Bài giảng toan luyen tap trang 100, lop 2

Sergey Brin
Sergey Brin(11564 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 448
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:12

Mô tả: • Mục tiêu: • Sách chuẩn giáo viên trang 66. Thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 2011 Toán Bài 1/100: Tính nhẩm 4 X 4 = 4 X 5 = 4 X 8 = 4 X 9 = 4 X 2 = 4 X 7 = 4 X 6 = 4 X 10 = 4 X 1 = 8 24 40 32 20 28 4 16 36 16 20 24 36 8 28 32 40 4 Bài 2/100: Tính ( theo mẫu) • Mẫu: 4 X 3 + 8 = 12 + 8 • = 20 a)4 x 8 + 10 = 32 + 10 = 42 b)4 x 9 + 14 = 36 + 14 = 50 c)4 x 10 + 60 = 40 + 60 = 100 Bài 3/98: Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh như thế mượn bao nhiêu quyển sách? GIẢI 5 học sinh mượn được là: 4 X 5 = 20 ( học sinh) Đáp số: 20 học sinh Bài 4/100: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 4 X 3 = ? A.7 B. 1 C.12 D.43 12 Củng cố, dặn dò. . = 8 24 40 32 20 28 4 16 36 16 20 24 36 8 28 32 40 4 Bài 2/ 100: Tính ( theo mẫu) • Mẫu: 4 X 3 + 8 = 12 + 8 • = 20 a)4 x 8 + 10 = 32 + 10 = 42 b)4 x 9 +. viên trang 66. Thứ tư, ngày 11 tháng 1 năm 20 11 Toán Bài 1/100: Tính nhẩm 4 X 4 = 4 X 5 = 4 X 8 = 4 X 9 = 4 X 2 = 4 X 7 = 4 X 6 = 4 X 10 = 4 X 1 = 8 24

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng toan luyen tap trang 100, lop 2, Bài giảng toan luyen tap trang 100, lop 2, Bài giảng toan luyen tap trang 100, lop 2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-toan-luyen-tap-trang-100-lop-2

Đăng ký

Generate time = 0.325658798218 s. Memory usage = 18.41 MB