Bài soạn Đề kiểm tra học kì I hóa học 8

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(11486 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 52
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 04:11

Mô tả: Đề I Kiểm tra học kỳ I Môn: Hoá 8 Câu 1: Lập các phơng trình hoá học sau: 1. Kali + Khí Clo - 2. Nhôm + Khí oxi - 3. Natri + Lu huỳnh - 4. Magiê + Khí nitơ - Câu 2: Hãy tính khối lợng của a. 8,96 lít CO 2 b. 9.10 23 phân tử CuO Câu 3: Lập công thức của hợp chất đợc tạo bởi 56,5% K ; 8,7% C và 34,8% O biết khối lợng mol của hợp chất là 138 g. Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam natri trong khí oxi ta thu đợc natri oxit. Tính khối lợng của natri oxit thu đợc. Tính thể tích của oxi đã tham gia phản ứng ở đkc. (Cho: C = 12 O = 16 Cu = 64 K = 39 Na = 23) Đề II Kiểm tra học kỳ I Môn: Hoá 8 Câu 1: Lập các phơng trình hoá học sau: 1. Natri + Khí oxi - 2. Nhôm + Khí Clo - 3. Canxi + Khí nitơ - 4. Kẽm + Lu huỳnh - Câu 2: Hãy tính khối lợng của: a. 13,44 lít SO 3 b. 9.10 23 phân tử O 2 Câu 3: Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi 28,6% Mg, 14,3%C, 57,1%O và khối lợng mol của hợp chất là 84 (g). Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một lợng nhôm trong khí oxi thì thể tích oxi cần dùng là: 6,72 lít( ở đkc) Tính khối lợng Al đã tham gia phản ứng Tính khối lợng nhôm oxit tạo thành . ____________________________ Cho: S = 32, O = 16, C = 12, Mg = 24 Al = 27 . Đề I Kiểm tra học kỳ I Môn: Hoá 8 Câu 1: Lập các phơng trình hoá học sau: 1. Kali + Khí Clo - 2. Nhôm + Khí oxi - 3. Natri + Lu huỳnh - 4. Magiê +. của oxi đã tham gia phản ứng ở đkc. (Cho: C = 12 O = 16 Cu = 64 K = 39 Na = 23) Đề II Kiểm tra học kỳ I Môn: Hoá 8 Câu 1: Lập các phơng trình hoá học sau:

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn Đề kiểm tra học kì I hóa học 8, Bài soạn Đề kiểm tra học kì I hóa học 8, Bài soạn Đề kiểm tra học kì I hóa học 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-de-kiem-tra-hoc-ki-i-hoa-hoc-8

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.23336005210876 s. Memory usage = 18.53 MB