Bài giảng CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

25 268 0
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 04:12

Học sinh 1: - Dòng điện có những tác dụng nào? - Trình bày thí nghiệm để chứng tỏ dòng điện có tác dụng hoá học? Ví dụ. KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Học sinh 2: 1 ) Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua ( nam châm điện) có thể: A.hút các vật nhẹ. B.hút hoặc đẩy các vật bằng thép. C.làm quay kim nam châm. D.hút hoặc đẩy các vật bằng sắt thép và làm quay kim nam châm. 2 ) Bóng đèn dây tóc hoạt động dựa vào tác dụng nào của dòng điện? Bài 24: C ng đ dòng đi nườ ộ ệ C ng đ dòng đi nườ ộ ệ Dòng điện có thể gây ra các tác dụng khác nhau. Mỗi tác dụng này có thể mạnh, yếu khác nhau tùy thuộc vào cường độ dòng điện. Bài 24: C ng đ dòng đi nườ ộ ệ C ng đ dòng đi nườ ộ ệ I. Cường độ dòng điện: 1. Quan sát thí nghiệm của giáo viên ( hình 24.1) Nhận biết dụng cụ đo có tên gọi là ampe kế và so sánh số chỉ của ampe kế khi đèn sáng mạnh, sáng yếu. Nhận xét: Với bóng đèn nhất định khi, đèn sáng càng ……… thì số chỉ của ampe kế càng ……………… Nhận xét: Với bóng đèn nhất định khi, đèn sáng càng mạnh (yếu) thì số chỉ của ampe kế càng lớn ( nhỏ). Bài 24: C ng đ dòng đi nườ ộ ệ C ng đ dòng đi nườ ộ ệ I. Cường độ dòng điện: 1. Quan sát thí nghiệm của giáo viên ( hình 24.1) 2. Cường độ dòng điện: a) Số chỉ của ampe kế cho biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện được ký hiệu là chữ I.  b) Đơn vị cường độ dòng điện là ampe, ký hiệu là A.  Để đo cường độ dòng điện nhỏ người ta dùng mili- Ampe. 1A = 1000mA  1mA = 0,001A  Nhận xét: Với bóng đèn nhất định khi, đèn sáng càng mạnh (yếu) thì số chỉ của ampe kế càng lớn ( nhỏ). Áp dụng Bài 24: C ng đ dòng đi nườ ộ ệ C ng đ dòng đi nườ ộ ệ II. Ampe kế:  Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện. Tìm hiểu ampe kế C1: a) Hãy ghi giới hạn đo (GHĐ) và độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của ampe kế ở hình 24.2a và 24.2b vào bảng 1. Ampe kế GHĐ ĐCNN Hình 24.2a ……….mA ……….mA Hình 24.2b ………….A …………A Ampe kế GHĐ ĐCNN Hình 24.2a 100 mA 10 mA Hình 24.2b 6 A 0,5 A I. Cường độ dòng điện: Bài 24: C ng đ dòng đi nườ ộ ệ C ng đ dòng đi nườ ộ ệ II. Ampe kế:  Ampe kế là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện. Tìm hiểu ampe kế C1: b) hãy cho biết ampe kế nào trong hình 24.2 dùng kim chỉ thị và ampe kế nào hiển thị số.  Nhận xét: với bóng đèn nhất định khi, đèn sáng càng mạnh (yếu) thì số chỉ của ampe kế càng lớn (nhỏ). I. Cường độ dòng điện: Ampe kế dùng kim chỉ thị: hình a và b Ampe kế hiển thị số: hình c C1: c) Các chốt nối của ampe kế có ghi dấu gì ? (xem hình 24.3). Các chốt nối của ampe kế có ghi dấu cộng (+) và dấu trừ (-) Số thứ tự Dụng cụ dùng điện Cường độ dòng điện 1 Bóng đèn bút thử điện 0,001mA – 3mA 2 Đèn điốt phát quang 1mA – 30mA 3 Bóng đèn dây tóc 0,1A – 1A 4 Quạt điện 0,5A – 1A 5 Bàn là, bếp điện 3A – 5A Dựa vào bảng 2, hãy cho biết ampe kế của nhóm em có thể đo cường độ dòng điện qua dụng cụ nào? Đo được cường dộ dòng điện qua: đèn dây tóc, quạt điện . . biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện và là giá trị của cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện được ký hiệu là chữ I.  b) Đơn vị cường độ dòng điện là ampe,. đèn dây tóc, quạt điện . Bài 24: C ng đ dòng đi nườ ộ ệ C ng đ dòng đi nườ ộ ệ II. Ampe kế: I. Cường độ dòng điện: III. Đo cường độ dòng điện:  Ampe kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN, Bài giảng CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN, Bài giảng CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN

Bình luận về tài liệu bai-giang-cuong-do-dong-dien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP