Bài giảng CHUONG TRINH HOP PHU HUYNH CUOI HK I

3 784 21 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 05:12

CHƯƠNG TRìNH họp phụ huynh cuối học kỳ I năm học 2010- 2011. Lớp: 7D A. Thông qua chơng trình 1. Thu giấy mời, kiểm danh 2. Bầu 01 PH làm th ký 3. Thông qua báo cáo KQ HK 1 của nhà trờng 4. Đặc điểm, tình hình lớp: - Thông qua KQ học tập và rèn luyện đạo đức của HS lớp 7D - HK1 - Các hoạt động khác 5. Thông qua đội ngũ giáo viên dạy lớp 7D 6. Báo cáo tình hình đóng nộp các khoản quỹ 7. Kế hoạch HK 2 của lớp (NQ) 8. Phần việc của HPH 9. ý kến của PH 10. Tổng kết, thông qua biên bản Xin ý kiến của PH về chơng trình cuộc họp B. Nội dung cuộc họp Báo cáo kết quả học kỳ I - năm học2010 - 2011. 1. Thông qua nội dung họp phụ huynh của nhà trờng (có VB kèm theo) 2. Đặc điểm tình hình lớp a. Kết quả học lực của từng HS (có DS kèm theo): - Ưu điểm : Một số em chú ý học nên tiếp thu bài tốt, có ý thúc học bài và làm bài ở nhà, có ý thức xây dựng bài làm cho tiết học trở nên sôi nối hon, hiệu quả hơn. - Hạn chế : Mt s em cha tp trung, hay núi chuyn trong gi hc, hay nghch phỏ, lm vic riờng, cha chỳ ý, cha chm lm bi, cũn i hoc trờ, khụng em sach v, khụng chep bai Ph huynh cng tỏc thờm cng nh liờn lc thng xuyờn vi giỏo viờn hn phỏt hin v khc phc kp thi nhng khuyt im, sai sút ca con em mỡnh trong quỏ trỡnh hc tp trng cng nh nh. b. Kết quả hạnh kiểm của từng HS (có DS kèm theo): - u im : Nhỡn chung cỏc em u ngoan, bit võng li thy cụ, b m v thc hin ỳng ni quy ca lp, quy nh ca TNTP HCM cng nh NQ ca nh trng: gi gỡn v sinh trng lp, xe ỳng quy nh, gi gỡn c s vt cht chung, - Han ch : Mt s em cũn núi chuyn nhiu, i li t do trong lp lm nh hng n vic hc tp ca bn thõn v ca cỏc bn khỏc. Hin cũn mt s em cha cú ý thc k lut v cha tuõn th tt ni quy ca nh trng (vit trờn bn gh, i hc tr, cha thc s nghe li thy cụ.) c. Cỏc hot ng khỏc: 1 - Phong tro vn ngh: (DS) - Sinh hot tp th - Cụng tỏc lao ng 3. Thông qua đội ngũ giáo viên dạy lớp 7D 4. Báo cáo cụ thể học sinh còn nợ đọng các khoản đóng góp năm học 2010 - 2011 (có DS kèm theo) - BHYT - Qu lp, k hoch nh, s LL - Qu trang trớ lp - Qu trng: Nh xe, PH, XD trng - Hc phớ - Tin giy thi, thi 5. K HOCH HC K 2 1: Tớch cc rốn luyn, hc tp v lm theo 5 iu Bỏc H dy thanh thiu niờn, xõy dng trng hc thõn thin-hc sinh tớch cc, xõy dng li sng tt p lnh mnh, cú vn hoỏ, l vi thy cụ, cha m v ngi ln tui, bit thng yờu giỳp bn bố v nhng ngi xung quanh. 2: i hc ỳng gi, cú y dng c hc tp, lm bi, chun b bi trc khi n lp. i hc cn mc ỳng ng phc theo quy nh ca on i, cú eo khn qung nu l i viờn. Khụng b gi trn tit; khụng nhum túc, khụng túc quỏ di i vi hc sinh nam; cm n qu vt trong lp; khụng tm cỏc ao, h; Chm ch hc hnh, i mi phng phỏp hc tp theo hng hc sinh ch ng sỏng to trong gi hc. Quyt tõm thc hin: hc tht, kim tra - thi c tht cú cht lng, hiu qu tht, cú ớch cho bn thõn v xó hi. Mi hc sinh phi ch ng, tớch cc thc hin cuc vn ng Hai khụng chng bnh thnh tớch v tiờu cc trong hc tp, kim tra thi c; thc hin tt phong tro Trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc. 3: Nhit tỡnh trỏch nhim cao trong vic tham gia cỏc hot ng tp th, cỏc hot ng ngoi gi lờn lp, cỏc hot ng do lp, i thiu niờn, on thanh niờn v nh trng t chc. Tớch cc tham gia lao ng v sinh lm sch trng, p lp; bo v cnh quan, mụi trng v mi ti sn cụng ca lp ca trng; tham gia cỏc hot ng nhõn o, t thin tht tt; thm hi, ng viờn kp thi. 4: Hc sinh phi x s ỳng vn húa khi tham gia giao thụng v khụng c vi phm cỏc quy nh sau: * Núi tc chi by, vụ l vi thy cụ giỏo v ngi ln tui. 2 * Sử dụng xe máy để tham gia giao thông; để xe đạp đúng nơi quy định * Gây mâu thuẫn, đánh cãi chửi nhau ở trong và ngoài trường. * Sử dụng điện thoại trong lớp học, trong kiểm tra và thi cử. * Hút thuốc lá, uống bia rượu và sử dụng bất kỳ chất ma tuý nào khác. * Sử dụng các sách, báo, tài liệu, và khai thác mạng về các loại văn hoá đen, ngoài luồng, độc hại. Đánh bạc dưới mọi hình thức. * Sử dụng các chất cháy nổ, tàng trữ và đốt các loại pháo; không đem theo và sử dụng các loại hung khí hoặc các vật dụng dùng làm hung khí để đánh nhau. * Nghịch phá làm hư hỏng các tài sản công tại các lớp học và trong nhà trường. 5: Học sinh nào, lớp nào làm tốt được nhà trường biểu dương khen thưởng, lớp nào, em nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, hoặc bồi thường, nặng nhất có thể bị đuổi học. - CMHS cần nắm bắt kịp thời tình hình học tập của em mỗi ngày để cùng GVCN uốn nắn, nhắc các em học bài, làm bài, chuẩn bị bài đầy đủ, nhất là cần kiểm tra thường xuyên việc học ở nhà của các em. - GVCN kết hợp chặt chẽ với GV bộ môn nhằm tìm ra các cách giúp HS học tốt hơn. -GVCN quan tâm và giúp đỡ HS yếu kém - Nâng cao chất lượng học tập của HS về HL cũng như HK + Học lực: HS tiến: ; HS khá: .; HS TB: + HK: Tốt: .; Khá: ; TB: .; Yếu: . 6. PHÀN VIỆC CỦA HPH 7. Y KIẾN CỦA PH 8. TỔNG KẾT Thông qua biên bản 3 . Ưu i m : Một số em chú ý học nên tiếp thu b i tốt, có ý thúc học b i và làm b i ở nhà, có ý thức xây dựng b i làm cho tiết học trở nên s i n i hon, hiệu. trng v mi ti sn cụng ca lp ca trng; tham gia cỏc hot ng nhõn o, t thin tht tt; thm hi, ng viờn kp thi. 4: Hc sinh phi x s ỳng vn húa khi tham gia giao thụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng CHUONG TRINH HOP PHU HUYNH CUOI HK I, Bài giảng CHUONG TRINH HOP PHU HUYNH CUOI HK I, Bài giảng CHUONG TRINH HOP PHU HUYNH CUOI HK I

Bình luận về tài liệu bai-giang-chuong-trinh-hop-phu-huynh-cuoi-hk-i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP