Bài giảng Tiết 41- Điều chế oxi phản ứng phân hủy

19 458 3 Gửi tin nhắn cho Pierre Omidyar
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:12

MÔN: HÓA HỌC 8 GIÁO VIÊN: VŨ ĐÌNH GIỚI HS1: Cho các oxit sau : a) SO 3 b) Fe 2 O 3 c) CO 2 d) CaO Những oxit nào thuộc loại oxit bazơ , những oxit nào thuộc loại oxit axit ? Hãy đọc tên các oxit trên. HS2: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau : a) Magie + khí oxi ---> Magie oxit (MgO) b) Natri + khí oxi ---> Natri oxit (Na 2 O) Hoàn thành PTHH cho các phản ứng trên ? HS1: ĐÁP ÁN Oxit axit : a) SO 3 : Lưu huỳnh tri oxit c) CO 2 : Cacbon đi oxit Oxit bazơ : b) Fe 2 O 3 : Sắt (III) oxit d) CaO: Canxi oxit HS2: a) Mg + O 2 MgO 2Mg + O 2 2MgO b) Na + O 2 Na 2 O 4Na + O 2 2Na 2 O t 0 t 0 t 0 t 0 I) Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 Đó là khí oxi a/ Cho một lượng nhỏ Kali pemanganat (KMnO 4 : thuốc tím) vào ống nghiệm, dùng kẹp gỗ cặp ống nghiệm rồi đun nóng trên ngọn lửa đèn cồn . Đưa que đóm cháy dở còn tàn đỏ vào miệng ống nghiệm . Chất khí sinh ra trong ống nghiệm làm que đóm bùng cháy là khí gì? Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: 2KMnO 4 →K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2KClO 3 2 KCl + 3O 2 Ngoài khí oxi(O 2 ) sinh ra, trong phản ứng còn có 2 chất mới được tạo thành là K 2 MnO 4 và MnO 2 Em hãy viết phương trình hóa học điều chế oxi từ KMnO 4 ? b/ Đun nóng Kali clorat (KClO 3 ) trong ống nghiệm , cũng có khí oxi thoát ra. Ngoài khí oxi sản phẩm còn có KCl Viết phương trình hoá học của phản ứng ? t 0 Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ t 0 MnO 2 Vai trò của MnO 2 Quan sát các hình sau đây , Hãy cho biết có thể thu khí oxi vào ống nghiệm bằng mấy cách ? a)Cho oxi đẩy không khí (a) (b) Đáp án : Thu bằng 2 cách b) Cho oxi đẩy nước . I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: 2KMnO 4 →K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2KClO 3 2 KCl + 3O 2 t 0 Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ t 0 MnO 2  Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí . - Cho oxi đẩy nước . Vì sao ta có thể thu khí oxi bằng cách đẩy không khí ? Vì khí oxi nặng hơn không khí . I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: 2KMnO 4 →K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2KClO 3 2 KCl + 3O 2 t 0 Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ t 0 MnO 2 Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí . - Cho oxi đẩy nước . Vì sao ta có thể thu khí oxi bằng cách đẩy nước ? Vì khí oxi ít tan trong nước . I)Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 1/ Thí nghiệm: SGK/92 2/ Phương trình hoá học: 2KMnO 4 →K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 2KClO 3 2 KCl + 3O 2 t 0 Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ t 0 MnO 2 Cách thu khí : - Cho oxi đẩy không khí . - Cho oxi đẩy nước . Những chất như thế nào có thể được dùng làm nguyên liệu để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm ? Trả lời: Khí oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao như : KMnO 4 và KClO 3 3/ Kết luận: Sgk/Tr93 THÍ NGHIỆM : ĐIỀU CHẾ VÀ THU KHÍ OXI ( Mời các em xem phim minh họa ) Thu khí oxi bằng cách đẩy không khí Thu khí oxi bằng cách đẩy nước . trống các cột ứng với các phản ứng sau: b) Những phản ứng hóa học trên đây được gọi là phản ứng phân hủy , vậy có thể định nghĩa phản ứng phân hủy là gì ?. cũng có khí oxi thoát ra. Ngoài khí oxi sản phẩm còn có KCl Viết phương trình hoá học của phản ứng ? t 0 Bài 27: ĐIỀU CHẾ KHÍ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ t
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tiết 41- Điều chế oxi phản ứng phân hủy, Bài giảng Tiết 41- Điều chế oxi phản ứng phân hủy, Bài giảng Tiết 41- Điều chế oxi phản ứng phân hủy

Bình luận về tài liệu bai-giang-tiet-41-dieu-che-oxi-phan-ung-phan-huy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP