Bài giảng Đề thi giao lưu Tiếng Việt của chúng em

2 3,152 24 Gửi tin nhắn cho Felix Bloch
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 04:11

Lớp 2: Câu 1: Em hãy cho biết họ và tên em. Em đang học lớp, trờng, thuộc xã nào ? Câu 2: Danh từ riêng em phải viết nh thế nào ? Câu 3: Cuối mỗi câu hỏi phải có dấu gì ? Câu4: Ông, bà sinh ra mẹ đợc gọi là gì ? Câu 5: Em hiểu từ chúc thọ là nh thế nào? Câu 6: Mồ côi cha mẹ là nh thế nào? Câu 7: Ông,bà sinh ra bố đợc gọi là gì? Câu 8: Trong bài chính tả, chữ đầu câu phải viết nh thế nào? Lớp 3: Câu 1: Đặt một câu theo mẫu Ai là gì? Câu 2: Nói 3 đến 5 từ chỉ hoạt động của ngời? Câu 3: Đặt một câu có hình ảnh so sánh? Câu 4: Em cho biết thị trấn Đồng Đăng thuộc tỉnh nào? Câu5: Tây Hồ tức là Hồ Tây ở đâu ? Câu 6: Cầu Hiền Lơngbắc qua sông nào ? Câu7: Anh Kim Đồng là ngời dân tộc nào? Câu 8: Em hãy cho biết tên thật của anh Kim Đồng? Câu 9: Kể tên các dân tộc mà em biết? Lớp 4: Câu1: Em hiểu từ Mục đồng là nh thế nào? Câu 2: Trong quyển Tiếng Việt lớp 4 gồm mấy phân môn? Câu 3: Em hãy kể tên các phân môn trong quyển Tiếng Việt lớp 4. Câu 4: Mỗi tiếng thờngcó mấy bộ phận? Câu 5: Em hãy kể tên các bộ phận của một tiếng. Câu 6: Em hãy cho biết trong tiếng Nhiễu đâu là âm đầu,đâu là vần và đâu là thanh? Câu 7: Theo em Cốt truyênthờng có mấy phần? Câu 8: Em hãy nêu tên các phần trong một cốt truyện. Câu 9: Em hiểu từ Bệ hạ là chỉ ai? Câu10: Những từ nh thế nào đợc gọi là tính từ? Lớp 5: Câu1: Từ đồng nghĩa là những từ nh thế nào? Câu 2: Thế nào là từ trái nghĩa? Câu 3: Từ đồng âm là những từ nh thế nào? Câu 4: Em đã đợc học những từ loại nào? Câu 5: Bác Hồ gửi th cho học sinh cả nớc nhân ngày khai giảng năm học đầu tiêncủa nớc Việt Nam dân chủ cộng hòa vào tháng nào,năm nào? Câu 6: Bài văn tả cảnh thờng có mấy phần, nêu tên các phần đó. Câu7: Trạng nguyên trẻ nhất nớc ta là ai? Câu 8: Oa sinh tơn thủ đô của nớc nào? Câu9: Thị trấn Đồi Ngô thuộc huyện nào, tỉnh nào? Câu10: Lễ Nô - en để mừng ngày sinh của ai? Bài viết chữ đẹp giao lu học sinh dân tộc năm học 2010 2011 Lớp 2: Cô giáo lớp em ( viết cả tên tác giả). Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập1, trang 60 Lớp 3: Vàm Cỏ Đông ( viết cả tên tác giả). Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 tập1, trang 106 Lớp 4: Gà Trống và Cáo ( viết cả tên tác giả). Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 tập1, trang 50 - 51 Lớp 5: Tiếng vọng ( viết cả tên tác giả). Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 tập1, trang 108 . Tiếng Việt lớp 4 gồm mấy phân môn? Câu 3: Em hãy kể tên các phân môn trong quyển Tiếng Việt lớp 4. Câu 4: Mỗi tiếng thờngcó mấy bộ phận? Câu 5: Em hãy. ngày sinh của ai? Bài viết chữ đẹp giao lu học sinh dân tộc năm học 2010 2011 Lớp 2: Cô giáo lớp em ( viết cả tên tác giả). Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề thi giao lưu Tiếng Việt của chúng em, Bài giảng Đề thi giao lưu Tiếng Việt của chúng em, Bài giảng Đề thi giao lưu Tiếng Việt của chúng em

Bình luận về tài liệu bai-giang-de-thi-giao-luu-tieng-viet-cua-chung-em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP