Gián án KHAO SAT HSG T10-09

4 93 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 06:11

. vả, thoăn thoắt để kể về mẹ em. Đề khảo sát học sinh giỏi lớp 2 Môn toán Bài 1: (2đ) a; Từ ba chữ số 5; 0; 6 hãy viết tất cả các số có hai chữ số. nhiêu hình vuông ? Đọc tên các hình vuông đó Khảo sát lớp bồi giỏi : Môn Toán lớp 3 Ngày khảo sát: 22/ 12/ 2007 1/ Dùng 16 chữ số 5 với các dấu phép tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án KHAO SAT HSG T10-09, Gián án KHAO SAT HSG T10-09, Gián án KHAO SAT HSG T10-09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn