Bài giảng Bản tự kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2008-2010

4 628 6 Gửi tin nhắn cho Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 06:11

ĐẢNG BỘ XÃ DIỄN HẢI Chi bộ :TrườngTHCS ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM Diễn Hải,ngày 03 tháng 03 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ban CẤP UỶ TRƯỜNG THCS DIỄN HẢI NHIỆM KỲ 2008-2010 Trong hai năm qua dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng chi bộ trưởng THCS Diễn Hải đã lảnh đạo nhà trường trong điều kiện thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn nhất định .Ban Cấp uỷ được phân công cụ thể như sau: 1) Ông: Ngô Đinh Nho-Bí thư chi bộ,Hệu trưởng 2) Ông:Võ Hồng Sơn-P.Bí thư,P.Hiệu trưởng phụ trách CM 3) Bà:Nguyễn Thị Tường-Cấp uỷ viên,P.Hiệu trưởng phụ tách CSVC-PCGD Ban cấp uỷ đã giao nhiệm vụ cụ thể và đã đặt ra yêu cầu mới đối với sự lảnh đạo,chỉ đạo trong thời kỳ đổi mới,sự phát triển chung của sự nghiệp GD cả nước đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của GD huyện nhà về công cuộc phát triển như vũ bảo về KHKT- CNTT.Ban Cấp uỷ trường THCS Diễn Hải trong nhiệm kỳ qua tự kiểm điểm như sau: A)Thuận lợi: -Được sự quan tâm chỉ đạo của các ban ngành các cấp,đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của đảng bộ xã Diễn Hải -Lập trường tư tưởng vững vàng,chuyên môn,phẩm chất đạo đức tốt. Đại đa số thể hiện được bản lĩnh chính trị,tinh thần đoàn kết nhất trí cao,nhiều đồng chí kiên định vững vàng về mọi mặt,dám nghĩ dám làm,dám chịu trách nhiệm tạo được sự phát triển của tổ chức mình phụ trách. -Là tập thể đoàn kết,kiên định trên những vấn đề nguyên tắc,bàn và quyết nhiều vấn đề quan trọng của nhà trường. B)Khó khăn: -Đội ngũ GV chủ yếu là Giáo viên trẻ do vậy kinh nghiệm giảng dạy còn hạn chế -Cơ sỡ vật chất còn nhiều thiếu thốn,còn phải học hai ca,các phòng đa chức năng,phòng vi tính,phòng thực hành hoá sinh chưa có đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học của nhà trường. Một bộ phận nhỏ phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học tập của con em mình. Với những thuận lợi và khó khăn trên dưới sự chỉ đạo lảnh đạo của các cấp uỷ Đảng mà trực tiếp là cấp uỷ chi bộ trường THCS Diễn Hải trong nhiệm kỳ qua đã kh ông ngừng phát huy những mặt mạnh khắc phục tồn tại đã chỉ đạo nhà trường đạt được một số kết quả nhất định như sau: 1) Ưu điểm: *) Phẩm chất chính trị , đạo đức, lối sống -Có tư tưởng vững vàng trong mọi tình huống,tin tưởng và trung thành với lí tưởng cách mạng,tuyệt đối trung thành với lí tưởng Mác –Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,nói viết theo quan điểm của Đảng,chấp hành mọi đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà Nước,tuyệt đối chấp hành Nghị Quyết của Đảng.Tuyên truyền vận động mọi người cùng chấp hành tốt. -Luôn tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ cho bản thân,như học tập Nghị Quyết của Đảng,qua sách báo,học nghiệp vụ quản lí,nhằm từng bước năng cao nghiệp vụ chuyên môn. -luôn luôn nghiêm chỉnh và có ý thức chấp hành tốt cuộc vận động:” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về nâng cao ý thức trách nhiệm,hết lòng,hết sức phục vụ tổ Quốc phục vụ nhân dân -Sống giản dị hoà đồng với mọi người,thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí,tham nhũng,quan liêu,cựa quyền khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thờ thực hiện và vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành Quy định số 19 của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm -Tôn trọng lảnh đạo các cấp,tạo mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp,phát huy tính dân chủ ở cơ sở *)Thực hiện chức trách,nhiệm vụ được giao Luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,luôn hoạt động tích cực để hoàn thành Nghị Quyết của chi bộ và nghi quyết Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm đã đề ra.Xây dựng kế hoạch năm sát với tình hình thực tế của đơn vị.Cụ thể: -Tình hình huy động học sinh vào lớp 6 : Đạt 100% -Chất lượng giáo dục hằng năm được nâng lên -Công tác PCTHCS: 2 năm nhiệm kỳ đều đạt và vượt trên 86% -Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm dạy và học -Dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm - về chất lượng mũi nhọn:Tăng cả về số lượng và chất lượng. đặc biệt là có số lượng HS dự thi cấp tỉnh cao nhất từ trước tới nay -Về chất lượng đại trà: Đạt và vượt mặt bằng của huyện -Học sinh vào cấp 3 công lập và các loại hình trường đạt:70% -Về GVG cấp huyện:Tham mưu đề xuất lựa cho đi dự thi lý thuyết kết quả:4/4 đ/c đều đạt GVG lý thuyết cấp huy ện 2010-2012 -xây dựng trường:Xanh -Sạch-Đẹp,liên tục đạt đơn vị tiên tiến của nghành GD& ĐTDiễn Châu, đạt chi bộ TSVM và TSVM tiêu biểu của Đảng bộ Diễn Hải.Phấn đấu để đạt chuẩn QG năm 2010. Về việc nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị:đã tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên tham gia thực tập,dự giờ thăm lớp ,trao đổi CM để học tập lẫn nhau.Tạo Đ/Kcho giáo viên được học đại học TC hoặc từ xa để nâng cao trình độ.Tạo điều kiện cho GV ng ký d thi giỏo viờn gii cp huyn,vỡ bi cú thy giỏo gii thỡ mi cú hc sinh gii.Kt qu cú 3 giỏo viờn t danh hiu giỏo viờn gii cp huyn nm 2008,nm 2010:4 GV ang d thi.T chc nhiu hot ng Dy -Hc ng b nờn cht lng GD ngy cng tng,t l hc sinh khỏ gii ngy cng nhiu,phn u cú hc sinh gii tnh.Tt nghip THCS hng nm t trờn 96%.Thi vo THPT t trờn 60% cỏc loi hỡnh trng Luụn hon thnh tt nhim v c giao,phi kt hp vi cỏc cp cỏc nghnh a phng ,ban i din cha m hc sinh, lm tt cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc nh:vn ng kinh phớ sa cha nh cho trng,giỏo dc HS chm tin,vn ng HS b hc n trng *)Cụng tỏc t chc Cụng tỏc phỏt trin ng c chỳ trng v quan tõm c s lng cng nh cht lng.Trong thi gian qua chi b ó cho i hc i tng ng :9 /C -Lm h s vo ng chớnh thc cho 2 /c:Phỳc,Ti -Kt np 2 ng viờn mi: /c Quang,Thu -Cú 6 /c i tng ng:Ho,T,H,Hi, o,Khang ang tin hnh c bỡnh xột cho lm h s cho lm h s -Chi b ang cú k hoch giao cỏc t chc bỡnh xột cỏc /c on viờn xut sc tip tc gii thiu cho i hc lp i tng ng trong thi gian ti. -Tham mu xut,gii thiu cỏc chc danh ch cht trong nh trng sỏt ỳng nhm to sc mnh trong b mỏy lm vic ca trng t hiu qu -Tham mu vi chi b, ng y xó phỏt trin c 03 ng viờn.Mc khỏc cũn cng c v xõy dng n v Vn Hoỏ ,chi on, cụng on trung t vng mnh vVMXS.Liờn i TN t liờn i mnh cp huyn. 2)Tn ti : Do ỏp lc cụng vic v bn tớnh thng thn,nờn d lm mt lũng ng nghip. -u tranh vi mhng biu hin xu ca GV v hc sinh cú lỳc cha tht kiờn quyt v kp thi.Có lúckiểm tra nhắc nhở cha kịp thời đối với các tổ chức mình giao việc Tuy nhiờn trong nm qua cụng tỏc duy trỡ s s hc sinh ,mc dự cú tin b nhiu so vi nm trc ,song so vi quy nh thỡ vn cũn cao (Trờn 1%). Cht lng ging dy(nht l mi nhn) cha cao v cha tht vng chc. Cht lng i ng cũn nhiu hn ch v nng lc,t tng v li sng. - -Cht lng mi nhn tuy tng nhng cũn thua mt bng ca huyn -Cht lng i tr tuy t mt bng nhng cha thc s vng chc -Hot ng ca hai t chuyờn mụn cũn ớt,ni dung sinh hot cũn s si cha cú hiu qu cao. -Cụng tỏc phỏt trin ng viờn cha t ch tiờu ng b giao cho Trờn õy l mt s u khuyt im m Ban cp u Trng THCS Din Hi trong nhim k qua ó nhỡn nhn v ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan nhng mt lm c v nhng tn ti cn khc phc trong thi gian ti. Tôi xin T/M cho ban cấp uỷ nhiệm kỳ 2008-2010 đến giờ phút này xin mãn nhiệm nhường lại đại hội.mong rằng đại hội bầu ra ban cấp uỷ nhiệm kỳ tới với nhiều gương mặt tiêu biểu có năng lực,phẩm chất đạo đức có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc nhằm chỉ đạo,l ảnh đạo đưa trường ta ngày một đi lên và đạt trường chuẩn Quốc gia vào năm 2010 Xin chân thành cảm ơn Bí thư chi bộ . Hải,ngày 03 tháng 03 năm 2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ban CẤP UỶ TRƯỜNG THCS DIỄN HẢI NHIỆM KỲ 2008-2010 Trong hai năm qua dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng chi bộ trưởng. xin T/M cho ban cấp uỷ nhiệm kỳ 2008-2010 đến giờ phút này xin mãn nhiệm nhường lại đại hội.mong rằng đại hội bầu ra ban cấp uỷ nhiệm kỳ tới với nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bản tự kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2008-2010, Bài giảng Bản tự kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2008-2010, Bài giảng Bản tự kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2008-2010

Bình luận về tài liệu bai-giang-ban-tu-kiem-diem-cap-uy-nhiem-ky-2008-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP