Bài giảng anh dom dom lop 3 tuan 18

10 668 9 Gửi tin nhắn cho Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 17:11

Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tập đọc GV : Trần Thị Hồng Lam Trường tiểu học số 1 Bảo Ái Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tập đọc GV : Trần Thị Hồng Lam Trường tiểu học số 1 Bảo Ái Tiết 34 : Anh Đom Đóm Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tập đọc GV : Trần Thị Hồng Lam Trường tiểu học số 1 Bảo Ái Tiết 34 : Anh Đom Đóm Luyện đọc Tìm hiểu bài Gác núi, lan dần, làn gió, lặng lẽ, long lanh Tiếng chị Cò Bợ Ru hỡi ! Ru hời ! Hỡi bé tôi ơi , Ngủ cho ngon giấc. Mặt trời gác núi Đom đóm Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tập đọc GV : Trần Thị Hồng Lam Trường tiểu học số 1 Bảo Ái Tiết 34 : Anh Đom Đóm Luyện đọc Tìm hiểu bài Gác núi, lan dần, làn gió, lặng lẽ, long lanh Tiếng chị Cò Bợ Ru hỡi ! Ru hời ! Hỡi bé tôi ơi , Ngủ cho ngon giấc. Mặt trời gác núi Đom đóm Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tập đọc GV : Trần Thị Hồng Lam Trường tiểu học số 1 Bảo Ái Tiết 34 : Anh Đom Đóm Luyện đọc Tìm hiểu bài Gác núi, lan dần, làn gió, lặng lẽ, long lanh Tiếng chị Cò Bợ Ru hỡi ! Ru hời ! Hỡi bé tôi ơi , Ngủ cho ngon giấc. Mặt trời gác núi Đom đóm Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tập đọc GV : Trần Thị Hồng Lam Trường tiểu học số 1 Bảo Ái Tiết 34 : Anh Đom Đóm Luyện đọc Tìm hiểu bài Gác núi, lan dần, làn gió, lặng lẽ, long lanh Tiếng chị Cò Bợ Ru hỡi ! Ru hời ! Hỡi bé tôi ơi , Ngủ cho ngon giấc. Mặt trời gác núi Đom đóm Cò bợ Chuyên cần Vạc Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tập đọc GV : Trần Thị Hồng Lam Trường tiểu học số 1 Bảo Ái Tiết 34: Anh Đom Đóm Luyện đọc Tìm hiểu bài Gác núi, lan dần, làn gió, lặng lẽ, long lanh Tiếng chị Cò Bợ Ru hỡi ! Ru hời ! Hỡi bé tôi ơi , Ngủ cho ngon giấc. Mặt trời gác núi Đom đóm Th t ngy 8 thỏng 12 nm 2010 Tp c GV : Trn Th Hng Lam Trng tiu hc s 1 Bo i Ti t : Anh om úm Đọc thầm hai khổ thơ đầu, trả lời câu hỏi: - Anh Đóm lên đèn đi đâu? - Tìm từ tả đức tính của anh Đóm trong hai khổ thơ. Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm?Đọc thầm lại cả bài thơ, tìm một hình ảnh đẹp của anh Đom Đóm trong bài thơ. Qua bài thơ con có nhận xét gì về nhân vật anh Đom Đóm? Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tập đọc GV : Trần Thị Hồng Lam Trường tiểu học số 1 Bảo Ái Tiết 34 : Anh Đom Đóm Luyện đọc Tìm hiểu bài Gác núi, lan dần, làn gió, lặng lẽ, long lanh Tiếng chị Cò Bợ Ru hỡi ! Ru hời ! Hỡi bé tôi ơi , Ngủ cho ngon giấc. Mặt trời gác núi Đom đóm,Cò bợ Chuyên cần,Vạc Nội dung : Đom Đóm rất chuyên cần. Cuộc sống của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tập đọc GV : Trần Thị Hồng Lam Trường tiểu học số 1 Bảo Ái Tiết 34: Anh Đom Đóm . 34 : Anh Đom Đóm Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010 Tập đọc GV : Trần Thị Hồng Lam Trường tiểu học số 1 Bảo Ái Tiết 34 : Anh Đom Đóm Luyện đọc Tìm hiểu bài. trong đêm?Đọc thầm lại cả bài thơ, tìm một hình ảnh đẹp của anh Đom Đóm trong bài thơ. Qua bài thơ con có nhận xét gì về nhân vật anh Đom Đóm? Thứ tư ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng anh dom dom lop 3 tuan 18, Bài giảng anh dom dom lop 3 tuan 18, Bài giảng anh dom dom lop 3 tuan 18

Bình luận về tài liệu bai-giang-anh-dom-dom-lop-3-tuan-18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP