Gián án Tạo hình: Vẽ con gà

9 7,141 58
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 18:11

November 27, 201 3 Vu Phuong Thao 1 Giáo án Tạo hình Đề tài: Vẽ con gà . Chủ điểm: Thế giới động vật Lứa tuổi: Mẫu giáo bé. Trường Mầm Non Mai Dịch November 27, 2 013 Vu Phuong Thao 2 I. Mục đích Yêu cầu 1. Kiến thức: giúp trẻ nhận biết dặc điểm rõ nét về con gà con 2. Kĩ năng: Trẻ biết dùng các kỹ năng đã học vẽ các nét cong , nét thẳng để tạo thành hình con gà. 3. Thái độ: dạy trẻ yêu quý con vật nuôi trong gia đình November 27, 201 3 Vu Phuong Thao 3 II. Chuẩn bị: - Sáp mầu - Tranh con gà - Giấy vẽ - Ghế ngồi - Tư thế thoải mái của trẻ trước khi vào giờ học November 27, 2013 Vu Phuong Thao 4 iii iii . . C¸ch tiÕn hµnh C¸ch tiÕn hµnh 1. æn ®Þnh: C« vµ trÎ cïng h¸t 1. æn ®Þnh: C« vµ trÎ cïng h¸t §µn gµ con §µn gµ con 2 2 . Néi dung: . Néi dung: * Ho¹t ®éng 1: * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t con gµ. Quan s¸t con gµ. November 27, 2013 Vu Phuong Thao 5 §Çu gµ: Cã m¾t, cã mµo. cã má ®­îc vÏ b»ng nh÷ng nÐt cong. November 27, 2013 Vu Phuong Thao 6 Th©n gµ: Cã c¸nh, ®u«i ®­îc vÏ b»ng nh÷ng nÐt cong, ch©n ®­îc vÏ b»ng nh÷ng nÐt th¼ng, xiªn. November 27, 2013 Vu Phuong Thao 7 *Ho¹t ®éng 2: C« vÏ mÉu November 27, 2013 Vu Phuong Thao 8 *Hoạt động 3: Trẻ thực hiện Trong lúc trẻ thực hiện cô nhắc trẻ cách cầm bút, cách chọn mầu tô cho đúng. Cô bao quát và giúp đỡ trẻ kịp thời. November 27, 2013 Vu Phuong Thao 9 * Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm. Cô treo tranh của trẻ lên giá cho trẻ nhận xét bài của mình và của bạn. 3. Củng cố: Cô nhận xét trẻ về kỹ năng vẽ, tô mầu. Động viên khen ngợi trẻ. Cho cả lớp hát bài Đàn gà trong sân . nét về con gà con 2. Kĩ năng: Trẻ biết dùng các kỹ năng đã học vẽ các nét cong , nét thẳng để tạo thành hình con gà. 3. Thái độ: dạy trẻ yêu quý con vật. November 27, 201 3 Vu Phuong Thao 1 Giáo án Tạo hình Đề tài: Vẽ con gà . Chủ điểm: Thế giới động vật Lứa tuổi: Mẫu giáo bé. Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Tạo hình: Vẽ con gà, Gián án Tạo hình: Vẽ con gà, Gián án Tạo hình: Vẽ con gà

Bình luận về tài liệu gian-an-tao-hinh-ve-con-ga

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP