Tài liệu Bai 23: Vi tri, gioi han, hinh dang cua lanh tho VN

12 117 0 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Bµi 23 :VÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n,h×nh d¹ng l·nh thæ viÖt nam GV: NguyÔn ThÞ BÝch Ngäc Tr­êng: THCS ThÞ TrÊn §«ng TriÒu Dựa vào hình 23.2 và kết hợp bảng 23.2 cho biết các điểm cực Bắc, Nam nằm ở những vĩ độ nào; cực Đông, Tây phần đất liền nước ta nằm ở những kinh độ nào ? Xác định các điểm cực đó trên bản đồ hành chính Việt Nam Hình 23.2.Bản đồ hành chính Việt Nam VẠN THẠNH,KHÁNH HOÀ (109 0 24 ’ Đ) SÍN THẦU, ĐIỆN BIÊN (102 0 10 ’ Đ) ĐẤT MŨI, CÀ MAU (8 0 34’B) LŨNG CÚ,HÀ GIANG (23 0 23’ B ) Hình 23.2.Bản đồ hành chính Việt Nam LŨNG CÚ,HÀ GIANG (23 0 23’ B ) VẠN THẠNH,KHÁNH HOÀ (109 0 24 ’ Đ) ĐẤT MŨI, CÀ MAU (8 0 34’B) SÍN THẦU, ĐIỆN BIÊN (102 0 10 Đ) 15 vĩ độ 7 kinh độ Quan sát hình 23.2 và kiến thức đã học cho biết phần đất liền nước ta từ Bắc vào Nam kéo dài bao nhiêu vĩ độ ? - Từ Tây sang Đông phần đất liền nước ta mở rộng bao nhiêu kinh độ ? - Lãnh thổ đất liền Việt Nam nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT ? Vậy nước ta nằm trong đới khí hậu nào ? Lược đồ khu vực biển Đông Quan sát lược đồ khu vực biển Đông, cho biết biển nước ta nằm ở phía nào của lãnh thổ và có diện tích bao nhiêu ? Lược đồ khu vực Biển Đông Tháilan Campuchia Lào Mianma Malaixia Inđônêxia Brunây Philippin Xingapo Chí tuyến Bắc Xích Đạo Các luồng sinh vật Các luồng sinh vật Các luồng sinh vật Các luồng sinh vật 2. §Æc ®iÓm l·nh thæ 50 km ở Quảng Bình Dựa vào hình bên em có nhận xét gì về hình dáng lãnh thổ phần đất liền của nước ta ? ¶nh h­ëng cña h×nh dang ®Õn tù nhiªn vµ gtvt • Khã kh¨n, c¶nh quan thay ®æi Hình 23.2.Bản đồ hành chính Việt Nam Dựa vào hình 23.2 và vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết: 1.Tên đảo lớn nhất của nước ta là gì? Thuộc tỉnh nào? Xác định trên hình 23.2 vị trí đảo Phú Quốc và Vịnh Hạ Long,quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa Đảo Phú Quốc Vịnh Hạ Long QĐ Hoàng sa QĐ Trường sa 3. Nêu tên quần đảo xa nhất nước ta, thuộc tỉnh, thành phố nào? 2. Tên vịnh biển đẹp nhất nước ta? . độ nào ? Xác định các điểm cực đó trên bản đồ hành chính Vi t Nam Hình 23.2.Bản đồ hành chính Vi t Nam VẠN THẠNH,KHÁNH HOÀ (109 0 24 ’ Đ) SÍN THẦU, ĐIỆN. của nước ta ? ¶nh h­ëng cña h×nh dang ®Õn tù nhiªn vµ gtvt • Khã kh¨n, c¶nh quan thay ®æi Hình 23.2.Bản đồ hành chính Vi t Nam Dựa vào hình 23.2 và vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bai 23: Vi tri, gioi han, hinh dang cua lanh tho VN, Tài liệu Bai 23: Vi tri, gioi han, hinh dang cua lanh tho VN, Tài liệu Bai 23: Vi tri, gioi han, hinh dang cua lanh tho VN

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bai-23-vi-tri-gioi-han-hinh-dang-cua-lanh-tho-vn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP