Tài liệu Bai toan tinh nhanh phan so

Michael Dell
Michael Dell(11656 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 337
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 04:12

Mô tả: TÝnh nhanh ph©n sè Bµi 1: TÝnh nhanh: 15151515 31313131 454545 989898 − = 101010115 101010131 1010145 1010198 x x x x − = 45 98 - 15 31 = 45 98 - 45 93 = 45 6 = 2/15 Bµi 2: TÝnh nhanh: 151515 424242 143143 165165 2121 1313 ) 951995199519 311931193119 19311931 19961996 1996 1995 ) ×× ×× b a VÝ dô 2: 199419961000 99619951996 ×+ −× ( ) 199419961000 )9961996(19941996 199419961000 996119941996 ×+ −+× = ×+ −+× = 199419961000 100019941996 ×+ +× = = 1(v× tö sè b»ng mÉu sè) a) Tính nhanh: 1997 1998 1 1998 1996 1997 × − × + = a) 199619971995 119961997 +× −× 253399254 145399254 ) ×+ −× b 100219971995 99519961997 ) +× −× c 6960015392 593160015392 ) −× ×+ d e) 199419951996 119971995 +× −× VÝ dô 3: 232323 242424 373737 535353 48 23 53 37 ××× 2 1 48 24 48 24 1 23 24 48 23 37 53 53 37 23 24 37 53 48 23 53 37 1010123 1010124 1010137 1010153 48 23 53 37 ==×=       ××       ×= ×××= × × × × × ××= Bµi 4: TÝnh nhanh: 2001 1001 2006 2004 2002 2008 2004 2001 2008 2006 ) 5 7 200019991998 120011999 ) ×××× × ×+ −× b a Bµi 5: TÝnh nhanh 1000 99 1000 87 . 1000 49 1000 37 1000 25 1000 13 1000 1 +++++++ Bµi 4: Cho: M = 39 37 . 15 13 11 9 7 5 3 1 ××××× N = 37 39 13 15 9 11 5 7 ×××× H·y tÝnh M × N. . TÝnh nhanh ph©n sè Bµi 1: TÝnh nhanh: 15151515 31313131 454545 989898 − = 101010115 101010131. × ××= Bµi 4: TÝnh nhanh: 2001 1001 2006 2004 2002 2008 2004 2001 2008 2006 ) 5 7 200019991998 120011999 ) ×××× × ×+ −× b a Bµi 5: TÝnh nhanh 1000 99 1000

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Bai toan tinh nhanh phan so, Tài liệu Bai toan tinh nhanh phan so, Tài liệu Bai toan tinh nhanh phan so

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Khánh Phương Nguyễn Hoài
Khánh Phương Nguyễn Hoài Vào lúc 02:33 pm 23/04/2015

hay

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bai-toan-tinh-nhanh-phan-so

Đăng ký

Generate time = 0.17018103599548 s. Memory usage = 18.53 MB