Bài soạn Vẽ chim và hoa . Lớp 1

15 101 0 Gửi tin nhắn cho Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 16:11

Người thực hiện: Phan Thị Thịnh THỨ TƯ NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2010 Mĩ thuật Bài 26: Vẽ chim và hoa 1. Giới thiệu bài 1. Giới thiệu bài 1. Giới thiệu bài 1. Giới thiệu bài 1. Giới thiệu bài Các bộ phận có dạng hình gì? Bông hoa có các bộ phận nào? ? Bông hoa có màu gì? Con chim có các bộ phận nào? 2. Cách vẽ tranh B1- Vẽ chim và hoa B2- Vẽ các chi tiết B3- Vẽ màu theo ý thích 2. Cách vẽ tranh 2. Cách vẽ tranh . NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2 010 Mĩ thuật Bài 26: Vẽ chim và hoa 1. Giới thiệu bài 1. Giới thiệu bài 1. Giới thiệu bài 1. Giới thiệu bài 1. Giới thiệu bài. gì? Bông hoa có các bộ phận nào? ? Bông hoa có màu gì? Con chim có các bộ phận nào? 2. Cách vẽ tranh B1- Vẽ chim và hoa B2- Vẽ các chi tiết B3- Vẽ màu theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Vẽ chim và hoa . Lớp 1, Bài soạn Vẽ chim và hoa . Lớp 1, Bài soạn Vẽ chim và hoa . Lớp 1

Bình luận về tài liệu bai-soan-ve-chim-va-hoa-lop-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP