Bài giảng toan luyen tap trang 100, lop 2

8 468 1
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:12

• Mục tiêu: • Sách chuẩn giáo viên trang 66. Thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 2011 Toán Bài 1/100: Tính nhẩm 4 X 4 = 4 X 5 = 4 X 8 = 4 X 9 = 4 X 2 = 4 X 7 = 4 X 6 = 4 X 10 = 4 X 1 = 8 24 40 32 20 28 4 16 36 16 20 24 36 8 28 32 40 4 Bài 2/100: Tính ( theo mẫu) • Mẫu: 4 X 3 + 8 = 12 + 8 • = 20 a)4 x 8 + 10 = 32 + 10 = 42 b)4 x 9 + 14 = 36 + 14 = 50 c)4 x 10 + 60 = 40 + 60 = 100 Bài 3/98: Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh như thế mượn bao nhiêu quyển sách? GIẢI 5 học sinh mượn được là: 4 X 5 = 20 ( học sinh) Đáp số: 20 học sinh Bài 4/100: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 4 X 3 = ? A.7 B. 1 C.12 D.43 12 Củng cố, dặn dò. . = 8 24 40 32 20 28 4 16 36 16 20 24 36 8 28 32 40 4 Bài 2/ 100: Tính ( theo mẫu) • Mẫu: 4 X 3 + 8 = 12 + 8 • = 20 a)4 x 8 + 10 = 32 + 10 = 42 b)4 x 9 +. viên trang 66. Thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 20 11 Toán Bài 1/100: Tính nhẩm 4 X 4 = 4 X 5 = 4 X 8 = 4 X 9 = 4 X 2 = 4 X 7 = 4 X 6 = 4 X 10 = 4 X 1 = 8 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng toan luyen tap trang 100, lop 2, Bài giảng toan luyen tap trang 100, lop 2, Bài giảng toan luyen tap trang 100, lop 2

Bình luận về tài liệu bai-giang-toan-luyen-tap-trang-100-lop-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP