Bài soạn KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT

16 537 6 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:13

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT 1. Tiếng Việt thời kì dựng nước: a. Nguồn gốc tiếng Việt: Tiếng Việt có nguồn gốc bản địa thuộc họ ngôn ngữ Nam Á KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT b. Quan hệ họ hàng của tiếng Việt: Họ ngôn ngữ Nam Á Dòng họ Môn- Khmer Tiếng Môn Tiếng Bana Tiếng Khmer Tiếng Việt- Mường Tiếng Việt Tiếng Mường KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT Việt Mường Khmer Môn Hai Hal Pi Ba Tay Thay Day Tai Con Con Ko:n Kon Nước Đák Tuk Dak * Ví dụ: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT b. Quan hệ họ hàng của tiếng Việt: 2. Tiếng Việt thời kỳ Bắc thuộc: Tiếng Việt thời kỳ Bắc thuộc - Phát triển trong mối quan hệ với các ngôn ngữ họ Nam Á - Tiếp xúc với tiếng Hán - Đấu tranh bảo tồn và phát triển. -Vay mượn từ ngữ Hán → Việt hóa KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT *Ví dụ: Tiếng Việt phát triển trong mối quan hệ với ngôn ngữ họ Nam Á Việt Mường Khmer Môn Mũi Mui Cremu hah Muh Bốn Pon Buon Pon *Ví dụ: Tiếng Việt phát triển vay mượn tiếng Hán và Việt hóa. Hán Việt Kính Gương Lực Sức Tự Từ Vãn Muộn KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT 2. Tiếng Việt thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc: Một số phương thức Việt hóa tiếng Hán Từ gốc Hán Từ Hán- Việt Phương thức Việt hóa Tâm, Tài, Hạnh phúc, Độc lập, Gia đình… Giữ nguyên nghĩa chỉ khác cách đọc -Lạc hoa sinh -Thừa trần - Lạc (củ) -Trần (nhà) Rút gọn yếu tố cấu tạo -Nhiệt náo -Thích phóng - Náo nhiệt - Phóng thích Thay đổi trật tự các yếu tố - Bồi hồi: đi đi lại lại -Phương phi:hoa cỏ thơm tho - Bồi hồi: bồn chồn, xúc động - Phương phi:béo tốt Giữ nguyên cách đọc thay đổi về nghĩa - Đan tâm - Thanh sử - Lòng son, - Sử xanh Sao phỏng, dịch nghĩa Sống động (Việt- Hán) Dùng từ Hán như yếu tố tạo từ mới 3. Tiếng Việt thời kỳ PK độc lập, tự chủ: - Chữ Nôm xuất hiện và thịnh hành vào thế kỉ XVIII. - Vay mượn yếu tố văn tự Hán xây dựng thành chữ Nôm. - Chữ Nôm ra đời tạo diện mạo mới cho tiếng Việt, cho văn học. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT 4. Tiếng Việt thời kỳ Pháp thuộc: Tiếng Việt thời kì Pháp thuộc - Tiếng Pháp chèn ép. - Tiếp xúc Văn hoá, văn học phương Tây Phát triển theo hướng hiện đại hoá KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT 5. Tiếng Việt sau Cách mạng tháng Tám đến nay Tiếng Việt từ sau c/m Tháng 8 đến nay Hoàn thiện và chuẩn hoá Xây dựng hệ thống thuật ngữ I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT . hóa tiếng Việt I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT II. CHỮ VIẾT TIẾNG VIỆT 1. Chữ viết của người Việt cổ: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ. mạo mới cho tiếng Việt, cho văn học. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT 4. Tiếng Việt thời kỳ Pháp thuộc: Tiếng Việt thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT, Bài soạn KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT, Bài soạn KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT

Bình luận về tài liệu bai-soan-khai-quat-lich-su-tieng-viet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP