Bài soạn tiết 21 lớp 6

2 87 0
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 19:11

Trường THCS Đạ M’Rơng Năm học: 2010 – 2011 Tuần 22 Ngày soạn: 10 / 01 / 2011 Tiết 21 Ngày dạy: 12 / 01 / 2011 - NHẠC LÍ : NHỊP ¾ - CÁCH ĐÁNH NHỊP ¾ . - ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: NHẠC SĨ PHONG NHÃ VÀ BÀI HÁT AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG. I. Mục tiêu : • Hs biết khái niệm nhòp ¾, phân biệt khác nhau giữa nhòp ¾ và nhòp 2/4. • Biết thể hiện phách mạnh nhẹ trong nhòp ¾ bằng cách gõ phách, đánh nhòp. • Biết NS Phong Nhã là một tác giã có nhiều bài hát nổi tiếng cho thiếu nhi. II. Chuẩn bò : • GV: Đàn phím điện tử. Đàn và đọc thuần thục bài TĐN số 6. • HS: SGK, vở ghi chép. Học bài cũ ở nhà. III. Tiến trình dạy học : 1. Ổn định : Kiểm tra sĩ số Lớp 6A1: 6A2 ………… 6A3 …………. 2. Bài cũ: đan xen trong q trình dạy bài mới. 3. Nội dung bài mới: HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS Giới thiệu, ghi bảng. Yêu cầu. Giải thích, ghi bảng. Yêu cầu hs nhắc lại. Hỏi , đúc kết . Vẽ lên bảng Giải thích và làm mẫu. Theo dõi, nhận xét . Yêu cầu. Hát + đánh nhòp . Ghi bảng. Nội dung 1 : Nhạc lí Nhòp ¾ - Cách đánh nhòp ¾ - Nêu khái niệm nhòp 2/4, cách xác đònh số phách, trường độ của mỗi phách trong một nhòp? a> Khái niệm nhòp ¾ : Nhòp ¾ có 3 phách trong một nhòp , phách đầu mạnh, 2 phách sau nhẹ, trường độ của mỗi phách là một nốt đen - So sánh sự khác nhau giữa nhòp 2/4 và nhip ¾? b>Sơ đồ và cách đánh nhòp ¾ *Sơ đồ ø: 3 1 2 *Cách đánh nhòp: đánh theo chiều mũi tên1 xuống, 2 đưa ra, 3 đưa lên. - Đánh nhòp mẫu (vừa đánh nhòp vứa đếm phách) - Cả lớp đánh nhòp -Hs vỗ tay theo phách- mạnh – nhẹ ï- nhẹ (phách 1 là trọng âm vì vậy khi hát hoặc đọc nhạc chúng ta cần nhấn phách ) - Bài Ngày đầu tiên đi học đểû minh hoạ cho Hs. Nội dung 2 : Âm nhạc thường thức . Nhạc Só Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Ghi vở. Xung phong trả lời. Tiếp thu, ghi vở, nhắc lại. Phân biệt sự khác nhau. Vẽ vào vở . Tiếp thu . Theo dõi . Thực hiện . Thực hiện . Theo dõi , làm theo . Âm nhạc 6 Giáo viên: Đào Ngọc Sáng Trường THCS Đạ M’Rơng Năm học: 2010 – 2011 Chỉ đònh . Yêu cầu, đúc kết . Đàn, hát cho hs nghe Giới thiệu, đàn. Yêu cầu nêu nội dung Đàn Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng . - 1 HS có giọng đọc tốt đọc bài trong sgk/42 . - Nêu đôi nét về NS: Ông sinh ngày 4/4 /1924, quê ở Duy Tiên, Hà Nam. Ông được ghi nhận là một Nhạc Só của tuổi thơ. Một số bài hát tiêu biểu: Cùng nhau ta đi lên , Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng , Kim đồng …. - Bai’ : Kim đồng , Cùng nhau ta đi lên . - Bài hát : Ai yêu ……nhi đồng : Bài hát ra đời vào năm 1945 . - Nội dung bài hát: yêu thương của Bác Hồ đối với thiếu niên nhi đồng, cũng như các em đối với Bác. - HS hát bài hát - Nêu khái niệm nhòp ¾ ? - Hướng dẫn hs trả lời 2 câu hỏi trong sgk . - Nhắc hs về nhà học thuộc khái niệm nhòp ¾, ø cách đánh nhòp và chuẩn bò bài mới . Ghi vở. HS khác theo dõi. Xung phong trả lời. Ghi vở . Lắng nghe, nhẩm theo Nghe, cảm nhận . Trả lời . Hát Thực hiện theo hướng dẫn . Ghi nhớ và thực hiện . 4. Củng cố dặn dò: Ghi nhớ kiến thức nhạc lí, phân biệt được sự khác nhau của nhịp 2/4 và nhịp 3/4 Tìm hiểu thêm về Nhạc sĩ Phong Nhã và nghe các bài hát khác của ơng, s Chuẩn bị bài mới IV. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Âm nhạc 6 Giáo viên: Đào Ngọc Sáng . Ổn định : Kiểm tra sĩ số Lớp 6A1: 6A2 ………… 6A3 …………. 2. Bài cũ: đan xen trong q trình dạy bài mới. 3. Nội dung bài mới: HĐ CỦA GV NỘI DUNG. có nhiều bài hát nổi tiếng cho thiếu nhi. II. Chuẩn bò : • GV: Đàn phím điện tử. Đàn và đọc thuần thục bài TĐN số 6. • HS: SGK, vở ghi chép. Học bài cũ ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn tiết 21 lớp 6, Bài soạn tiết 21 lớp 6, Bài soạn tiết 21 lớp 6

Bình luận về tài liệu bai-soan-tiet-21-lop-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP