Bài giảng Sự kì diệu của lá cây

12 143 1
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 05:11

Tự nhiên – Xã hội: Bài: Khả năng kì diệu của lá cây 1/ Chức năng của lá cây: Quá trình hô hấp của cây được diễn ra khi nào? 3 Quá trình hô hấp của cây diễn ra suốt ngày đêm. Kết luận: Lá cây có ba chức năng là: quang hợp, hô hấp và thoát hơi nước. Quá trình quang hợp của cây được diễn ra trong điều kiện nào? 1 Quá trình quang hợp của cây diễn ra dưới ánh sáng mặt trời. Khi hô hấp lá cây hấp thụ khí gì? Thải ra khí gì? 4 2 Khi quang hợp lá cây hấp thụ khí gì? Thải ra khí gì? Khí các-bô-níc Khí ô-xy Khí ô-xy Khí các-bô-níc Ngoài hô hấp và quang hợp lá cây còn có chức năng gì? 5 Hơi nước Lá để gói bánh Lá để lợp nhà Lá để làm thức ăn Lá làm thức ăn động vật Lá để làm nón Lá để chữa bệnh Bài: Khả năng kì diệu của lá cây 2/ Ích lợi của lá cây: 2 3 4 7 6 5 Câu hỏi: Lá cây được sử dụng vào những việc gì? Lá cây dùng để làm thức ăn, nước uống Lá cây dùng để che bóng mát Lá cây dùng để làm thức ăn cho động vật Lá cây dùng để gói hàng. Bài: Khả năng kì diệu của lá cây 2 3 4 5 6 7 Kết luận: Lá cây dùng để làm thức ăn cho người, cho động vật, làm đồ dùng, lợp nhà, gói bánh, … Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu dưới đây: Câu 2: lá cây dùng để lợp nhà là các lá: A lá rau má, lá tranh, lá cọ. B Lá môn, lá dừa, lá tre. C Lá tranh, lá dừa, lá cọ. Câu 1: lá cây dùng để làm thuốc là các lá: A lá khoai, lá sả, lá cải. B Lá sả, lá ngải cứu, lá cỏ mực. C Lá chuối, lá mía, lá lúa. Trò chơi . năng kì diệu của lá cây 2/ Ích lợi của lá cây: 2 3 4 7 6 5 Câu hỏi: Lá cây được sử dụng vào những việc gì? Lá cây dùng để làm thức ăn, nước uống Lá cây. đây: Câu 2: lá cây dùng để lợp nhà là các lá: A lá rau má, lá tranh, lá cọ. B Lá môn, lá dừa, lá tre. C Lá tranh, lá dừa, lá cọ. Câu 1: lá cây dùng để
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Sự kì diệu của lá cây, Bài giảng Sự kì diệu của lá cây, Bài giảng Sự kì diệu của lá cây

Bình luận về tài liệu bai-giang-su-ki-dieu-cua-la-cay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP