đề tài nghiên cứu . Trang 7 3. Nguyên nhân . Trang 9 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở đề xuất và giải pháp Trang 9 2. Giải pháp chủ yếu Trang 9 3. Tổ chức triển khai thực hiện Trang 11 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Trang 12 2. Kiến nghị Trang 12 Trang 3 Trường THCS Sơn Nguyên PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: - Qua tình hình HĐGD NGLL thực tế của Trường THCS Sơn Nguyên trong thời gian hoạt động từ năm học 2006 - 2007 đến đầu năm học 2008 - 2009 và thông qua các báo cáo tổng kết của các liên đội trong huyện về tình hình HĐGD NGLL trong các năm qua. Kết quả mà các liên đội đạt được thông qua hoạt động. - HĐGD NGLL tạo cho các em không khí vui tươi, sôi nổi trong học tập, giảm bớt căn thẳng cho các em trong các giờ ngồi học trong lớp và tạo cho các em tình thân, tính đoàn kết. Thông qua HĐGD NGLL các em hiểu biết thêm về xã hội, quê hương đất nước con người VIệt Nam, Trường, Đảng, Đoàn, Đội . - Ngoài ra HĐGD NGLL được sự quan tâm của Bộ GD&ĐT thông qua chỉ đạo, chương trình bồi dưỡng, thay sách giáo khoa. - Bắt nguồn từ những vấn đề trên. Tôi nhận thấy HĐGD NGLL là một hoạt động không thể thiếu trong hoạt động của các liên đội. Vì vậy tôi chọn “Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm. 2. Mục đích nghiên cứu: Tạo cho các em không khi vui tươi trong học tập, giải trí lành mạnh, bổ ích cho các em. Qua hoạt động này giáo dục các em hiểu biết thêm về lối sống đạo đức, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, khắc sâu theo từng mảng kiến thức chủ điểm khác nhau như: Về “Truyền thống của Đảng CSVN”, “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, “Đội TNTP Hồ Chí Minh”, “Cách mạng Việt Nam”, “Tôn sư trọng đạo”, “Truyền thống hiếu học”, “Hiểu biết về ATGT” … Từ đó, phát huy sự thi đua mạnh dạn của học sinh và sự tích lũy kiến thức để các em đem ra áp dụng thực hành trong học tập và cuộc sống có hiệu quả hơn. Hiểu biết hơn về đất nước – con người Việt Nam. Từ đó có lòng yêu quê hương đất nước để ra sức học tập xây dựng nước nhà sau này, góp phần xây dựng cho buôn làng, xã hội ngày càng giàu mạnh và phát triển. Giúp con người ngày càng hoàn thiện hơn về lối sống đạo đức. Giúp cho GVPT và học sinh hiểu rõ hơn về HĐGD NGLL trong trường học để từ đó hoạt động này ngày càng đạt kết quả tốt hơn. 3. Đối tượng và khách thể: 3.1 Đối tượng: Học sinh Trường THCS Sơn Nguyên 3.2 Khách thể: Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 4. Nhiệm vụ nghiên cứu : Thường xuyên tham mưu với lãnh đạo nhà trường và kết hợp với các giáo viên bộ môn có liên quan đến mảng đề tài cần thực hiện cho HĐGD NGLL như: GV bộ môn Sử, Địa, GDCD … Hội PHHS, các lão thành cách mạng ở địa phương, tham khảo tư liệu sách báo ở Huyện Đoàn … tạo điều kiện cho học sinh gắn bó với GVPT trong các cuộc Trang 4 Trường THCS Sơn Nguyên thi do GV-TPT đề ra và tạo thói quen tốt cho các em biết tham khảo tư liệu để các em thực hiện theo đúng với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”. Đó là một quan niệm đúng đắng. Tham gia phối hợp cùng nhau tuyên truyền vận động thu hút các em sinh hoạt có tổ chức, có kỷ luật nhằm tạo cho các em gần gũi nhau hơn, đoàn kết gắn bó để tạo nên sức mạnh tập thể, tự tin và có bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Về phía học sinh phải thường xuyên tham khảo sách, truyện, báo ở thư viện nhà trường để tăng thêm kiến thức. 5. Phương pháp nghiên cứu: - Trắc nghiệm câu hỏi. - Phiếu điều tra. - Tham khảo ý kiến. Trang 5 Trường THCS Sơn Nguyên NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1. Cơ sở pháp lý: - Các hệ thống văn bản liên quan đến đề tài - Giáo dục đội viên biết các chủ điểm tháng, các ngày kỷ niệm trong tháng. Thông qua HĐGD NGLL. - Hướng dẫn việc rèn luyện đội viên dự bị và đôi viên măng non theo chủ điểm hàng tháng - Tập các bài múa quy định trong năm học, tập Nghi thức đội, động tác cá nhân tại chỗ, di động đội hình, đội ngũ . - Sinh hoạt sao đội, đúng lịch theo các bước qui định 2. Cơ sở lí luận: - Trong các trường học THCS hiện nay Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng nồng cốt trong nhà trường. Đội TNTP Hồ Chí Minh là đội ngũ không thể thiếu được trong và ngoài nhà trường, là lực lượng hậu bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hoạt động Đội với mục tiêu chính là giúp các em phấn đấu vươn lên trong học tập rèn luyện, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và vui chơi đồng thời thực hiện tốt luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó nhà trường phát hiện những em có năng khiếu để bồi dưỡng chuẩn bị cho các kì thi các cấp tổ chức. Ngoài sự nổ lực của GV - TPT thì vai trò của GVPT không kém phần quan trọng góp phần vào sự thành công cho phong trào thi đua của Liên đội . - Tạo cho các em không khí vui tươi trong học tập, làm quen với sinh hoạt cộng đồng. Nhằm thực hiện theo phương châm “Học mà chơi – Chơi mà học“ trong công tác giáo dục và phong trào Đội. Mặt khác, hoạt động Đội là để giúp các em phát triển một cách toàn diện về “Văn – Thể – Mỹ”õ. Để giúp học sinh giải trí lành mạnh, bổ ích sau những giờ học căng thẳng và tạo điều kiện tốt cho các em tiếp thu bài học mới có hiệu quả. Thông qua các hoạt động giúp cho các em hiểu biết thêm về quê hương đất nước, những tấm gương của các anh hùng nhỏ tuổi, biết thêm về các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Mặt khác, đối với địa bàn miền núi, các em ít có điều kiện vui chơi, giải trí nên cần phải lồng ghép các hoạt động vui chơi cho các em . 3. Cơ sở thực tiễn : - Từ chương trình thay sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT ở cấp THCS trong những năm qua và thông qua các chương trình tập huấn công tác Đội về HĐGD NGLL do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tôi nhận thấy tiết HĐGD NGLL rất bổ ích cho cả GVPT và học sinh. Trang 6 Trường THCS Sơn Nguyên - Vì qua đó giúp các em hiểu biết và khắc sâu một số kiến thức cần thiết về các mảng đề tài khác nhau theo từng chủ điểm từng tuần, từng tháng qua vai trò của GVPT và GV – TPT. Tuỳ theo chủ điểm hàng tháng mà GV – TPT có thể lồng ghép giáo dục các em thêm về hai mặt giáo dục một cách phong phú và hiệu quả. - Chương trình học hiện nay với nhiều đổi mới lồng ghép trong chương trình học khối THCS hiện nay. Đối với học sinh miền núi thiếu thốn những hoạt động vui chơi, giải trí. Nên môn học HĐGD NGLL đối với học sinh miền núi quả là một hoạt động hữu ích. CHƯƠNG II THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1. Khái quát phạm vi: Trường THCS Sơn Nguyên, đa số là học sinh người kinh trong đó cũng có phần ít là học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều lứa tuổi không đồng đều, một địa bàn thiều thốn các thông tin giải trí. Nên rất cần các tiết học HĐGD NGLL để các em trao đổi thông tin, vui chơi sau những giờ học căn thẳng trên lớp. Vì vậy tôi chọn đối tượng nghiên cứu là học sinh THCS. 2. Thực trạng đề tài nghiên cứu: Một phần do một số GV – TPT chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và một phần do GVPT lâu nay chỉ làm qua loa cho hết trách nhiệm nên không gây được sự hứng thú cho học sinh. Từ đó dễ đem lại sự nhàm chán cho tiết HĐGD NGLL ở tại lớp. Ngoài ra kinh phí của chi đội và Liên đội cũng hạn hẹp nên việc Liên đội tổ chức các buổi văn nghệ, các cuộc thi … và việc thực hiện tiết HĐGD NGLL ở lớp không đem lại hiệu quả cao. Nghiên cứu thực trạng ở Liên đội để đưa ra biện pháp lôi cuốn GVPT và học sinh tham gia hưởng ứng nhiệt tình cho hoạt động này là phần chính của đề tài. Xuất phát từ tình hình đó và qua 5 năm đổi mới chương trình thay sách giáo khoa của bậc học THCS đến nay nên tôi chọn đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lơp” làm đề tài nghiên cứu. 2.1 Đối với GV phụ trách: Đây là một hoạt động mang tính vui chơi và lồng ghép giáo dục nhiều mặt đối với học sinh. Nhưng trong thời gian qua, một số giáo viên phụ trách chưa làm hết trách nhiệm đối với tiết dạy này. Đa số làm để đối phó vì nghĩ đó là tiết dạy hoặc tiết sinh hoạt đơn thuần không mang tính hấp dẫn để kích thích việc vui chơi của học sinh. Từ đó, làm ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động này và làm cho học sinh nhận thức chưa đúng về vấn đề này . Vì vậy, đây là vấn đề cần giải quyết cấp bách để đưa nhận thức của học sinh ngày càng đúng đắn hơn nhằm đem lại hiệu quả đào tạo cao hơn. Trang 7 . NGLL là một hoạt động không thể thiếu trong hoạt động của các liên đội. Vì vậy tôi chọn Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp làm đề. chương trình thay sách giáo khoa của bậc học THCS đến nay nên tôi chọn đề tài Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lơp” làm đề tài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Bài soạn Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Bài soạn Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Bình luận về tài liệu bai-soan-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP