Gián án Kế hoạch và dự trù kinh phí khai giảng

9 1,272 30
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 17:11

Phòng gd&đt thị x bắc kạnã Trờng tiểu học đức xuân Số: 01/KH -THĐX Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Đức Xuân, ngày 20 tháng 8 năm 2010 Kế hoạch Tổ chức khai giảng năm học 2010 2011 Căn cứ vào chỉ thị nhiệm vụ năm học 2010 2011 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn. Ngày 5/9/2010 trờng Tiểu học Đức Xuân Thị xã Bắc Kạn tổ chức khai giảng năm học 2010 2011. Để buổi lễ khai giảng và ngày hội toàn dân đa trẻ đến trờng thu đợc kết quả tốt đẹp, trờng Tiểu học Đức Xuân lập kế hoạch chuẩn bị cho khai giảng nh sau: 1. Thời gian tổ chức: 7giờ 30 ngày 5/9/2010 2. Địa điểm: Tại trờng Tiểu học Đức Xuân Thị xã Bắc kạn 3. Thành phần: - CBGV, Học sinh - Mời: địa phơng, Hội Cha mẹ học sinh, cơ quan ban ngành, đoàn thể 4. Kinh phí tổ chức Lễ khai giảng TT Nội dung công việc Số lợng Đơn giá Số tiền Ghi chú 1 Trang trí khánh tiết Cờ chuối 14 cái 18 000đ 252 000đ Hoa tơi 03 lẵng 30 000đ 90 000đ Bóng bay 19 qủa 5 000đ 94 000đ Dải lụa 90 000đ Giấy đề can m 176 000đ Tuýp chữ khai giảng 01 150 000đ Băng zôn 01 150 000 02 160 000đ 320 000đ Chủ đề năm học 01 100 000đ Cờ Tổ quốc 01 35 000đ 35 000đ Cờ dây 4 dây ( dài 20m/dây) 2 Dụng cụ phục vụ khai giảng Ghế nhựa 460 cái 2 000đ 920 000đ Nớc uống 06 thùng 60 000đ 360 000đ Thuê tăng âm, loa đài 01 bộ 240 000đ 240 000đ 3 Phần thởng tổ chức trò chơi Bút chữ A 160 cái 2 000đ 320 000đ Cộng 4. 498. 000đ Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm chín mơi tám nghìn đồng. Trên đây là kế hoạch chuẩn bị để tổ chức lễ Khai giảng năm học 2010 2011 của trờng Tiểu học Đức Xuân. Vậy rất mong đợc Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn, Lãnh đạo nhà trờng xem xét và quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để trờng Tiểu học Đức Xuân có thể tổ chức tốt lễ Khai giảng năm học 2010 2011. Trờng chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Phó Hiệu trởng Phòng gd&đt thị x bắc kạnã Trờng tiểu học đức xuân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc Đức Xuân, ngày 20 tháng 8 năm 2010 Dự trù kinh phí Tổ chức khai giảng năm học 2010 2011 Căn cứ vào Kế hoạch số 01/KH-THĐX, ngày 20 tháng 8 năm 2010 Kế hoạchTổ chức khai giảng năm học 2010 2011 của trờng Tiểu học Đức Xuân, nhà trờng lập dự trù kinh phí cho tổ chức khai giảng nh sau: Thời gian tổ chức: 7giờ 30 ngày 5/9/2010 Địa điểm: Tại trờng Tiểu học Đức Xuân Thị xã Bắc kạn Thành phần: - CBGV, Học sinh - Mời: địa phơng, Hội Cha mẹ học sinh, cơ quan ban ngành, đoàn thể Kinh phí tổ chức Lễ khai giảng TT Nội dung công việc Số lợng Đơn giá Số tiền Ghi chú 1 Trang trí khánh tiết Cờ chuối 14 cái 18 000đ 252 000đ Hoa tơi 03 lẵng 30 000đ 90 000đ Bóng bay 19 qủa 5 000đ 95 000đ Dải lụa 90 000đ Giấy đề can 176 000đ Tuýp chữ khai giảng 01 150 000đ Băng zôn 01 150 000đ 02 160 000đ 320 000đ Chủ đề năm học 01 100 000đ Cờ Tổ quốc 01 35 000đ 35 000đ Cờ dây 4 dây ( dài 20m/dây) 300.000đ 1200.000đ 2 Dụng cụ phục vụ khai giảng Ghế nhựa 460 cái 2 000đ 920 000đ Nớc uống 06 thùng 60 000đ 360 000đ Thuê tăng âm, loa đài 01 bộ 240 000đ 240 000đ 3 Phần thởng tổ chức trò chơi Bút chữ A 160 cái 2 000đ 320 000đ Cộng 4. 498. 000đ Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm chín mơi tám nghìn đồng. Trên đây là dự trù kinh phí để tổ chức lễ Khai giảng năm học 2010 2011 của trờng Tiểu học Đức Xuân. Vậy rất mong đợc Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn, Lãnh đạo nhà trờng xem xét và quan tâm, tạo điều kiện chi kinh phí để trờng Tiểu học Đức Xuân có thể tổ chức tốt lễ Khai giảng năm học 2010 2011. Trờng chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Phó Hiệu trởng Phòng gd&đt thị x bắc kạnã Trờng tiểu học đức xuân Số: 02/KH -THĐX Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Đức Xuân, ngày 20 tháng 8 năm 2010 Kế hoạch Tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2010 2013 Hội nghị công nhân viên chức năm học 2010 2011 Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2010 2011 của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn. Ngày 5/9/2010 trờng Tiểu học Đức Xuân Thị xã Bắc Kạn Tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2010 2013 - Hội nghị công nhân viên chức năm học 2010 2011. Để Đại hội thu đợc kết quả tốt đẹp, trờng Tiểu học Đức Xuân lập kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội nh sau: 5. Thời gian tổ chức: 7giờ 30 ngày 6/10/2010 6. Địa điểm: Tại trờng Tiểu học Đức Xuân Thị xã Bắc kạn 7. Thành phần: - CBGV - Mời: địa phơng, Hội Cha mẹ học sinh . 8. Kinh phí tổ chức Đại hội Công Đoàn- Hội Nghị CNVC. TT Nội dung công việc Số lợng 1 Trang trí khánh tiết Tuýp chữ 01 Nớc uống 4 thùng Hoa tơi 3 lẵng Phô tô tài liệu 15Q Mời cơm Đại biểu, toàn thể CBGV Cộng Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu không trăm bảy mơi lăm nghìn đồng chẵn./. Trên đây là kế hoạch chuẩn bị ĐH Công Đoàn, Hội nghị CNVC năm học 2010 2011 của trờng Tiểu học Đức Xuân. Lãnh đạo nhà tr- ờng xem xét và quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để tổ chức tốt Đại hội. Xin chân thành cảm ơn. Phòng gd&đt thị x bắc kạnã Trờng tiểu học đức xuân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Đức Xuân, ngày 20 tháng 8 năm 2010 Dự trù kinh phí Tổ chức khai giảng năm học 2010 2011 Căn cứ vào Kế hoạch số 01/KH-THĐX, ngày 20 tháng 8 năm 2010 Kế hoạchTổ chức khai giảng năm học 2010 2011 của trờng Tiểu học Đức Xuân, nhà trờng lập dự trù kinh phí cho tổ chức khai giảng nh sau: Thời gian tổ chức: 7giờ 30 ngày 5/9/2010 Địa điểm: Tại trờng Tiểu học Đức Xuân Thị xã Bắc kạn Thành phần: - CBGV, Học sinh - Mời: địa phơng, Hội Cha mẹ học sinh, cơ quan ban ngành, đoàn thể Kinh phí tổ chức Lễ khai giảng TT Nội dung công việc Số lợng 1 Trang trí khánh tiết Cờ chuối 14 cái Hoa tơi 03 lẵng Bóng bay 19 qủa Dải lụa Giấy đề can Tuýp chữ khai giảng 01 Băng zôn 01 02 Chủ đề năm học 01 Cờ Tổ quốc 01 Cờ dây 4 dây ( dài 20m/dây) 2 Dụng cụ phục vụ khai giảng Ghế nhựa 460 cái Nớc uống 06 thùng Thuê tăng âm, loa đài 01 bộ 3 Phần thởng tổ chức trò chơi Bút chữ A 160 cái Cộng Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm chín mơi tám nghìn đồng. Trên đây là dự trù kinh phí để tổ chức lễ Khai giảng năm học 2010 2011 của trờng Tiểu học Đức Xuân. Vậy rất mong đợc Phòng GD&ĐT Thị xã Bắc Kạn, Lãnh đạo nhà trờng xem xét và quan tâm, tạo điều kiện chi kinh phí để trờng Tiểu học Đức Xuân có thể tổ chức tốt lễ Khai giảng năm học 2010 2011. Trờng chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Phó Hiệu tr . tháng 8 năm 2010 Dự trù kinh phí Tổ chức khai giảng năm học 2010 2011 Căn cứ vào Kế hoạch số 01/KH-THĐX, ngày 20 tháng 8 năm 2010 Kế hoạchTổ chức khai giảng. tháng 8 năm 2010 Dự trù kinh phí Tổ chức khai giảng năm học 2010 2011 Căn cứ vào Kế hoạch số 01/KH-THĐX, ngày 20 tháng 8 năm 2010 Kế hoạchTổ chức khai giảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Kế hoạch và dự trù kinh phí khai giảng, Gián án Kế hoạch và dự trù kinh phí khai giảng, Gián án Kế hoạch và dự trù kinh phí khai giảng

Bình luận về tài liệu gian-an-ke-hoach-va-du-tru-kinh-phi-khai-giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP