Bài giảng bai 38 -Than lan bong duoi dai(hay)

12 358 2 Gửi tin nhắn cho Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 07:11

Sinh 7 Sinh 7 TRƯỜNG TRUNG HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TT LẤP VÒ CƠ SỞ TT LẤP VÒ BÀI 38 : LỚP BÒ LỚP BÒ SÁT – THẰN LẰN SÁT – THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI BÓNG ĐUÔI DÀI ? Nêu đặc điểm chung & vai trò của lưỡng cư. Trả lời Trả lời : Đặc điểm chung Đặc điểm chung : - Sống nữa nước nữa cạn. - Da trần ẩm ướt. - Di chuyển bằng 4 chi. - Hô hấp bằng da & phổi. - Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha. - Đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển qua biến thái. - Là ĐV biến nhiệt. Vai trò Vai trò : - Làm thức ăn cho ĐV & con người. - Diệt sâu bọ & vật trung gian truyền bệnh. - Làm thí nghiệm sinh lý học. - Lưỡng cư hiện nay cần bảo vệ & gây nuôi các loài kinh tế. Bài 38 : LỚP BÒ SÁT – THẰN LẰN BÓNG LỚP BÒ SÁT – THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI ĐUÔI DÀI I. ĐỜI SỐNG ĐỜI SỐNG : Nghiên cứu thông tin, trả lời : ? Nơi sống, bắt mồi? ? Tập tính, sinh sản? ? Nhiệt độ cơ thể ?  Ưa sống nơi khô ráo, thích phơi nắng. Bắt mồi vào ban ngày, chủ yếu là sâu bọ.  Tập tính bò sát thân & đuôi vào đất, hiện tượng trú đông. Con đực có 2 cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có vỏ dai, nhiều noãn hoàng.  Là ĐV biến nhiệt.   Tiểu kết 1 Tiểu kết 1 : - Sống nơi khô ráo. - Thích phơi nắng, trú đông. - Đẻ trứng có vỏ dai, noãn hoàng nhiều, thụ tinh trong, con đực có 2 cơ quan giao phối. - Là ĐV biến nhiệt. II. CẤU TẠO NGOÀI & DI CHUYỂN CẤU TẠO NGOÀI & DI CHUYỂN : 1. Cấu tạo ngoài Cấu tạo ngoài : Nghiên cứu thông tin. Quan sát H38.1 Thảo luận hoàn thành bảng đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng thích nghi với đời sống ở cạn. Stt Đặc điểm cấu tạo ngoài nghóa thích nghi 1 Da khô, có vảy sừng bao bọc. 2 Có cổ dài. 3 Mắt có mi cử động, có nước mắt. 4 Màng nhó nằm trong 1 hốc nhỏ bên đầu. 5 Thân dài, đuôi rất dài. 6 Bàn chân có 5 ngón có vuốt. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể. Phát huy các giác quan nằm trên đầu, tạo ĐK bắt mồi dễ dàng. Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bò khô. Bảo vệ màng nhó, hướng dao động âm vào màng nhó. Tham gia di chuyển trên cạn. Động lực chính của sự di chuyển. Trả lời câu hỏi Trả lời câu hỏi : ? Đặc điểm nào của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn? ? So sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng ếch đồng.   Trả lời Trả lời : - Da khô có vảy sừng ngăn sự thoát hơi nước. - Cổ, thân, đuôi dài tạo điều kiện bắt mồi, động lực di chuyển. - Mắt có mí, cử động, có tuyến lệ bảo vệ mắt không bò khô. - Màng nhó nằm trong hốc tai bảo vệ màng nhó, hướng âm. - Chân 5 ngón có vuốt, ngắn yếu tham gia di chuyển. ch đồng Thằn lằn bóng - Da khô có vảy sừng ngăn sự thoát hơi nước. - Cổ, thân, đuôi dài tạo điều kiện bắt mồi, động lực di chuyển. - Mắt có mí, cử động, có tuyến lệ bảo vệ mắt không bò khô. - Màng nhó nằm trong hốc tai bảo vệ màng nhó, hướng âm. - Chân 5 ngón có vuốt, ngắn yếu tham gia di chuyển. - cạn : mắt, mũi, miệng nằm ở vò trí cao trên đầu, mắt có mí, tai có màng nhỉ, chi 5 ngón chia đốt. - nước : đầu dẹp nhọn khớp với thân, da trần có chất nhầy ẩm, chi sau có màng bơi.  Tiểu kết 2 Tiểu kết 2 : - Da khô có vảy sừng ngăn sự thoát hơi nước. - Cổ, thân, đuôi dài tạo điều kiện bắt mồi, động lực di chuyển. - Mắt có mí, cử động, có tuyến lệ bảo vệ mắt không bò khô. - Màng nhó nằm trong hốc tai bảo vệ màng nhó, hướng âm. - Chân 5 ngón có vuốt, ngắn yếu tham gia di chuyển. 2. Di chuyển Di chuyển : Quan sát H38.2, mô tả cách di chuyển của thằn lằn.  Khi di chuyển thân & đuôi thằn lằn uốn mình liên tục cùng với sự hỗ trợ của chi trước & sau có vuốt làm con vật tiến về trước.  Tiểu kết 3 Tiểu kết 3 : Thân đuôi tì vào đất, phối hợp với các chi. . Sinh 7 TRƯỜNG TRUNG HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TT LẤP VÒ CƠ SỞ TT LẤP VÒ BÀI 38 : LỚP BÒ LỚP BÒ SÁT – THẰN LẰN SÁT – THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI BÓNG ĐUÔI DÀI. sinh lý học. - Lưỡng cư hiện nay cần bảo vệ & gây nuôi các loài kinh tế. Bài 38 : LỚP BÒ SÁT – THẰN LẰN BÓNG LỚP BÒ SÁT – THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI ĐUÔI DÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bai 38 -Than lan bong duoi dai(hay), Bài giảng bai 38 -Than lan bong duoi dai(hay), Bài giảng bai 38 -Than lan bong duoi dai(hay)

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-38-than-lan-bong-duoi-dai-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP