Bài giảng Bài 18 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

9 1,246 5 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 19:11

Tháp Épphen (Eiffel) ở Pari, thủ đô nước Pháp là thép bằng thép nổi tiếng thế giới. Các phép đo chiều cao vào ngày 01/01/1890 và ngày 01/07/1890 cho thấy, trong vòng 6 tháng tháp cao thêm hơn 10cm. Tại sao lại có sự kì lạ đó? Chẳng lẽ một cái tháp bằng thép lại có thể “lớn lên” được hay sao? Bài này sẽ giúp các em trả lời câu hỏi trên Bước1:Thả quả cầu vào vòng kim loại trước khi hơ nóng Bước2: Hơ nóng quả cầu rồi thả vào vòng kim loại Bước3: Nhúng quả cầu vào nước rồi thả vào vòng kim loại 1 Thí nghiệm: 2 Trả lời câu hỏi: Quả cầu lọt qua vòng kim loại Quả cầu không lọt qua vòng kim loại Quả cầu lọt qua vòng kim loại C1 Tại sao khi bị hơ nóng quả cầu không lọt qua vòng kim loại? Vì quả cầu nở ra khi nóng lên C2 Tại sao khi nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại? Vì quả cầu co lại khi lạnh đi C3 a) Thể tích quả cầu(1) …… khi quả cầu nóng lên. b) Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu(2)… . NHẬN XÉT: QUẢ CẦU NỞ RA KHI NÓNG LÊN, CO LẠI KHI LẠNH ĐI. nóng lênnóng lên lạnh đi lạnh đi tăng tăng giảm giảm 1 Thí nghiệm: 2 Trả lời câu hỏi: QUẢ CẦU NỞ RA KHI NÓNG LÊN, CO LẠI KHI LẠNH ĐI. 3 So sánh sự nở dài của các kim loại khác nhau: NHÔM 0.12cm ĐỒNG 0.086cm SẮT 0.060cm C4 Từ bảng trên rút ra nhận xét gì? Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Nhôm nở nhiều hơn đồng, đồng nở nhiều hơn sắt. CÁC CHẤT RẮN KHÁC NHAU NỞ VÌ NHIỆT KHÁC NHAU. NHÔM NỞ NHIỀU HƠN ĐỒNG, ĐỒNG NỞ NHIỀU HƠN SẮT 4 Vận dụng: C5 Ở đầu cán(chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một cái đai bằng sắt, gọi là cái khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại saokhi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nấu khâu rồi mới tra vào cán? C6 Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nhiệm ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng. C7 Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rằng, ở Pháp tháng Một đang là mùa Đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ 2 Trả lời câu hỏi: 1 Thí nghiệm: QUẢ CẦU NỞ RA KHI NÓNG LÊN, CO LẠI KHI LẠNH ĐI. 3 So sánh sự nở dài của các kim loại khác nhau: CÁC CHẤT RẮN KHÁC NHAU NỞ VÌ NHIỆT KHÁC NHAU. NHÔM NỞ NHIỀU HƠN ĐỒNG, ĐỒNG NỞ NHIỀU HƠN SẮT 4 Ghi nhớ CHẤT RẮN NỞ RA KHI NÓNG LÊN, CO LẠI KHI LẠNH ĐI. CÁC CHẤT RẮN KHÁC NHAU NỞ VÌ NHIỆT KHÁC NHAU. 5 Bài tập: 18.1 Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn: A. Khối lượng của vật tăng B. Khối lượng của vật giảm C. Khối lượng riêng của vật tăng D. Khối lượng riêng của vật giảm 18.2 Một lọ thuỷ tinh được đậy bằng nút thuỷ tinh. Nút bị kẹp. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách sau đây? A Hơ nóng nút B Hơ nóng cổ lọ C Hơ nóng cả nút và cổ D Hơ nóng đáy lọ Các em về làm các bài tập còn lại từ 18.3 đến 18.5 . câu hỏi: 1 Thí nghiệm: QUẢ CẦU NỞ RA KHI NÓNG LÊN, CO LẠI KHI LẠNH ĐI. 3 So sánh sự nở dài của các kim loại khác nhau: CÁC CHẤT RẮN KHÁC NHAU NỞ VÌ NHIỆT. NHÔM NỞ NHIỀU HƠN ĐỒNG, ĐỒNG NỞ NHIỀU HƠN SẮT 4 Ghi nhớ CHẤT RẮN NỞ RA KHI NÓNG LÊN, CO LẠI KHI LẠNH ĐI. CÁC CHẤT RẮN KHÁC NHAU NỞ VÌ NHIỆT KHÁC NHAU. 5 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài 18 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN, Bài giảng Bài 18 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN, Bài giảng Bài 18 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-18-su-no-vi-nhiet-cua-chat-ran

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP