Bài soạn 10 Đề thi máy tính bỏ túi cấp huyện

1 269 3 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 17:11

Đề 15 – Lớp 9 Bài 1. Tìm số nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng số đó khi chia cho 5 dư 3 và khi chia cho 619 dư 237 Bài 2. Tìm chữ số hàng trăm của số : 17 2002 Bài 3. Tính : a) 214365789 . 897654 (ghi kết quả ở dạng số tự nhiên) b) 357 1 579 579 1 357 + (ghi kết quả ở dạng hỗn số ) c) 5322,666744 : 5,333332 + 17443,478 : 17,3913 (ghi kết quả ở dạng hỗn số ) Bài 4 Tìm giá trị của m biết giá trị của đa thức: f(x) = x 4 - 2x 3 + 5x 2 +(m - 3)x + 2m- 5 tại x = - 2,5 là 0,49. Bài 5 Chữ số thập thứ 456456 sau dấu phẩy trong phép chia 13 cho 23 là bao nhiêu? Bài 6 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = -1,2x 2 + 4,9x - 5,37 (ghi kết quả gần đúng chính xác tới 6 chữ số thập ) Bài 7 Cho u 1 = 17, u 2 = 29 và u n+2 = 3u n+1 + 2u n (n ≥ 1). Tính u 15 Bài 8 Cho ngũ giác đều ABCDE có độ dài cạnh bằng 1.Gọi I là giao điểm của 2 đường chéo AD và BE. Tính : (chính xác đến 4 chữ số thập ) a) Ðộ dài đường chéo AD b) Diện tích của ngũ giác ABCDE : c) Ðộ dài đoạn IB : d) Ðộ dài đoạn IC : Bài 9 Tìm UCLN và BCNN của hai số 2419580247 và 3802197531 . Đề 15 – Lớp 9 Bài 1. Tìm số nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng số đó khi chia cho 5 dư 3 và khi chia cho 619 dư 237 Bài 2. Tìm chữ số hàng. 3u n+1 + 2u n (n ≥ 1). Tính u 15 Bài 8 Cho ngũ giác đều ABCDE có độ dài cạnh bằng 1.Gọi I là giao điểm của 2 đường chéo AD và BE. Tính : (chính xác đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn 10 Đề thi máy tính bỏ túi cấp huyện, Bài soạn 10 Đề thi máy tính bỏ túi cấp huyện, Bài soạn 10 Đề thi máy tính bỏ túi cấp huyện

Bình luận về tài liệu bai-soan-10-de-thi-may-tinh-bo-tui-cap-huyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP