Tài liệu Địa lý 9 bài 33 Đông Nam Bộ

32 1,512 2
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/32 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 09:12

NGƯỜI THỰC HIỆN: DƯƠNG BẢY PHÒNG GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THĂNG BÌNH TRƯỜNG THCS NGUYỄN BÁ NGỌC MÔN: ĐỊA LÍ 9 BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Kiểm tra bài cũ T×nh h×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë §«ng Nam Bé cã sù thay ®æi nh­ thÕ nµo tõ sau khi ®Êt n­íc thèng nhÊt? T×nh h×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë §«ng Nam Bé cã sù thay ®æi nh­ thÕ nµo tõ sau khi ®Êt n­íc thèng nhÊt? Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP Cơ cấu công nghiệp đa dạng phát triển cân đối, nhiều ngànhCông nghiệp quan trọng như dầu khí, cơ khí, điện tử… Ba trung tâm công nghiệp lớn: TPHCM, Biên Hoà, Vũng Tàu TUẦN 20 - TIẾT 37 TUẦN 20 - TIẾT 37 Bài 33: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo) I I . Vị trí, giới hạn. . Vị trí, giới hạn. II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. III. Đặc điểm dân cư xã hội. III. Đặc điểm dân cư xã hội. IV. Tình hình phát triển kinh tế: IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. 1. Công nghiệp: Công nghiệp: 2. 2. Nông nghiệp Nông nghiệp : : Qua các bài học trước ta biết Đông Nam Bộ có Công nghiệp và nông nghiệp đều phát triển so với các Vùng kinhh tế khác. Trong bài học này chúng ta tìm hiểu về hoạt động dịch vụ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Bài 33: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế: 3. Dịch vụ: Dựa vào SGK, em hãy cho biết cơ cấu dịch vụ gồm những ngành nào? + Cơ cấu dịch vụ khá đa dạng gồm các ngành Thương mại, du lịch, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông… Bài 33: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế: 3. Dịch vụ: Năm Năm Tiêu chí Tiêu chí 1995 1995 2000 2000 2002 2002 Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tổng mức bán lẻ hàng hóa 35.8 35.8 34.9 34.9 33.1 33.1 Số lượng hành khách vận chuyển Số lượng hành khách vận chuyển 31.3 31.3 31.3 31.3 30.3 30.3 Khối lượng hàng hóa vận chuyển Khối lượng hàng hóa vận chuyển 17.1 17.1 17.5 17.5 15.9 15.9 Bảng 33.1. Nhận xét chỉ tiêu dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước? Bảng 33.1. Nhận xét chỉ tiêu dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước? Bảng 33.1. Tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước (cả nước = 100%) Bài 33: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo) IV. Tình hình phát triển kinh tế: 3. Dịch vụ: Biểu đồ tổng mức bán lẽ hàng hoá và doanh thu Biểu đồ tổng mức bán lẽ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo vùng năm 2002. dịch vụ tiêu dùng theo vùng năm 2002. Nghìn tỉ đồng ĐB TD MN Bắc D Hải Tây Đông ĐB.S S.Hồng Bắc Bộ T.Bộ NT Bộ Nguyên Nam Bộ C.Long 53.2 20.1 17,8 26,5 9,2 89,4 53,8 Bảng 33.1 và biểu đồ đã quan sát Nhận xét chỉ tiêu dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước? Bảng 33.1 và biểu đồ đã quan sát Nhận xét chỉ tiêu dịch vụ của Đông Nam Bộ so với cả nước? + Nhiều chỉ tiêu dịch vụ chiểm tỷ trọng cao so với cả nước như tổng mức bán lẽ hàng hoá, số lượng hành khách vận vận chuyển . ngoài vào Việt Nam, năm 2003 ( cả nước =100%) nước ngoài vào Việt Nam, năm 2003 ( cả nước =100%) 49. 9 49. 9 50,1 50,1 Đông Nam Bộ Đông Nam Bộ Các vùng khác. đầu ở Đông Nam Bộ và cả nước Hình 33. 1. Biểu đồ tỉ trọng của Đông Nam Bộ trong tổng số vốn đầu tư của Hình 33. 1. Biểu đồ tỉ trọng của Đông Nam Bộ trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Địa lý 9 bài 33 Đông Nam Bộ, Tài liệu Địa lý 9 bài 33 Đông Nam Bộ, Tài liệu Địa lý 9 bài 33 Đông Nam Bộ

Bình luận về tài liệu tai-lieu-dia-ly-9-bai-33-dong-nam-bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP