Gián án Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(11658 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 99
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 21 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 21:11

Mô tả: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: S FeS 2 SO 2 SO 3 H 2 SO 4 (1) (2) (3) (4) S + O 2 SO 2 (1) 4FeS 2 + 11O 2 8SO 2 + 2Fe 2 O 3 (2) 2SO 2 + O 2 2SO 3 (3) SO 3 + H 2 O → H 2 SO 4 (4) t O t O t O , V 2 O 5 Trả lời Bài 45: Tiết 71: Tiết 71: I. CẤU TẠO PHÂN TỬ I. CẤU TẠO PHÂN TỬ  CTPT: H 2 SO 4  S có số oxi hoá cực đại là +6 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 3s 1 3p 3 3d 2  CTCT hoặc S ** S O O O O H H S O O O O H H Cấu tạo axit sunfuric trong không gian II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ  Axit sunfuric là chất lỏng sánh như dầu, không màu, không bay hơi, nặng gần gấp 2 lần nước.  Dễ hút ẩm → dùng làm khô khí ẩm. H 2 SO 4 H 2 SO 4 .nH 2 O Toả nhiệt rất mạnh  Nguyên tắc pha loãng axit sunfuric đặc: Rót từ từ axit H 2 SO 4 đặc vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thuỷ tinh, tuyệt đối không làm ngược lại. + H 2 O III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1. TÍNH CHẤT CỦA DUNG DỊCH AXIT SUNFURIC LOÃNG → Tính axit mạnh Đổi màu quỳ tím thành đỏ Tác dụng với KL trước H 2 → muối sunfat (KL hoá trị thấp) + H 2 ↑ Tác dụng với bazơ, oxit bazơ → muối sunfat và H 2 O Tác dụng với muối của các axit yếu hơn 2. TÍNH CHẤT CỦA AXIT SUNFURIC ĐẶC 2. TÍNH CHẤT CỦA AXIT SUNFURIC ĐẶC a. Tính oxi hoá mạnh a. Tính oxi hoá mạnh Tác dụng với kim loại (trừ Au, Pt) M + H 2 SO 4đặc → Muối sunfat + SO 2 ↑ + H 2 O (KL có hoá trị cao nhất) H 2 SO 4 ñaëc + Cu H 2 SO 4 ñaëc + Fe ? ? 6 t 0 2 t 0 +6 +4 +6 +4 CuSO 4 + SO 2 ↑+ 2H 2 O Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 ↑+ 6H 2 O Chú ý: Fe. Al, Cr . bị thụ động hoá trong axit sunfuric đặc, nguội. 2 2. TÍNH CHẤT CỦA AXIT SUNFURIC ĐẶC 2. TÍNH CHẤT CỦA AXIT SUNFURIC ĐẶC a. Tính oxi hoá mạnh a. Tính oxi hoá mạnh Tác dụng với phi kim (C, S, P .) và hợp chất có tính khử: KI, KBr . H 2 SO 4 ñaëc + S H 2 SO 4đ c ặ + C t 0 3SO 2 ↑ + 2H 2 O ? t 0 ? CO 2 ↑+ 2SO 2 +2H 2 O 2 2 t 0 H 2 SO 4 ñaëc + HI I 2 + SO 2 ↑ + 2 H 2 O ? 2 . CHẤT CỦA AXIT SUNFURIC ĐẶC 2. TÍNH CHẤT CỦA AXIT SUNFURIC ĐẶC a. Tính oxi hoá mạnh a. Tính oxi hoá mạnh Tác dụng với phi kim (C, S, P .) và hợp chất có. dụng với bazơ, oxit bazơ → muối sunfat và H 2 O Tác dụng với muối của các axit yếu hơn 2. TÍNH CHẤT CỦA AXIT SUNFURIC ĐẶC 2. TÍNH CHẤT CỦA AXIT SUNFURIC

— Xem thêm —

Xem thêm: Gián án Hợp chất có oxi của lưu huỳnh, Gián án Hợp chất có oxi của lưu huỳnh, Gián án Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu gian-an-hop-chat-co-oxi-cua-luu-huynh

Đăng ký

Generate time = 0.229027986526 s. Memory usage = 18.45 MB