Gián án GIAOAN_LOP 2 - TUAN 19

24 42 0 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 00:12

Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 1 TUẦN 19 Thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2011 TIẾT 1: CHÀO CỜ (Chào cờ tồn trường) TIẾT 2,3: TẬP ĐỌC CHUYỆN BỐN MÙA(tiết 55, 56)) I. MỤC TIÊU: -Đọc rành mạch toàn bài; biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. -Hiểu ý nghóa: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. *GDBVMT ( Khai thác trực tiếp): Mỗi mùa Xuân, Hạ, Thu Đông đếu có những vẻ đẹp riêng nhưng đều gắn bó với con người. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ MT thiên nhiên để cuộc sống của con người ngày càng thêm đẹp đẽ. II. CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ, bảng phụ, SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh 2. Mở đầu - Giáo viên giới thiệu 7 chủ điểm của sách Tiếng Việt 2 – tập 2. - Học sinh mở mục lục sách Tiếng Việt 2 – tập 2. Một em đọc tên 7 chủ điểm ; quan sát tranh minh hoạ chủ điểm mở đầu : “ Bốn mùa ”. 3. Bài mới : Luyện đọc : - Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghiã từ. a) Đọc từng câu : - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu trong mỗi đoạn. 1 học sinh đầu bàn đọc, sau đó từng em đứng lên đọc tiếp nối. Chú ý : + Các từ có vần khó : + Các từ dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ : + Từ mới : b) Đọc từng đoạn trước lớp : - Học sinh nối tiếp nhau đọc từng đoạn . - Giáo viên hướng dẫn học sinh ngắt , nghỉ hơi và nhấn giọng trong các câu sau - Hát. HS thực hiện theo yc - HS nghe. - Học sinh đọc. -HS tiếp nối nhau đọc từng câu + vườn bưởi, rước , tựu trường . + sung sướng, nảy lộc, trái ngọt, rước, bếp lửa, tinh nghòch, thủ thỉ, ấp ủ. + bập bùng. - Học sinh đọc. - Học sinh luyện đọc : - Học sinh đọc. Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 2 - Giáo viên giúp học sinh hiểu nghóa các từ ngữ được chú giải cuối bài đọc . Giải nghóa thêm từ thiếu nhi là trẻ em dưới 16 tuổi. c) Đọc từng đoạn trong nhóm : - Lần lượt từng học sinh trong nhóm đọc, các học sinh khác nghe, góp ý. Giáo viên theo dõi, hướng dẫn các nhóm đọc đúng. d) Thi đọc giữa các nhóm. g) Cả lớp đọc đồng thanh 1 đoạn Tìm hiểu bài : * Câu hỏi 1 : - 1 học sinh đọc câu hỏi. + Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho mùa nào trong năm? * Câu hỏi 2a : - 1 học sinh đọc câu hỏi : + Em hãy cho biết mùa Xuân có gì hay theo lời của nàng Đông * Câu hỏi 2b : - 1 học sinh đọc câu hỏi : + Mùa Xuân có gì hay theo lời bà Đất? * Câu hỏi 3 : - Mùa Ha, mùa Thu, mùa Đông có gì hay? - Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời một trong hai cách sau : + Cách 2: Giáo viên chia lớp thành một số nhóm, phát giấy khổ to và bút dạ cho các nhóm viết câu trả lời vào bảng tổng hợp dưới đây. Nhắc học sinh chú ý tập hợp cả lời của cácùang tiên lẫn lời của bà Đất nói về từng mùa. Đại diện các nhóm dán bài lên bảng lớp, lần lượt trình bày. Giáo viên cho nhận xét, bổ sung ý theo từng cột. * Câu hỏi 4 : - Em thích nhất mùa nào? Vì sao - Giáo viên hỏi học sinh về ý nghóa bài văn. Luyện đọc lại : - HD HS luyện đọc truyện theo vai : người - Học sinh thi đọc. - Đọc đồng thanh. Cả lớp đọc thầm đoạn 1 trả lời : + Bốn nàng tiên tượng trưng cho bốn mùa trong năm: Xuân, Hạ, Thu, Đông. - Học sinh đọc thầm và trả lời : + Xuân về, vườn cây nào cũng đâm chồi, nảy lộc. + Vào xuân, thời tiết ấm áp, có mưa xuân, rất thuận lợi cho cây cối phát triển, đâm chồi nảy lộc. - HS làm việc theo nhóm Mùa Thu Có vườn bưởi chín vàng .Có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ. Trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường. Mùa Đông Có bập bùng bếp lửa, nhà sàng; giấc ngủ ấm trong chăn. Ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. - Học sinh trả lời theo sở thích - Bài văn ca ngợi 4 mùa Xuân, Ha, Thu, Đông. Mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. - Học sinh thi đọc truyện theo nhóm. - HS nxét, bình chọn. - HS nghe. - Nxét tiết học Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 3 dẫn chuyện, 4 nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông và bà Đất 4. Củng cố – dặn dò : - Liên hệ GDBVMT Chuẩn bò bài mới - Nxét tiết học Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… .……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… TIẾT 4: TOÁN TỔNG CỦA NHIỀU SỐ ( tiết 91) I. MỤC TIÊU: -Nhận biết tổng của nhiều số. -Biết cách tính tổng của nhiều số. -HS yêu thích học toán và cẩn thận trong khi làm bài. II. CHUẨN BỊ : -SGK, phiếu SGK, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh: 2. Bài cu õ: chữa bài kiểm tra HKI 3. Bài mới: * Giới thiệu tổng của nhiều số và cách tính. - GV viết bảng: 3 + 2 + 4 = . giới thiệu đây là tổng của các số 2, 3, 4 đọc là “tổng của 2, 3, 4” - GV giới thiệu cách đặt tính và tính: 2 + 2 cộng 3 bằng 5 +3 + 5 cộng 4 bằng 9, viết 9 4 9 - GV nxét chốt lại. * Giới thiệu phép tính: 12 + 34 + 40 - Y/c HS tính - GV nxét, sửa bài. * Giới thiệu phép tính: 15 + 46 + 29 + 8 - Y/c HS tính - GV nxét, sửa bài. - Hát. - HS tính: 2 + 3 + 4 = 9 - HS đọc “2 cộng 3, cộng 4 bằng 9” hay tổng của 2, 3, 4 bằng 9. - HS tính và nhắc lại cách tính. - HS tính: 12 + 2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng o +34 bằng 6, viết 6. 40 + 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 4 86 bằng 8, viết 8. - HS tính. 15 + 5 cộng 6 bằng 11, 11 cộng 46 9 bằng 20, 20 cộng 8 bằng +29 28, viết 8 nhớ 2. 8 + 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 98 bằng 7, 7 thêm 2 bằng 9, Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 4 * Thực hành: + Bài 1: tính - Y/c HS làm bảng con - Gv xnét, sửa: 3 + 6 + 5 = 14 7 + 3 + 8 = 18 . + Bài 2: tính - Y/c HS làm vở. - GV chấm, chữa bài + Bài 3: số? - Y/c HS làm phiếu nhóm. - GV nxét, sửa bài. a) 12kg + 12kg + 12kg = 36 kg b) 5l + 5l + 5l + 5l = 20 l 4. Củng Cố – Dặn Dò: - Gv tổng kết bài, gdhs - Về làm vbt. - Chuẩn bò bài “phép nhân” - Nxét tiết học. Viết 9 + Bài 1: tính - HS làm bảng con. - HS nxét, sửa bài + Bài 2: tính - HS làm vở. 14 36 . 21 9 + 33 + 20 + 68 + 65 + Bài 3: số? - HS làm phiếu. - Các nhóm trình bày kết quả. - HS nxét, sửa bài. - HS nghe. - Nxét tiết học. Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… .……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 11 tháng 1 năm 2011 TIẾT 1: TOÁN PHÉP NHÂN (tiết 92) I. MỤC TIÊU: -Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhau. -Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân. -Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân. -Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. -Ham thích học Toán. Tính đúng nhanh, chính xác. II. CHU ẨN BỊ: Tranh ảnh hoặc mô hình, vật thật của các nhóm đồ vật có cùng số lượng phù hợp với nội dung SGK . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh: 2. Bài cũ: Tổng của nhiều số - Hát - Học sinh thực hiện các phép tính. - HS nxét, sửa Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 5 15 + 15 + 15 + 15 ; 24 + 24 + 24 + 24 Nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhận biết về phép nhân - GV hướng dẫn GV giới thiệu : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng , mỗi số hạng đều bằng 2 , ta chuyển thành phép nhân , viết như sau : 2 x 5 = 10 ( viết 2 x 5 dưới tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2 và viết số 10 dưới số 10 ở dòng trên : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 2 x 5 = 10 GV nêu tiếp cách đọc phép nhân 2 x 5 = 10 (đọc là “ Hai nhân năm bằng mười ”) và giới thiệu dấu x gọi là dấu nhân GV giúp HS tự nhận ra khi chuyển từ tổng : 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 thành phép nhân 2 x 5 = 10 thì 2 là một số hạng của tổng , 5 là số các số hạng của tổng , viết 2 x 5 để chỉ 2 được lấy 5 lần . Như vậy , chỉ có tổng các số hạng bằng nhau mới chuyển được thành phép nhân Hoạt động 2: Thực hành. + Bài 1: GV hướng dẫn HS xem tranh vẽ để nhận ra : a) 4 được lấy 2 lần , tức là : 4 + 4 = 8 và chuyển thành phép nhân sau : 4 x 2 = 8 b) , c) làm tương tự như phần a - GV hướng dẫn HS biết cách tìm kết quả của phép nhân : Muốn tính 4 x 2 = 8 ta tính tổng 4 + 4 = 8 , vậy 4 x 2 = 8 + Bài 2: - GV hướng dẫn HS viết được phép nhân - GV chấm chữa bài + Bài 3:Hướng dẫn HS làm bài. 4. Củng cố – Dặn do ø - GV tổng kết bài, gdhs. - Chuẩn bò: Thừa số- Tích. - HS quan sát - 2 chấm tròn - HS trả lời - HS trả lời - Muốn biết có tất cả bao nhiêu chấm tròn ta tính nhẩm tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 ( chấm tròn ) - HS nhận xét - HS theo dõi - HS thực hành đọc ,viết phép nhân - Học sinh đọc. + Bài 1: - HS quan sát tranh - HS đọc “Bốn nhân hai bằng tám” - HS làm bảng con b) 5 + 5 + 5 = 15 c) 3+3+3+3 = 12 5 x 3 = 15 3x 4 = 12 + Bài 2: - HS làm vở a) 4+4+4+4+4 = 20 b) 9+9+9 = 27 4x 5 = 20 9 x 3 = 27 c) 10 + 10 +10 + 10 + 10 = 50 10 x 5 = 50 Học sinh làm bài - Nhận xét tiết học. Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 6 Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… .……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… TIẾT 2: CHÍNH TẢ(TẬP CHÉP) CHUYỆN BỐN MÙA (tiết 37) I. MỤC TIÊU: - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi. - Làm đúng bài tập (2) a/b, (3) a/b, hoặc bài tập chính tả phương ngữ do GV soạn. -Viết sạch, đẹp. II.CHUẨN BỊ: Bảng phụ.Bảng con, vở bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh 2. Bài cu õ - Kiểm tra đồ dùng học tập. 3.Bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép. - GV đọc đoạn chép. + Đoạn chép này ghi lời của ai trong Chuyện bốn mùa? + Bà Đất nói gì? + Đoạn chép có những tên riêng nào? + Những tên riêng ấy phải viết thế nào? + Hướng dẫn HS viết từ khó vào bảng con. * Hướng dẫn HS chép bài vào vở. - GV theo dõi, uốn nắn. * Chấm, sửa bài. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Bài tập 2a: - GV hướng dẫn HS đọc yêu cầu. - Chọn 2 dãy HS thi đua. - GV nhận xét – Tuyên dương. Bài tập 3a: - Hướng dẫn HS đọc thầm Chuyện bốn mùa - Hát - HS đọc thầm theo và TLCH: - Lời bà Đất. - Bà Đất khen các nàng tiên mỗi người mỗi vẻ, đều có ích, đều đáng yêu. - Xuân, Hạ, Thu, Đông. - Viết hoa chữ cái đầu. - HS viết vào bảng con: tựu trường, ấp ủ… - HS chép bài. - Sửa bài. - Đọc yêu cầu bài 2a. - HS 2 dãy thi đua. + (Trăng) Mồng một lưỡi trai, Mồng hai lá lúa Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối. Bài tập 3a: - HS 2 dãy thi đua Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 7 và viết các chữ cho hoàn chỉnh bài tập 3. + 2 Chữ bắt đầu bằng l: + 2 Chữ bắt đầu bằng n: - GV nhận xét – Tuyên dương. 4. Củng cố – Dặn do ø - GV tổng kết bài, gdhs - Về làm thêm bài tập 2b, 3b ở SGk và làm VBt, sửa lỗi sai. - Chuẩn bò: Thư Trung thu. - Nhận xét tiết học. - Là, lộc, lại, làm, lửa, lúc, lá. - Năm, nàng, nào, nảy, nói. - HS nxét, bổ sung. - HS nghe. - Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… .……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… TIẾT 3: THỦ CƠNG ( GV bộ mơn dạy) TIẾT 4: ƠN TIẾNG VIỆT LUYỆN VIẾT I. MỤC TIÊU: - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi. - Làm đúng bài tập chính tả . -Viết sạch, đẹp. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh 2.Bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép. - GV đọc đoạn chép. + Đoạn chép này ghi lời của ai trong Chuyện bốn mùa? + Bà Đất nói gì? + Đoạn chép có những tên riêng nào? + Những tên riêng ấy phải viết thế nào? + Hướng dẫn HS viết từ khó vào bảng con. * Hướng dẫn HS chép bài vào vở. - GV theo dõi, uốn nắn. * Chấm, sửa bài. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Bài tập 2: - Hát - HS đọc thầm theo và TLCH: - Lời bà Đất. - Bà Đất khen các nàng tiên mỗi người mỗi vẻ, đều có ích, đều đáng yêu. - Xuân, Hạ, Thu, Đông. - Viết hoa chữ cái đầu. - HS viết vào bảng con: tựu trường, ấp ủ… - HS chép bài. Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 8 - GV hướng dẫn HS đọc yêu cầu. - Chọn 2 dãy HS thi đua. - GV nhận xét – Tuyên dương. Bài tập 3: - Hướng dẫn HS đọc thầm Chuyện bốn mùa và viết các chữ cho hoàn chỉnh bài tập 3. + 2 Chữ bắt đầu bằng l: + 2 Chữ bắt đầu bằng n: - GV nhận xét – Tuyên dương. 4. Củng cố – Dặn do ø - GV tổng kết bài, gdhs - Nhận xét tiết học. - Sửa bài. - Đọc yêu cầu bài 2a. - HS 2 dãy thi đua. + (Trăng) Mồng một lưỡi trai, Mồng hai lá lúa Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười đã tối. Bài tập 3a: - HS 2 dãy thi đua - Là, lộc, lại, làm, lửa, lúc, lá. - Năm, nàng, nào, nảy, nói. - HS nxét, bổ sung. - HS nghe. - Nhận xét tiết học. Thứ tư ngày 12 tháng 1 năm 2011 BUỔI SÁNG TIẾT 1: TOÁN THỪA SỐ – TÍCH( tiết 93) I. MỤC TIÊU -Biết thừa số, tích. -Biết viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lại. -Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:-Viết sẵn một số tổng, tích trong các bài tập 1, lên bảng . Các tấm bìa ghi sẵn III. CÁC HOẠT ĐỘNGDẠY HỌC: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh: 2. Bài cu õ Phép nhân Chuyển thành phép nhân 4 + 4 = 6 + 6 = 3 + 3 + 3 = 5 + 5 + 5 + 5 = Nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới Hoạt động 1: Nhận biết tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân. - GV viết 2 x 5 = 10 lên bảng , gọi HS đọc ( hai nhân năm bằng mười ) - GV nêu : Trong phép nhân hai nhân năm bằng mười , ( chỉ vào 2 ) gọi là thừa số ( gắn tấm bìa “ thừa số ” ngay dưới hoặc viết thừa - Hát - Học sinh thực hiện. - Bạn nhận xét. - Học sinh quan sát. Học sinh đọc. Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 9 số ngay dưới , 5 cũng gọi là thừa số ( làm tương tự như với 2 ) , 10 gọi là tích ( gắn tấm bìa “ tích ” ngay dưới 10 hoặc viết như SGK ) . Chỉ vào từng số 2, 5, 10 gọi HS nêu tên của từng thành phần ( thừa số ) và kết quả ( tích ) của phép tính Lưu ý : 2 x 5 = 10 , 10 là tích 2 x 5 cũng gọi là tích , như vậy ta sẽ có : Thừa số thừa số 2 x 5 = 10 Tích Tích Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1 : - GV hướng dẫn HS chuyển tổng thành tích rồi tính tích bằng cách tính tổng tương ứng - GV viết lên bảng : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = , cho HS đọc rồi viết thành tích ( 3 được lấy 5 lần nên viết 3 x 5 sau dấu = ) . GV viết bảng : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5 ; - Phần a , b , c làm tương tự Bài 2 : GV hướng dẫn HS chuyển tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính tích đó theo mẫu 6 x 2 = 6 + 6 = 12 vậy 6 x 2 = 12 Bài 3: - Trò chơi: Ai nhanh sẽ thắng. - GV hướng dẫn HS làm bài rồi chữa bài . - Nhận xét – Tuyên dương. 4. Củng cố – Dặn do ø - GV tổng kết bài, gdhs - Chuẩn bò: Bảng nhân 2. - Nhận xét tiết học. - Học sinh nêu 2: Thừa số 5: Thừa số 10: Tích - HS tự tính tích 3 x 5 . Muốn tính tích 3 x 5 ta lấy 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5 - HS làm bài. Sửa bài Bài 2b: - HS làm bài. b) 5 x 2 =5+5 = 10 vậy 5 x 2 = 10 2 x 5 = 2+2+2+2+2 = 10 vậy 2x5=10 Sửa bài Bài 3: - Chia 2 dãy thi đua. b) 4 x 3 = 12, c) 10 x 2 = 20 . - HS nghe. Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… .……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… TIẾT 2: TẬP VIẾT CHỮ HOA: P ( tiết 19) Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 10 I. MỤC TIÊU: -Viết đúng chữ hoa P ( một dòng cỡ vừa, một dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng : Phong ( một dòng cỡ vừa, một dòng cỡ nhỏ), Phong cảnh hấp dẫn ( 3 lần). - Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II. CHUẨN BỊ: Chữ mẫu P . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh: 2. Bài cu õ - Kiểm tra vở viết. - Yêu cầu viết: Ô , Ơ - Viết: Ơn sâu nghóa nặng. - GV nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa 1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. * Gắn mẫu chữ P - Chữ P cao mấy li? - Gồm mấy đường kẻ ngang? - Viết bởi mấy nét? - GV chỉ vào chữ P và miêu tả: + Gồm 2 nét – nét 1 giống nét 1 của chữ B, nét 2 là nét cong trên có 2 đầu uốn vào trong không đều nhau. - GV viết bảng lớp. - GV hướng dẫn cách viết: - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết. 2. HS viết bảng con. - GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt. - GV nhận xét uốn nắn.  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng. Quan sát và nhận xét: - Hát - HS viết bảng con. - 3 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết bảng con. - HS quan sát - 5 li - 6 đường kẻ ngang. - 2 nét - HS quan sát - HS quan sát. - HS tập viết trên bảng con - HS đọc câu ứng dụng . Trang 16 2 x 2 = 2 + 2 = 4 như vậy 2 x 2 = 4 rồi viết tiếp 2 x 2 = 4 ngay dưới 2 x 1 = 2 - Cho HS đọc : 2 x 1 = 2 ; 2 x 2 = 4 - Tương tự 2 x 2 = 4. GV. Tháng giêng Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10 Tháng 2 Tháng 5 Tháng 8 Tháng 11 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng 12 Chú ý: Không gọi tháng giêng là tháng 1 vì tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GIAOAN_LOP 2 - TUAN 19, Gián án GIAOAN_LOP 2 - TUAN 19, Gián án GIAOAN_LOP 2 - TUAN 19

Bình luận về tài liệu gian-an-giaoan-lop-2-tuan-19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP