Bài giảng luyen tap trang 28, lop 2

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar(9632 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 31
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:12

Mô tả: • Mục tiêu: • Sách chuẩn giáo viên trang 66. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2011 Toán Bài 1/98: Số? 3 9 3 3 3 3 27 24 21 18 15 3 X 8 X 9 X 5 X 6 X 7 X 3 Bài 2/98: Viết số thích hợp vào chỗ chấm cho thích hợp( theo mẫu) 3 18 3 3 3 3 3 30 24 6 3 12 X … X …1. X…2 X …8. X…10. X …6. 4 Bài 3/98: Mỗi can đựng được 3l dầu. Hỏi 5 can đựng được bao nhiêu lít dầu? 3l 3l3l 3l3l Giải 5 can đựng được là: 3 3 X 5 = 15 (l) Đáp số: 15l Bài 4/98: Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg3kg 3kg 3kg GIẢI 8 túi như thế có tất cả là: 3 X 8 = 24 (kg) Đáp số: 24kg Bài 5/98: Số? a) 3, 6, 9,… , … . b) 10, 12, 14, … , ……. c) 21, 24, 27,…., …… . 12 15 16 18 30 33 Củng cố, dặn dò. . chuẩn giáo viên trang 66. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 20 11 Toán Bài 1/98: Số? 3 9 3 3 3 3 27 24 21 18 15 3 X 8 X 9 X 5 X 6 X 7 X 3 Bài 2/ 98: Viết số. có tất cả là: 3 X 8 = 24 (kg) Đáp số: 24 kg Bài 5/98: Số? a) 3, 6, 9,… , … . b) 10, 12, 14, … , ……. c) 21 , 24 , 27 ,…., …… . 12 15 16 18 30 33 Củng

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng luyen tap trang 28, lop 2, Bài giảng luyen tap trang 28, lop 2, Bài giảng luyen tap trang 28, lop 2

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.13220000267029 s. Memory usage = 17.78 MB