Bài giảng Kế hoạch dạy học môn Địa lý 8 HKII

18 303 8
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 13:11

TRƯỜNG THCS LUÂN GIÓI TỔ SINH- HOA- ĐỊA KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: ĐỊA LÍ LỚP: 8 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Học kỳ: II Năm học: 2010-2011 1 1. Môn học: Địa Lí 2. Chương trình: Cơ bản *** Nâng cao Khác Học kỳ: II Năm học: 2010-2011 3. Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng Mai Điện thoại: 01696318964 Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn: Điện thoại: E-mail: Lịch sinh hoạt tổ: 2 tuần 1 lần Phân công trực Tổ: 4. Chuẩn của môn học ( chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành); phù hợp thực tế. Sau khi kết thúc học kì, học sinh sẽ: 1. Kiến thức: - Trình bày những kiến thức cơ bản về đặc điểm tự nhiên, dân cư kinh tế của khu vực còn lại của Châu Á: Tây Nam Á. - Nêu được đặc điểm địa lí tự nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. - Thông qua các kiến thức nói trên, học sinh sẽ hiểu được tính đa dạng của tự nhiên, các mối quan hệ tương tác với các thành phần tự nhiên với nhau, vai trò của các điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế xã hội và tác động của con người đối với môi trường xung quanh. 2. Kĩ năng. Rèn luyện, củng cố và hình thành ở mức độ cao hơn các kĩ năng cần thiết trong học tập địa lí đó là: - Kĩ năng phân tích văn bản - Kĩ năng đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ, lược đồ - Kĩ năng xử lí số liệu thống kê theo yêu cầu cho trước. - Kĩ năng vẽ biểu đồ các dạng khác nhau và rút ra nhận xét từ biểu đồ. - Kĩ năng sưu tầm và phân tích tài liệu từ các nguồn khác nhau(báo trí, tranh ảnh, bài viết) gòm các tài liêu in trên giấy và tài liệu điện tử(từ các trang WEB, đĩa tra cứu) 2 - Kĩ năng xây dựng sơ đồ cấu trúc và sơ đồ thể hiện mối quan hệ qua lại giữa các hiện tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội. - Kĩ năng viết và trình bày báo cáo ngắn - Kĩ năng liên hệ thực tiễn địa phương, đất nước. 5. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn do Bộ GD-ĐT ban hành), phù hợp thực tế - Có ý thức và tham gia tích cực bảo vệ môi trường. - Tôn trọng giá trị kinh tế - văn hóa nhân văn của nhân dân lao động nước ngoài và trong nước. - Có niềm tin vào khoa học, ham học hỏi, hứng thú, say mê tìm hiểu các sự vật, hiện tượng địa lí. - Có tình yêu thiên nhiên quê hương đất nước thông qua việc ứng sử thích hợp với thiên nhiên và tôn trọng thành quả kinh tế - xã hội 6. Mục tiêu chi tiết Mục tiêu MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Chương XI: CHÂU Á 19. Đặc điểm dân cư xã hội ĐNA. A19. Trình bày được đặc điểm nổi bật về dân cư- xã hội của các quốc gia ĐNA. B19. Phân tích bảng số liệu, lược đồ phân bố dân cư Châu Á. C19. Giải thích được sự tương đồng trong sinh hoạt và sản xuất của các nước khu vực ĐNA. 20. Đặc điểm kinh tế các nước ĐNA. A20. Nêu được đặc điểm kinh tế của các nước ĐNA. B20. Phân tích bảng số liệu, lược đồ phân bố của các ngành kinh tế công nghiệp và nông nghiệp. C20. Giải thích được đặc điểm kinh tế của các quốc gia 3 thuộc khu vực ĐNA. 21. Hiệp hội các nước ĐNA. ( ASEAN) A21. Trình bày được một số đặc điểm nổi bật về hiệp hội các nước ĐNA( ASEAN): Quá trình thành lập, các nước thành viên, mục tiêu hoạt động, việt nam trong ASEAN. B21. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi gia nhập ASEAN. 22. Thực hành: Tìm hiểu Lào và Campuchia. A22. Nêu được một số đặc điểm chính về vị trí, điều kiện tự nhiên, dân cư xã hội và kinh tế của Lào và Cam Pu Chia. B22. Sưu tầm tranh ảnh, thông tin liên quan đến tự nhiên , dân cư, xã hội và kinh tế của 2 nước . C22. Viết bản báo cáo thực hành. 23. Địa hình với tác động của nội lực, ngoại lực. A23. Trình bày được tác động của nội lực và ngoại lực đến sự biến đổi bề mặt trái đất. B23. Phân tích được mối quan hệ qua lại giữa nội lực và ngoại lực và tác động của chúng lên bề mặt trái đất. C23. Liên hệ thực tế. 24.Khí hậu và cảnh quan trên trái đất. A24. Trình bày được các đới khí hậu, các kiểu khí hậu, các cảnh quan tự nhiên chính trên trái đất. B24. Phân tích mối quan hệ giữa khí hậu với cảnh quan tự nhiên trên trái đất. C24. Hoàn thành sơ đồ mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. 25. Con người và môi trường địa lí A25. Nêu được những tác động của hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tới môi trường tự nhiên. B25. Phân tích được mối quan hệ chặt chẽ giữa các hoạt động sản xuất nông nghiệp , công nghiệp cuả con người với môi trường tự nhiên . C25. Thu thập tranh ảnh về hoạt động sản xuất của con người trên thế 4 giới. PHẦN II: ĐỊA LÍ VIỆT NAM. 26 Việt Nam - Đất nước, con người A26. Biết vị trí Việt Nam trên bản đồ thế giới. - Biết Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm đà bản sắc thiên nhiên , văn hóa, lịch sử của khu vực ĐNA. B26. Xác định được vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới. C26. Liên hệ địa phương. 27 Vị trí, giới hạn, hình dạng của lãnh thổ Việt Nam A27. Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, pham vi lãnh thổ của nước ta. - Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế xã hội. - Trình bày được đặc điểm của lãnh thổ nước ta. B27. Xác định được vị trí địa lí nước ta trên bản đồ, các điểm cực đông , tây, nam , bắc. 28 Vùng biển Việt Nam A28. Biết diện tích, trình bày được một số đặc điểm của biển đông và vùng biển nước ta. - Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng, một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển. B28. Chứng minh rằng vùng biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa. C28. Sưu tầm tranh ảnh về hải sản và cảnh đẹp của biển nước ta. 29 Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt A29. Biết được sơ lược về quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua 3 giai đoạn chính và kết quả B29. Trình bày được lịch sử phát triển của tự nhiên C29. Nhận biết được 5 Nam của mỗi giai đoạn. nước ta qua phân tích sơ đồ vùng địa chất kiến tạo và niên biểu địa chất. những nơi hay xảy ra động đất. 30 Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam A30. Biết được nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, sự hình thành của các vùng mỏ chính ở nước ta qua các giai đoạn địa chất. B30. Xác định được các mỏ khoáng sản chính và vùng khoáng sản trên bản đồ. C30. Sưu tầm các mẫu khoáng sản ở địa phương. 31 Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản ) A31. Biết đọc bản đồ hành chính và khoáng sản Việt Nam. - Xác định được vị trí tỉnh Điện Biên trên bản đồ. - Nhớ được các kí hiệu khoáng sản B31. Hoàn thành bản báo cáo thực hảnh. 32 Ôn tập A32. Hệ thống lại kiển thức đã học từ đầu kì II. B32. Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ, phân tích nhận xét bảng số liệu. C32. Biết cách làm bài kiểm tra. 33 Kiểm tra viết 1 tiết A33. Hoàn thành bài kiểm tra 1 tiết do phòng ra đề. 34. Đặc điểm địa hình Việt Nam A34. Trình bày được các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. B34. Giải thích được đặc điểm địa hình của nước ta. 35. Đặc điểm A35. Nêu được vị trí, đặc điểm B35. So sánh địa C35. Sưu 6 các khu vực địa hình cơ bản của khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa. hình đồng bằng châu thổ sông hồng và sông cửu long. tầm tranh ảnh các khu vực địa hình. 36. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam A36. Biết đọc bản đồ địa hình Việt Nam - Phân tích lát cắt địa hình. B36. Hoàn thành bản báo cáo thực hành. 37. Đặc điểm khí hậu Việt Nam A37. Trình bày được đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. B37. Giải thích được các đặc điểm của khí hậu nước ta. - Phân tích bảng số liệu nhiệt độ , lượng mưa các tháng. C37. Sưu tầm ca dao tục ngữ nói về thời tiết khí hậu nước ta. 38. Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta A38. Trình bày những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa, sự khác biệt về khí hậu thời tiết của các miền. - Nêu được những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại với đời sống và sản xuất ở Việt Nam. B38. So sánh sự khác nhau giữa thời tiết khí hậu của các miền khí hậu. C38. Vẽ biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa. 39. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam A39. Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi việt nam. B39. Phân tích vai trò của các con sông với đời C39. Liên hệ thực tế. 7 sống con người. 40. Các hệ thống sông lớn ở nước ta A40. Nêu được sự khác nhau về chế độ nươc, về mùa lũ của sông ngòi bắc bộ, trung bộ và nam bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta. - Nêu được những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông. B40. Giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của các hệ thống sông. C40. Xác định được các hệ thống sông chính trên bản đồ. 41. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam A41. Vẽ được biểu đồ về chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực. B41. Phân tích bảng số liệu và rút ra nhận xét. C41. Hoàn thành bản báo cáo thực hảnh. 42. Đặc điểm đất Việt Nam A42. Trình bày được đặc điểm chung của đất Việt Nam. - Biết được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta. - Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam. B42. Phân tích bản đồ các loại đất ở Việt Nam. C42. So sánh đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng của ba nhóm đất. 43. Đặc điểm sinh vật Việt Nam A43. Trình bày được đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam. - Biết được các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta và phân bố của B43. Giải thích được đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam. C43. Sưu tầm tranh ảnh về các loài động- 8 chúng. thực vật ở nước ta. 44. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam A44. Nêu được giá trị sử dụng tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở nước ta. B44. Chứng minh được giá trị to lớn của tài nguyên sinh vật. C44. Kể tên một số sinh vật và vai trò của chúng. 45. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam A45. Trình bày được bốn đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên việt nam. - Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. B45. Giải thích được các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. 46.Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp A46. Biết đọc và khai thác thông tin từ lát cắt tự nhiên tổng hợp. B46. Hoàn thành nội dung bài thực hành. 47. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ A47. Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của miền bắc và đông bắc bắc bộ. - Nêu được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền. - Biết được những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác và bảo vệ môi trường của miền. B47. Giải thích được các đặc điểm tự nhiên của miền. - Xác định được vị trí của một số miền địa hình. 9 48. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ A48. Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của miền tây bắc và bắc trung bộ. - Nêu được một số đặc điểm tự nhiên nổi bật của miền - Biết được những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên , bảo vệ môi trường của miền. B48. Giải thích được các đặc điểm tự nhiên của miền. - Xác định được vị trí một số khu vực địa hình chính . 49. Ôn tập A49. Hệ thống lại kiển thức đã học từ đầu kì II. B49. Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ, phân tích nhận xét bảng số liệu. C49. Biết cách làm bài kiểm tra. 50. Kiểm tra học kì II A50. Hoàn thành bài kiểm tra học kì II do sở giáo dục ra đề. 51. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ A51. Biết được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của miền tây bắc và bắc trung bộ. - Nêu được một số đặc điểm tự nhiên nổi bật của miền - Biết được những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên , bảo vệ môi trường của miền. B51. Giải thích được các đặc điểm tự nhiên của miền. - Xác định được vị trí một số khu vực địa hình chính . 52. Thực hành tìm hiểu địa phương A52. Biết được vị trí, phạm vi, giới hạn của một đối tượng địa lí ở địa phương. - Trình bày đặc điểm địa lí của B52. Hoàn thành bản báo cáo thực hành. 10 . LUÂN GIÓI TỔ SINH- HOA- ĐỊA KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC: ĐỊA LÍ LỚP: 8 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Học kỳ: II Năm học: 2010-2011 1 1. Môn học: Địa Lí 2. Chương trình:. Nâng cao Khác Học kỳ: II Năm học: 2010-2011 3. Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng Mai Điện thoại: 016963 189 64 Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn: Điện thoại:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kế hoạch dạy học môn Địa lý 8 HKII, Bài giảng Kế hoạch dạy học môn Địa lý 8 HKII, Bài giảng Kế hoạch dạy học môn Địa lý 8 HKII

Bình luận về tài liệu bai-giang-ke-hoach-day-hoc-mon-dia-ly-8-hkii

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP