Bài giảng Bai 36. Cac phuong phap chon loc

3 92 0
Satyendra Nath Bose

Satyendra Nath Bose

Tải lên: 11,660 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 17:11

Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Tuần: 20 - Tiết: 39. Ngày soạn: ./12/2010 Ngày dạy: . /01/2010 Bài 36: Các phơng pháp chọn lọc I Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS trình bày đợc phơng pháp chọn lọc hàng loạt 1 lần và nhiều lần, thích hợp cho sử dụng đối với đối tợng nào, những u nhợc điểm của phơng pháp chọn lọc này? - Trình bày phơng pháp chọn lọc cá thể những u nhợc điểm so với phơng pháp chọn lọc hàng loạt, thích hợp cho sử dụng đối với đối tợng nào? 2. Kĩ năng : - Rèn kĩ năng tổng hợp, khái quát kiến thức. - Rèn kĩ năng hoạt động nhóm II. phơng pháp dạy- học - Trực quan. - Vn ỏp tỡm tũi. - Dạy học nhóm. III. phơng tiện dạy- học - Bảng phụ hoặc máy chiếu. IV. tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ?1- Ưu thế lai là gì? Cơ sở di truyền của hiện tợng u thế lai? ?2- Lai kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế nh thế nào? 3. Bài giảng. Hoạt động 1 Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Tìm hiểu vai trò của chọn lọc trong chọn giống. Mục tiêu: HS hiểu đợc vai trò của chọn giống trong chọn giống. Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GV hỏi: Hãy cho biết vai trò của chọn giống? - GV nhận xét và yêu cầu HS khái quát kiến thức. - HS nghiên cứu SGK tr 105 trả lời câu hỏi Yêu cầu: - Nhu cầu của con ngời. - Tránh thoái hoá - HS trả lời, lớp bổ sung - Chọn lọc giống phù hợp với nhu cầu nhiều mặt và luôn thay đổi của ngời tiêu dùng. -Tạo ra giống mới, cải tạo giống cũ. Hoạt động 2 Phơng pháp chọn lọc trong chọn giống Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GV đa câu hỏi: +Thế nào là chọn lọc hàng loạt? Tiến hành ntn? +Cho biết u nhợc điểm của phơng pháp này? - GV cho HS trình bày bằng h.36.1 - GV nhận xét, đánh giá -GV cho HS trả lời câu hỏi ở mục q SGK tr.106. -GV nêu câu hỏi: +Thế nào là chọn lọc cá thể? Tiến hành ntn? +Cho biết u nhợc điểm của - HS nghiên cứu SGK tr.105 à 106 kết h.36.1 trả lời câu hỏi. Yêu cầu nêu đợc: + Định nghĩa. + Ưu điểm: đơn giản. + Nhợc điểm: Không kiểm tra đợc kiểu gen. - Một vài HS trình bày, lớp bổ sung. - HS tổng hợp kiến thức. -HS lấy VD trong SGK. - HS dựa vào kiến thức ở mục trên, trao đổi nhóm thống nhất ý kiến. Yêu cầu nêu đợc: Sự sai khác giữa chọn lọc lần 1và lần 2. +Chọn lần 1 trên đối tợng ban đầu. +Chọn lần 2 trên đối tợng đã qua chọn lọc ở năm 1. - Giống lúa A: chọn lọc lần 1. Giống lúa B: chọn lọc lần 2. - HS nghiên cứu SGKvà h. 36.2 ghi nhớ kiến thức. -Trao đổi nhóm thống nhất ý kiến. I. Chọn lọc hàng loạt Kết luận: - Trong 1 quần thể vật nuôi hay cây trồng dựa vào kiểu hình ngời ta chọn 1 nhóm cá thể phù hợp với mục tiêu chọn lọc để làm giống. - Tiến hành: Gieo giống khởi đầu Chọn những cây u tú và hạt thu hoạch chung để giống cho vụ sau so sánh với giống ban đầu và giống đối chứng. +Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm ít tốn kém. +Nhợc điểm: Không kiểm tra đợc kiểu gen, không củng cố tích luỹ đợc biến dị. Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực phơng pháp này? -GV đánh giá hoạt động của nhóm và yêu cầu HS tổng hợp kiến thức. -GV mở rộng: +Chọn lọc cá thể thích hợp với cây tự thụ phấn, nhân giống vô tính. + Với cây giao phấn phải chọn lọc nhiều lần. +Với vật nuôi dùng phơng pháp kiểm tra đực giống qua đời sau. -GV yêu cầu HS: Nêu đặc điểm giống và khác nhau giữa phơng pháp chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể. --Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung. - HS trao đổi nhóm dựa trên kiến thức ở hoạt động trên, yêu cầu: + Giống nhau: Đều chọn lựa giống tốt, chọn 1 lần hay nhiều lần. + Khác nhau: Cá thể con cháu đợc gieo riêng để đánh giá đối với chọn lọc cá thể còn chọn lọc hàng loạt cá thể con cháu gieo chung. II. Chọn lọc cá thể -Trong quần thể khởi đầu chọn lấy một số ít cá thể tốt nhất rồi nhân lên một cách riêng rẽ theo từng dòng. -Tiến hành: trên ruộng giống khởi đầu chọn những cá thể tốt nhất hạt của mỗi cây đợc gieo riêng so sánh với giống đối chứngvà giống khởi đầu chọn đợc dòng tốt nhất. +Ưu điểm: Kết hợp đợc việc đánh gía dạ trên kiểu hình với kiểm tra kiểu gen nhanh chóng đạt kết quả. +Nhợc điểm: Theo dõi công phu, khó áp dụng rộng rãi. Kết luận chung: HS đọc kết luận SGK V. Kiểm tra đánh giá 1- Khoanh tròn các chữ cái ở đầu câu trả lời đúng Câu 1: Trong chọn giống thực vật phơng pháp chọn lọc cá thể thích hợp với loại đối tợng nào: a- Cây giao phấn. b- Cây thụ phấn. c- Cây mang đột biến nhân tạo. d- Cây nhân giống vô tính bằng giâm, ghép. e- Chỉ có b và d. Câu 2: Trong chọn lọc đại gia súc, phơng pháp chọn lọc mang lại nhiều hiệu quả là: a- Chọn lọc hàng loạt 1 lần. b- Chọn lọc hàng loạt nhiều . c- Chọn lọc cá thể, kiểm tra kiểu gen. d- Cả 3 phơng pháp trên. 2 Phơng pháp chọn lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể đợc tiến hành ntn? Ưu nhợc điểm của từng phơng pháp? VI. Dặn dò -Học bài, trả lời câu hỏi SGK -Đọc trớc bài 37 . Giáo án sinh 9 Ngời soạn và giảng dạy: GV : nguyễn văn lực Tuần: 20 - Tiết: 39. Ngày soạn: ./12/2010 Ngày dạy: . /01/2010 Bài 36: Các phơng pháp chọn lọc. Kiểm tra bài cũ. ?1- Ưu thế lai là gì? Cơ sở di truyền của hiện tợng u thế lai? ?2- Lai kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế nh thế nào? 3. Bài giảng. Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bai 36. Cac phuong phap chon loc, Bài giảng Bai 36. Cac phuong phap chon loc, Bài giảng Bai 36. Cac phuong phap chon loc

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-36-cac-phuong-phap-chon-loc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP