Bài giảng luyen tap trang 28, lop 2

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(11486 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 167
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:12

Mô tả: • Mục tiêu: • Sách chuẩn giáo viên trang 66. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2011 Toán Bài 1/98: Số? 3 9 3 3 3 3 27 24 21 18 15 3 X 8 X 9 X 5 X 6 X 7 X 3 Bài 2/98: Viết số thích hợp vào chỗ chấm cho thích hợp( theo mẫu) 3 18 3 3 3 3 3 30 24 6 3 12 X … X …1. X…2 X …8. X…10. X …6. 4 Bài 3/98: Mỗi can đựng được 3l dầu. Hỏi 5 can đựng được bao nhiêu lít dầu? 3l 3l3l 3l3l Giải 5 can đựng được là: 3 3 X 5 = 15 (l) Đáp số: 15l Bài 4/98: Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg3kg 3kg 3kg GIẢI 8 túi như thế có tất cả là: 3 X 8 = 24 (kg) Đáp số: 24kg Bài 5/98: Số? a) 3, 6, 9,… , … . b) 10, 12, 14, … , ……. c) 21, 24, 27,…., …… . 12 15 16 18 30 33 Củng cố, dặn dò. . chuẩn giáo viên trang 66. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 20 11 Toán Bài 1/98: Số? 3 9 3 3 3 3 27 24 21 18 15 3 X 8 X 9 X 5 X 6 X 7 X 3 Bài 2/ 98: Viết số. có tất cả là: 3 X 8 = 24 (kg) Đáp số: 24 kg Bài 5/98: Số? a) 3, 6, 9,… , … . b) 10, 12, 14, … , ……. c) 21 , 24 , 27 ,…., …… . 12 15 16 18 30 33 Củng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng luyen tap trang 28, lop 2, Bài giảng luyen tap trang 28, lop 2, Bài giảng luyen tap trang 28, lop 2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-luyen-tap-trang-28-lop-2

Đăng ký

Generate time = 0.109169006348 s. Memory usage = 18.41 MB