Bài soạn Quan âm Thị Kính (Tiết 117)

29 4,769 6
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 13:11

01:37:08 PM 01:37:08 PM 01:37:11 PM 01:37:11 PM Em có nhận xét gì về cố đô Huế qua văn bản Ca Huế trên sông Hương ? Hãy làm bài tập trắc nghiệm sau: Vì sao có thể nói: Ca Huế vừa sôi nổi, tươi vui, vừa trang trọng uy nghi ? A. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc dân gian. B. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc thính phòng. C. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc dân gian và nhạc cung đình. D. Do ca Huế bắt nguồn từ nhạc cung đình. Kiểm tra bài cũ: Đáp án: - Cố đô Huế nổi tiếng không phải chỉ có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử mà còn nổi tiếng bởi các làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình. Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hoá - âm nhạc thanh lịch và tao nhã : một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển. 01:37:11 PM 01:37:11 PM ? 1 2 3 4 5 KiÓm tra bµi cò Trß ch¬i : Më miÕng ghÐp C©u 1: Văn bản giới thiệu nhạc cụ cung đình Huế ? Ca Huế trên sông Hương C C©u 2: Thành ngữ chỉ nỗi oan không giải bày được ? Oan Thị Kính O C©u3 : Vai diễn trên sân khấu gây tiếng cười ? Vai hề H C©u 4: “Mẹ tôi” là bức thư bố viết cho ai ? En-ri-cô E C©u 5: Trong luật bằng, ngoài thanh ngang còn có thanh nào ? Thanh “ `” ` 01:37:12 PM 01:37:12 PM Như ta đã biết, nghệ thuật sân khấu dân gian cổ truyền Việt Nam rất phong phú và rất độc đáo.Trong đó, vở chèo cổ Quan âm Thị kính là một trong những vở tiêu biểu nhất , được phổ biến rộng rãi khắp cả nước.Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn trích trong vở chèo ấy. 01:37:12 PM 01:37:12 PM 01:37:12 PM 01:37:12 PM I.Đọc - Tìm hiểu chung: 1- Khái niệm: ChÌo lµ lo¹i kÞch h¸t, móa d©n gian, kÓ chuyÖn, diÔn tÝch b»ng h×nh thøc s©n khÊu. - Hãy nêu khái niệm “chèo ”? 01:37:12 PM 01:37:12 PM Tuần Ti - Đào Huế Quan Âm Thị Kính Trương Viên Kim Nham 01:37:13 PM 01:37:13 PM * Nguån gèc: ChÌo n¶y sinh vµ ®­îc phæ biÕn réng r·i ë B¾c Bé. 01:37:13 PM 01:37:13 PM * Đặc trưng Chèo thuộc loại hình sân khấu: + Kể chuyện giáo dục đạo đức. + Tổng hợp các yếu tố nghệ thuật. + Nhân vật có đặc trưng tính cách riêng. + Ước lệ và cách điệu cao. 01:37:13 PM 01:37:13 PM I. Đọc - Tìm hiểu chung: 1- Khái niệm: - Là loại kịch hát, múa dân gian, kể chuyện diễn tích bằng hình thức sân khấu. * Nguồn gốc: - Chèo nảy sinh và phổ biến rộng rãi ở Bắc Bộ. * Các đặc trưng cơ bản: - Chèo thuộc loại hình sân khấu: + Kể chuyện giáo dục đạo đức. + Tổng hợp các yếu tố nghệ thuật. + Nhân vật có đặc trưng tính cách riêng. + Ước lệ và cách điệu cao. + Có sự kết hợp chặt chẽ cái bi và cái hài . . Quan Âm Thị Kính trên sân khấu, em hãy cho biết văn bản Quan Âm Thị Kính có vai trò gì trong vở diễn ? - Là phần kịch bản văn học của vở diễn Quan Âm Thị. bức tượng Quan Âm Thị Kính ở chùa Tây Phương được chụp in trong SGK cho em hiểu gì về chèo Quan Âm Thị Kính ? - Vở chèo mang tích Phật (tích Quan Âm) 01:37:16
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Quan âm Thị Kính (Tiết 117), Bài soạn Quan âm Thị Kính (Tiết 117), Bài soạn Quan âm Thị Kính (Tiết 117)

Bình luận về tài liệu bai-soan-quan-am-thi-kinh-tiet-117

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP