Bài giảng So sánh - T31

19 51 0
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 00:11

Câu 1: Phó từ là gì? Có mấy loại phó từ? - Phó từ: là những từ chuyên đi kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Dùng phó từ đặt câu cho những hình ảnh sau ? - Phó từ có 2 loại : + Phó từ đứng trước: đã đang; thật, rất; cũng vẫn; không, chưa; đừng… + Phó từ đứng sau : lắm; vào, ra; được… Trả lời: Bông hoa rất đẹp!Em bé đang học bài.Đừng hút thuốc lá! Tiết 78 - Tiếng Việt: 3 Tuần 20 Tíêt 78 Tíêt 78 a. Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. I. So sánh là gì ? 1. Ví dụ: SO SÁNH a. Trẻ em được so sánh như búp trên cành. Non nớt, dễ bị tác động. Có nét tương đồng. Đang phát triển. Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. I. So sánh là gì ? 1. Ví dụ: SO SÁNH a. Trẻ em được so sánh như búp trên cành. Sự hùng vĩ, vô tận Có nét tương đồng. Tăng sức g i hình,ợ gợi cảm cho sự diễn đạt. b) Rừng đước được so sánh như những dãy tường thành vô tận. Tíêt 78 Tíêt 78 SO SÁNH 1. Ví dụ: - So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 2. Ghi nhớ: I. So sánh là gì ? a. Trẻ em được so sánh như búp trên cành. b) Rừng đước được so sánh như những dãy tường thành vô tận. Tíêt 78 Tíêt 78 SO SÁNH Con mèo vằn vào tranh lớn hơn cả con hổ, nhưng nét mặt lại vô cùng dễ mến. Con mèo con hổ Giống nhau - Lông vằn Khác nhau - Mèo nét mặt dễ mến, hổ dữ Chỉ ra được sự tương phản của sự vật, nhưng không gợi hình, gợi cảm. So sánh thông thường - Có hai loại so sánh: + So sánh tu từ. + So sánh thường. khoẻ như … chậm như… tr ng nh …ắ ư nhanh như… I. So sánh là gì? Khoẻ như voi Khoẻ như trâu Khoẻ như lực sĩ Trắng như tuyết Trắng như ngà Trắng như bông Ch m ậ như rùa Chậm như sên Nhanh như sóc Nhanh như cắt Bài tập 2: Tíêt 78 Tíêt 78 SO SÁNH II. Cấu tạo của một phép so sánh. 1. Ví dụ 1: b. Rõng ®­íc dùng lªn cao ngÊt nh­ hai d·y tr­êng thµnh v« tËn a. TrÎ em nh­ bóp trªn cµnh A A B B búp trên cành như dựng lên cao ngất rừng đước Trẻ em như hai dãy trường thành vô tận Phương diện so sánh V Aế (sự vật được so sánh) Phương diện so sánh Từ so sánh V Bế (sự vật dùng để so sánh) I. So sánh là gì ? Tíêt 78 Tíêt 78 SO SÁNH Tõ so sánh 1.Ví dụ 2: b. Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất phục. II. Cấu tạo của một phép so sánh. I. So sánh là gì ? Phương diện so sánh Từ so sánh Vế B Vế B Vế A Tíêt 78 Tíêt 78 SO SÁNH a. Trường sơn: chí lớn ông cha Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào. Vế B Vế A Vế A Vắng từ ngữ so sánh, vế B đảo lên đứng trước vế A. Vế B được đảo lên trước vế A cùng từ ngữ so sánh. II. Cấu tạo của một phép so sánh. 2. Ghi nhớ: I. So sánh là gì ? Vế A Phương diện so sánh Từ so sánh Vế B Các sự vật, sự việc dùng để so sánh Từ ngữ so sánh: như, là, bằng, tựa, giống . Phương diện so sánh C á c s ự v ậ t , s ự v i ệ c đ ư ợ c s o s á n h * - Các từ chỉ phương diện so sánh và chỉ ý so sánh có thể được lược bỏ. - Vế B có thể được đảo ngược lên trước vế A cùng với từ so sánh. * 1. Ví dụ : Tíêt 78 Tíêt 78 SO SÁNH . diện so sánh V Aế (sự vật được so sánh) Phương diện so sánh Từ so sánh V Bế (sự vật dùng để so sánh) I. So sánh là gì ? Tíêt 78 Tíêt 78 SO SÁNH Tõ so sánh. Tíêt 78 SO SÁNH II. Cấu tạo của phép so sánh. I. So sánh là gì? III. Luyện tập. Bài tập 1. a. So sánh đồng loại. - So sánh người với người. - So sánh vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng So sánh - T31, Bài giảng So sánh - T31, Bài giảng So sánh - T31

Bình luận về tài liệu bai-giang-so-sanh-t31

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP