Gián án V9 Tiết 103 Các thành phần biệt lập

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(11407 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 136
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 04:12

Mô tả: 1/ Ví dụ: ( SGK) 2. Nh n xétậ : a)T “ừ này”–> G iọ => M đ u cu c tho iở ầ ộ ạ b) C m t “ụ ừ Th a ôngư ” -> Đáp => Duy trì cu c tho i.ộ ạ Tìm các từ in đậm trong 2 ví dụ trên? Trong 2 từ trên từ nào dùng để gọi và từ nào dùng để đáp Trong các từ ngữ gọi – đáp ấy, từ ngữ nào được dùng để tạo lập cuộc thoại, từ ngữ nào được dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra Những từ dùng để gọi – Đáp có tham gia diễn đạt ý nghĩa sự việc của câu hay không? (Không -> Vì thành phần biệt lập) 3/ Khái niệm Khái niệm : : Thành phần gọi- đáp được dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ giao tiếp. Vậy thế nào là Thành hần biệt lập II/ THÀNH PH N PH Ầ Ụ CHÚ 1/ Ví D :ụ ( SGK) 2/ Nh n xét:ậ a) và cũng ….c a anh ủ -> Ph chú ( ụ đ a conứ gái đ u lòng c a anhầ ủ ) b) Tôi nghĩ v yậ -> Ph chú ụ ( Đi u suy nghĩ riêngề c a nhân v t “tôiủ ậ ” ) Tìm những từ in đậm trong 2 câu a và b? Những từ ngữ in đậm bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ nào trong câu? Thế nào là thành phần phụ chú? 3/ Khái niệm: Thành phần phụ chú cũng dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Những từ ngữ được bổ sung đó, ta gọi là gì III/ L U ÝƯ : V tríị : th ng đ t gi aườ ặ ữ _ Hai d u g ch ngangấ ạ _ Hai d u ph y ấ ẩ _ Hai d u ngo c đ nấ ặ ơ _ Ho c gi a d u – v i ặ ữ ấ ớ d u ph yấ ẩ D u hi uấ ệ th ng g pườ ặ c a thànhủ ph nph ầ ụ chú là gì IV/ LUY N T PỆ Ậ : 1/ Thành ph n g i- đáp trong ầ ọ hai l i tho iờ ạ ? a) Này ( g i) ọ b) Vâng ( đáp) => Quan h trên – d iệ ướ 2/ Tìm thành ph n g i ầ ọ - đáp? a) B u i ( g i) ầ ơ ọ b) H ng t i m i ng iướ ớ ọ ườ 3/ Tìm ph chú và tác ụ d ng c a ph chúụ ủ ụ ? a) K c anh ( gi i thích thêm cho ể ả ả ch ng ) ủ ữ b) Các th y cô giáo, các b c cha ầ ậ m , đ t bi t là nh ng bà m ẹ ặ ệ ữ ẹ ( b sung ch ng ) ổ ủ ữ c) Nh ng ng i ……k t i.ữ ườ ỉ ớ d) Có ai ng ờ _ Th ng th ng quá đi thôi ươ ươ C NG CỦ Ố _ Th là thành ph n g i ? ế ầ ọ _ Th nào là thành ph n đáp ế ầ D N DÒẶ _ H c thu c lòng n i dung bài h c.ọ ộ ộ ọ _ Chu n b bài: “ẩ ị Bài vi t t p làm ế ậ văn s 05”ố . Vì thành phần biệt lập) 3/ Khái niệm Khái niệm : : Thành phần gọi- đáp được dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ giao tiếp. Vậy thế nào là Thành hần biệt. từ ngữ nào trong câu? Thế nào là thành phần phụ chú? 3/ Khái niệm: Thành phần phụ chú cũng dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.

— Xem thêm —

Xem thêm: Gián án V9 Tiết 103 Các thành phần biệt lập, Gián án V9 Tiết 103 Các thành phần biệt lập, Gián án V9 Tiết 103 Các thành phần biệt lập

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu gian-an-v9-tiet-103-cac-thanh-phan-biet-lap

Đăng ký

Generate time = 0.367969989777 s. Memory usage = 18.45 MB