Tài liệu Cach tinh nhanh bai toan ve phan so

2 409 3 Gửi tin nhắn cho Satyendra Nath Bose
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 05:11

Tính nhanh phân số Dạng 6: Vận dụng 4 phép tính để tách, ghép ở tử số hoặc mẫu số nhằm tạo ra thừa số giống nhau ở cả tử số và mẫu số rồi thực hiện rút gọn biểu thức. Bài 1: Tính nhanh: 15151515 31313131 454545 989898 = 101010115 101010131 1010145 1010198 x x x x = 45 98 - 15 31 = 45 98 - 45 93 = 45 6 = 2/15 Bài 2: Tính nhanh: = 151515 424242 143143 165165 2121 1313 ) 1 199519311996 193119961995 1995 1931 1931 1996 1996 1995 1000100011995 1000100011931 100011931 100011996 1996 1995 951995199519 311931193119 19311931 19961996 1996 1995 ) ìì === ìì b xx xx xx x x x x x x a Bài 2: a) 199419961000 99619951996 ì+ ì ( ) 199419961000 )9961996(19941996 199419961000 996119941996 ì+ +ì = ì+ +ì = 199419961000 100019941996 ì+ +ì = = 1(vì tử số bằng mẫu số) b) 1 199419921992 199219921994 199419921992 2199419921994 199419921992 2)11992(1994 199419921992 219931994 = + + = + + = + + = + x x x x x x x x c) 1 19941993 19941993 1994100011993 1000119941993 199419931993 199419941993 === x x xx xx x x b) Tớnh nhanh: 1997 1998 1 1998 1996 1997 ì ì + = c) 100168198 98198167 + x x = 100)1167(198 98198167 + + x x = 100198167198 98198167 + + x x = 98198167 98198167 + + x x = 1 a) 199619971995 119961997 +ì ì 253399254 145399254 ) ì+ ì b 100219971995 99519961997 ) +ì ì c 6960015392 593160015392 ) ì ì+ d e) 199419951996 119971995 +ì ì Ví dụ 3: 232323 242424 373737 535353 48 23 53 37 ììì 2 1 48 24 48 24 1 23 24 48 23 37 53 53 37 23 24 37 53 48 23 53 37 1010123 1010124 1010137 1010153 48 23 53 37 ==ì= ìì ì= ììì= ì ì ì ì ì ìì= Bài 4: Tính nhanh: 2001 1001 2006 2004 2002 2008 2004 2001 2008 2006 ) 5 7 200019991998 120011999 ) ìììì ì ì+ ì b a Bài 5: Tính nhanh 1000 99 1000 87 . 1000 49 1000 37 1000 25 1000 13 1000 1 +++++++ Bài 4: Cho: M = 39 37 . 15 13 11 9 7 5 3 1 ××××× N = 37 39 13 15 9 11 5 7 ×××× H·y tÝnh M × N. . Tính nhanh: 15151515 31313131 454545 989898 = 101010115 101010131 1010145 1010198 x x x x = 45 98 - 15 31 = 45 98 - 45 93 = 45 6 = 2/15 Bài 2: Tính nhanh: . ì ìì= Bài 4: Tính nhanh: 2001 1001 2006 2004 2002 2008 2004 2001 2008 2006 ) 5 7 200019991998 120011999 ) ìììì ì ì+ ì b a Bài 5: Tính nhanh 1000 99 1000
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cach tinh nhanh bai toan ve phan so, Tài liệu Cach tinh nhanh bai toan ve phan so, Tài liệu Cach tinh nhanh bai toan ve phan so

Bình luận về tài liệu tai-lieu-cach-tinh-nhanh-bai-toan-ve-phan-so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP