Tài liệu bài 18 thực hành

James Goodnight
James Goodnight(11525 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 3780
99
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 09:11

Mô tả: Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ để chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện Thực hành A- tìm hiểu ví dụ. VD: Lập quy trình chế tạo chi tiết chốt cho trên hình vẽ. 1. Tìm hiểu chi tiết cần chế tạo. a. Tìm hiểu công dụng và môi trường làm việc của chi tiết. b. Tìm hiểu hình dạng của chi tiết. 2. Lập quy trình công nghệ chế tạo. Bước 1: Chọn phôi. - Phôi phảI đúng vật liệu đảm bảo đảm độ bền theo yêu cầu sử dụng. - Phôi phảI có đường kính lớn hơn đường kính lớn nhất của chi tiết và phải dài hơn chi tiết. Bước 2: Lắp phôi lên máy. Bước 3: Lắp dao lên máy. Thùc hµnh  B­íc 4: TiÖn kho¶ mÆt ®Çu. Thùc hµnh  B­íc 5: TiÖn Ø25, dµi 45 mm. Thùc hµnh  B­íc 6: TiÖn Ø20, dµi 25 mm. Thùc hµnh  B­íc 7: V¸t mÐp 1x45. Thùc hµnh  B­íc 8: TiÖn côt chi tiÕt sao cho chiÒu dµi chi tiÕt 40. Thùc hµnh  B­íc 9: Cè ®Þnh chi tiÕt t¹i Ø20 vµ v¸t mÐp Ø25 Phiếu thực hành Họ và tên: (nhóm, tổ, cá nhân) Lớp: Nội dung công việc: trên máy tiện, không phải lập bản vẽ các bước. Các bước Nội dung các bước Bước 1 . Bước 2 . Bước 3 . Bước 4 . Bước . . . - Tự đáng giá kết quả thực hành: . Điểm - GV đáng giá kết quả thực hành: . Điểm - GV ký tên: Thùc hµnh . Bài 18: Thực hành Lập quy trình công nghệ để chế tạo một chi tiết đơn giản trên máy tiện Thực hành A- tìm hiểu ví dụ. VD:. . Bước 3 . Bước 4 . Bước . . . - Tự đáng giá kết quả thực hành: . Điểm - GV đáng giá kết quả thực hành: . Điểm - GV ký tên: Thùc hµnh

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu bài 18 thực hành, Tài liệu bài 18 thực hành, Tài liệu bài 18 thực hành

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Đinh Hoàng Hải
Đinh Hoàng Hải Vào lúc 11:51 am 22/01/2014

Ngứa đít. Cũng Rất là Hày Những k Đến nỗi hay lắm có Trong Sách r`. nhìn chả Làm đc cái gì

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bai-18-thuc-hanh

Đăng ký

Generate time = 0.16619396209717 s. Memory usage = 18.53 MB