Bài giảng TIET 28 DEN TIET 34

13 35 0
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 10:12

Ngày giảng: lớp 10A1: . lớp 10A5: . lớp 10A2: . lớp 10A6: . lớp 10A3: . lớp 10A7: . lớp 10A4: . tiết 28 Thể thao tự chọn: kiểm tra đẩy tạ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện đẩy tạ kiểu Vai hớng ném 2. Kỹ năng - Thực hiện cơ bản đúng đẩy tạ kiểu Vai hớng ném 3.Thái độ: - Tập luyện nghiêm túc, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án,sổ diểm, thớc đo, tạ 5kg, 3kg 2. Chuẩn bị của HS :Vệ sinh sân bãi sạch sẽ. III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra: 2. Bài mới Nội dung Định lợng phơng pháp-tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầugiờ kiểm tra 2. khởi đông: tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ - Các ĐT bổ trự cho đẩy tạ ( HS tự tập ) II. Phần cơ bản: 1. GV nêu nội dung kiểm tra. 8p 4x8n 4x8n 2lần 32p 1lần - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ - Kiểm tra thành tích và kĩ thuật đẩy tạ vai hớng ném - Mỗi HS đợc thực hiện đẩy tạ 3 lần và 1 lần đẩy thử trớc khi vào 3 lần chính thức. - Kiểm tra theo tổ . Tổ nọ phục vụ tổ kia. -GV và các tổ trởng có trách nhiệm nhắc nhở HS và theo dõi tránh sẩy ra tai nạn trong giờ học - Biểu sau đây là thành tích tạ kiểu " vai hớng ném " và điểm tơng ứng. 2. Cách cho điểm : - GV đọc biểu điểm cho HS nghe để HS nắm đợc - Yêu cầu về thành tích - Yêu cầu về kĩ thuật - Điểm 9-10: - Điểm 7-8: - Điểm 5-6: - Điểm 3-4: - GV kiểm tra theo danh sách của tổ III. Phần kết thúc a. Hồi tĩnh - thả lỏng b.GV nhận xét đánh giá c. Dặn dò về nhà tập các kt cầu lông 5p - Bảng biểu của nam. điểm 10 9 8 7 6 5 4 3 thành tích 5, 5 m 5, 2 m 4,9 m 4,6 m 4,3 m 4,0 m 3,7 m 3,4 m - Bảng biểu của nam điểm 10 9 8 7 6 5 4 3 thành tích 7,5 m 7 m 6,5 m 6,0 m 5,5 m 5,0 m 4,5 m 4,0 m - Về kĩ thuật : -Kĩ thuật ổn định , hoàn chỉnh ,đẹp , dùng đợc sức toàn thân để đẩy tạ . -Kĩ thuật tơng đối hoàn chỉnh, ổn định nhng mức độ dùng sức cha cao. - Có đủ các kĩ thuật .nhng không dùng đợc sức khi trợt đà ra sức cuối cùng . - Đủ các giai đoạn kĩ thuật nhng bớc trợt đà ngắn, t thế chuẩn bị RSCC không chính xác, góc tạ rời tay qua lớn hoặc qua nhỏ. Học sinh cha kiểm tra ngồi theo tổ, không đợc đi lại trong giờ kiểm tra. - HS tự thả lỏng sau khi đã kiểm tra song - GV đánh giá kết quả giờ kiểm tra . đọc điểm cho HS . Ngày giảng: lớp 10A1: . lớp 10A5: . lớp 10A2: . lớp 10A6: . lớp 10A3: . lớp 10A7: . lớp 10A4: . tiết 29 ôn tập Cầu lông I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay - Biết cách thực hiện kĩ thuật phát cầu cao xa, kĩ thuật phát cầu thấp gần. kĩ thuật di chuyển lên 2 góc lới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phát cầu cao xa, kĩ thuật phát cầu thấp gần. kĩ thuật di chuyển lên 2 góc lới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. 3.Thái độ: -Tập luyện nghiêm túc, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, quả cầu 2. Chuẩn bị của HS :Vệ sinh sân bãi sạch sẽ, vợt cầu lông III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Đánh cầu thấp thuận tay và trái tay 2. Bài mới Nội dung Định l- ợng Phơng pháp - Tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầu giờ học 2. Khởi đông: - Tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ +bớc nhỏ +nâng cao đùi +đạp sau +chạy tăng tốc II. Phần cơ bản: * Ôn kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay * Ôn kĩ thuật phát cầu cao xa *Ôn kĩ thuật phát cầu thấp gần. * Ôn kĩ thuật di chuyển ngang bớc đệm kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. 8- 10p 4x8n 4x8n 2lần 2-4l 30p 2-4l 2-3lần 2-3lần 2-3lần - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x - GV làm mẫu HS quan sát sau đó thực hiện. - Điều chỉnh đờng cầu sao cho khi phát cao - sâu cầu bay cao và sâu về cuối sân bên kia. - HS thực hiện thành hàng nh đội hình nớc chảy. - GV nêu kĩ thuật và kết hợp thị phạm ĐT cho HS quan sát sau đó cho HS thực hiện. - Thực hiện đúng kĩ thuật và điều chỉnh đờng cầu sao cho khi phát cầu thấp gần thì đờng cầu bay thấp sát mép trên lới - GV cho từng HS thực hiện . * Kĩ thuật di chuyển lên 2 góc l- ới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. III. Phần kết thúc a. Củng cố hệ thống bài học b. Hồi tĩnh thả lỏng c. Dặn dò: Về nhà tập các ND đã học 2-3lần 5p ^ GV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GV nêu những nội dung học sinh cần nắm đợc - Rũ tay, chân, thả lỏng toàn thân - GV đánh giá kết quả giờ học Ngày giảng: lớp 10A1: . lớp 10A5: . lớp 10A2: . lớp 10A6: . lớp 10A3: . lớp 10A7: . lớp 10A4: . tiết 30 ôn tập Cầu lông (Tiếp) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay - Biết cách thực hiện kĩ thuật phát cầu cao xa, kĩ thuật phát cầu thấp gần. kĩ thuật di chuyển lên 2 góc lới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phát cầu cao xa, kĩ thuật phát cầu thấp gần. kĩ thuật di chuyển lên 2 góc lới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. 3.Thái độ: -Tập luyện nghiêm túc, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, quả cầu 2. Chuẩn bị của HS :Vệ sinh sân bãi sạch sẽ, vợt cầu lông III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Đánh cầu thấp thuận tay và trái tay 2. Bài mới Nội dung Định l- ợng Phơng pháp - Tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầu giờ học 2. Khởi đông: - Tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ +bớc nhỏ +nâng cao đùi +đạp sau +chạy tăng tốc II. Phần cơ bản: * Ôn kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay * Ôn kĩ thuật phát cầu cao xa *Ôn kĩ thuật phát cầu thấp gần. * Ôn kĩ thuật di chuyển ngang bớc đệm kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. * Kĩ thuật di chuyển lên 2 góc l- ới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. 8- 10p 4x8n 4x8n 2lần 2-4l 30p 2-4l 2-3lần 2-3lần 2-3lần 2-3lần - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x - GV làm mẫu HS quan sát sau đó thực hiện. - Điều chỉnh đờng cầu sao cho khi phát cao - sâu cầu bay cao và sâu về cuối sân bên kia. - HS thực hiện thành hàng nh đội hình nớc chảy. - GV nêu kĩ thuật và kết hợp thị phạm ĐT cho HS quan sát sau đó cho HS thực hiện. - Thực hiện đúng kĩ thuật và điều chỉnh đờng cầu sao cho khi phát cầu thấp gần thì đờng cầu bay thấp sát mép trên lới - GV cho từng HS thực hiện . ^ GV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GV nêu những nội dung học sinh cần nắm đợc - Rũ tay, chân, thả lỏng toàn thân III. Phần kết thúc a. Củng cố hệ thống bài học b. Hồi tĩnh thả lỏng c. Dặn dò: Về nhà tập các ND đã học 5p - GV đánh giá kết quả giờ học Ngày giảng: lớp 10A1: . lớp 10A5: . lớp 10A2: . lớp 10A6: . lớp 10A3: . lớp 10A7: . lớp 10A4: . tiết 31 ôn tập Cầu lông (Tiếp) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay - Biết cách thực hiện kĩ thuật phát cầu cao xa, kĩ thuật phát cầu thấp gần. kĩ thuật di chuyển lên 2 góc lới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phát cầu cao xa, kĩ thuật phát cầu thấp gần. kĩ thuật di chuyển lên 2 góc lới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. 3.Thái độ: -Tập luyện nghiêm túc, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, quả cầu 2. Chuẩn bị của HS :Vệ sinh sân bãi sạch sẽ, vợt cầu lông III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Đánh cầu thấp thuận tay và trái tay 2. Bài mới Nội dung Định l- ợng Phơng pháp - Tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầu giờ học 2. Khởi đông: - Tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ 8- 10p 4x8n 4x8n - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . +bớc nhỏ +nâng cao đùi +đạp sau +chạy tăng tốc II. Phần cơ bản: * Ôn kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay * Ôn kĩ thuật phát cầu cao xa *Ôn kĩ thuật phát cầu thấp gần. * Ôn kĩ thuật di chuyển ngang bớc đệm kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. * Kĩ thuật di chuyển lên 2 góc l- ới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. III. Phần kết thúc a. Củng cố hệ thống bài học b. Hồi tĩnh thả lỏng c. Dặn dò: Về nhà tập các ND đã học 2lần 2-4l 30p 2-4l 2-3lần 2-3lần 2-3lần 2-3lần 5p . . . . . . . . . . . . . . . . . x - GV làm mẫu HS quan sát sau đó thực hiện. - Điều chỉnh đờng cầu sao cho khi phát cao - sâu cầu bay cao và sâu về cuối sân bên kia. - HS thực hiện thành hàng nh đội hình nớc chảy. - GV nêu kĩ thuật và kết hợp thị phạm ĐT cho HS quan sát sau đó cho HS thực hiện. - Thực hiện đúng kĩ thuật và điều chỉnh đờng cầu sao cho khi phát cầu thấp gần thì đờng cầu bay thấp sát mép trên lới - GV cho từng HS thực hiện . ^ GV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GV nêu những nội dung học sinh cần nắm đợc - Rũ tay, chân, thả lỏng toàn thân - GV đánh giá kết quả giờ học Ngày giảng: lớp 10A1: . lớp 10A5: . lớp 10A2: . lớp 10A6: . lớp 10A3: . lớp 10A7: . lớp 10A4: . tiết 32 ôn tập Cầu lông (Tiếp) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay - Biết cách thực hiện kĩ thuật phát cầu cao xa, kĩ thuật phát cầu thấp gần. kĩ thuật di chuyển lên 2 góc lới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phát cầu cao xa, kĩ thuật phát cầu thấp gần. kĩ thuật di chuyển lên 2 góc lới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. 3.Thái độ: -Tập luyện nghiêm túc, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, quả cầu 2. Chuẩn bị của HS :Vệ sinh sân bãi sạch sẽ, vợt cầu lông III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Đánh cầu thấp thuận tay và trái tay 2. Bài mới Nội dung Định l- ợng Phơng pháp - Tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầu giờ học 2. Khởi đông: - Tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ +bớc nhỏ +nâng cao đùi +đạp sau +chạy tăng tốc II. Phần cơ bản: * Ôn kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay * Ôn kĩ thuật phát cầu cao xa 8- 10p 4x8n 4x8n 2lần 2-4l 30p 2-4l 2-3lần - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x - GV làm mẫu HS quan sát sau đó thực hiện. - Điều chỉnh đờng cầu sao cho khi phát cao - sâu cầu bay cao và sâu về cuối sân bên kia. - HS thực hiện thành hàng nh đội hình nớc chảy. - GV nêu kĩ thuật và kết hợp thị phạm ĐT cho *Ôn kĩ thuật phát cầu thấp gần. * Ôn kĩ thuật di chuyển ngang bớc đệm kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. * Kĩ thuật di chuyển lên 2 góc l- ới kết hợp đánh cầu thấp thuận, trái tay. III. Phần kết thúc a. Củng cố hệ thống bài học b. Hồi tĩnh thả lỏng c. Dặn dò: Về nhà tập các ND đã học 2-3lần 2-3lần 2-3lần 5p HS quan sát sau đó cho HS thực hiện. - Thực hiện đúng kĩ thuật và điều chỉnh đờng cầu sao cho khi phát cầu thấp gần thì đờng cầu bay thấp sát mép trên lới - GV cho từng HS thực hiện . ^ GV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GV nêu những nội dung học sinh cần nắm đợc - Rũ tay, chân, thả lỏng toàn thân - GV đánh giá kết quả giờ học Ngày giảng: lớp 10A1: . lớp 10A5: . lớp 10A2: . lớp 10A6: . lớp 10A3: . lớp 10A7: . lớp 10A4: . tiết 33 ôn tập Cầu lông I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện di chuyển- đánh cầu thấp thuận tay và trái tay 2. Kỹ năng - Thực hiện cơ bản đúng di chuyển- đánh cầu thấp thuận tay và trái tay 3.Thái độ: - Tập luyện nghiêm túc, tập đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. Chuẩn bị của GV và HS 1. Chuẩn bị của GV: Giáo án, quả cầu 2. Chuẩn bị của HS :Vệ sinh sân bãi sạch sẽ, vợt cầu lông III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Đánh cầu thấp thuận tay và trái tay 2. Bài mới Nội dung Định l- ợng Phơng pháp- Tổ chức I. Phần mở đầu 1. ổn định tổ chức : GV nhận lớp - GV phổ biến ND, yêu cầu giờ học 2. Khởi đông: - Tập 6 ĐT phát triển toàn thân - Xoay các khớp cơ bản - Các động tác bổ trợ +bớc nhỏ +nâng cao đùi +đạp sau +chạy tăng tốc II. Phần cơ bản: * Ôn kĩ thuật di chuyển kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay 8- 10p 4x8n 4x8n 2-4l 30p 4-5l 1-2lần - Đội hình nhận lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV nêu ngắn gọn, dễ hiểu - Đội hình khởi động hàng ngang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - GV làm mẫu HS quan sát sau đó thực hiện. - Điều chỉnh đờng cầu sao cho khi phát cao - Sâu cầu bay cao và sâu về cuối sân bên kia. - HS thực hiện thành hàng nh đội hình nớc chảy. - GV nêu kĩ thuật và kết hợp thị phạm ĐT cho HS quan sát sau đó cho HS thực hiện. - Thực hiện đúng kĩ thuật và điều chỉnh đờng cầu sao cho khi phát cầu thấp gần thì đờng cầu bay thấp sát mép trên lới - GV cho từng HS thực hiện . ^ GV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bãi sạch sẽ, vợt cầu lông III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Đánh cầu thấp thuận tay và trái tay 2. Bài mới Nội dung Định l- ợng Phơng pháp - Tổ. bãi sạch sẽ, vợt cầu lông III. Tiến trình bài dạy 1. Kiểm tra bài cũ:Đánh cầu thấp thuận tay và trái tay 2. Bài mới Nội dung Định l- ợng Phơng pháp -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng TIET 28 DEN TIET 34, Bài giảng TIET 28 DEN TIET 34, Bài giảng TIET 28 DEN TIET 34

Bình luận về tài liệu bai-giang-tiet-28-den-tiet-34

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP