Bài soạn chuan bi hanh trang vào the ki moi

9 3,332 11 Gửi tin nhắn cho Ánh Hồng
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 19:11

TRẢ BÀI CŨ Hãy nhìn vào sơ đồ và các thông tin bên dưới để trình bày nội dung văn bản “ Tiếng nói của văn nghệ” theo sơ đồ. NGHỆ SĨ CUỘC SỐNG TÁC PHẨM ĐỘC GIẢ 1. Người nghệ sĩ lấy chất liệu mượn từ hiện thực sống. 2. Độc giả tiếp xúc tác phẩm và thấy cuộc sống thật đẹp, rung động tâm hồn và hình thành nên những tình cảm khác nhau. 3. Nghệ sĩ xây dựng nên tác phẩm và gửi gắm những tư tưởng, tình cảm yêu, ghét, vui buồn…của mình. 4. Có sợi dây kết nối về tư tưởng, tình cảm của nghệ sĩ và độc giả qua nhiều thế hệ. 1 2 3 4 VŨ KHOAN 1. Tác giả: Vũ Khoan – nhà hoạt động chính trị, nhiều năm là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ thương mại, nguyên là Phó Thủ tướng chính phủ. 2. Tác phẩm: “ Chuẩn bị…mới” đăng trên tạp chí Tia sáng năm 2001- thời điểm chuyển giao giữa hai thế kỉ, hai thiên niên kỉ. I. TÌM HIỂU CHUNG: 20011986 2020 XX XXI Nghèo nàn, lạc hậu Có sự phát triển Nước công nghiệp VŨ KHOAN a. Sự chuẩn bị về con người: I. TÌM HIỂU CHUNG: II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: 1. Nội dung: Lớp trẻ Việt Nam cần…để rèn luyện những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng Bối cảnh thế giới hiện nay Điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam - Con người là động lực phát triển của lịch sử. - Trong nền kinh tế tri thức, vai trò của con người càng nổi trội. VŨ KHOAN a. Sự chuẩn bị về con người: I. TÌM HIỂU CHUNG: II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: 1. Nội dung: b. Bối cảnh thế giới và nhiệm vụ đất nước: * Bối cảnh thế giới: - Khoa học công nghệ phát triển cao. - Các nền kinh tế có sự giao thoa, hòa nhập ngày càng sâu rộng. * Nhiệm vụ của nước ta: - Từng bước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. - Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Tiếp cận ngay nền kinh tế tri thức. VŨ KHOAN a. Sự chuẩn bị về con người: I. TÌM HIỂU CHUNG: II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: 1. Nội dung: b. Bối cảnh thế giới và nhiệm vụ đất nước: c. Điểm mạnh và điểm yếu của con người VN: Điểm mạnh Điểm yếu - Thông minh, nhạy bén với cái mới - Thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành. - Cần cù, sáng tạo - Thiếu đức tỉ mỉ, không coi trọng quy trình công nghệ chưa quen cường độ khẩn trương. - Tinh thần đoàn kết,đùm bọc nhau. - Đố kị nhau - Thích ứng nhanh - Kì thị kinh doanh, quen bao cấp, ít giữ chữ “tín” -> Cần lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu. VŨ KHOAN a. Sự chuẩn bị về con người: I. TÌM HIỂU CHUNG: II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: 1. Nội dung: b. Bối cảnh thế giới và nhiệm vụ đất nước: c. Điểm mạnh và điểm yếu của con người VN: 2. Nghệ thuật - Lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu. - Dùng nhiều thành ngữ, tục ngữ sinh động - Ngôn ngữ báo chí gắn với đời sống với cách nói giản dị, dễ hiểu. Lớp trẻ Việt Nam cần…để rèn luyện những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng Bối cảnh thế giới hiện nay Điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam Nước đến chân mới nhảy Liệu cơm gắp mắm Nhiễu điều phủ lấy giá gương Trâu buộc ghét trâu ăn Bóc ngắn cắn dài VŨ KHOAN a. Sự chuẩn bị về con người: I. TÌM HIỂU CHUNG: II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: 1. Nội dung: b. Bối cảnh thế giới và nhiệm vụ đất nước: c. Điểm mạnh và điểm yếu của con người VN: 2. Nghệ thuật 3. Ý nghĩa văn bản: Bài viết đã nêu ra những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam; từ đó phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu để xây đựng đất nước trong thế kỉ mới. DẶN HỌC BÀI VÀ SOẠN BÀI - HỌC BÀI: + Nắm vững luận điểm, luận cứ và cách triển khai luận cứ trong văn bản. + Phân tích được những điểm mạnh và điểm yếu của con người Việt Nam. + Nắm nghệ thuật và ý nghĩa văn bản. - SOẠN BÀI: CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP + Dấu hiệu nhận biết thành phần hỏi- đáp và thành phần phụ chú. + Tác dụng của thành phần hỏi- đáp và thành phần phụ chú. . phục những điểm yếu để xây đựng đất nước trong thế kỉ mới. DẶN HỌC BÀI VÀ SOẠN BÀI - HỌC BÀI: + Nắm vững luận điểm, luận cứ và cách triển khai luận cứ trong. người Việt Nam. + Nắm nghệ thuật và ý nghĩa văn bản. - SOẠN BÀI: CÁC THÀNH PHẦN BI T LẬP + Dấu hiệu nhận bi t thành phần hỏi- đáp và thành phần phụ chú. + Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn chuan bi hanh trang vào the ki moi, Bài soạn chuan bi hanh trang vào the ki moi, Bài soạn chuan bi hanh trang vào the ki moi

Bình luận về tài liệu bai-soan-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ki-moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP