Gián án BAO CAO SO KET HOC KY I

8 55 0
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 08:11

Phòng gD&ĐT hiệp hoà trờng thcs hùng sơn Báo cáo sơ kết học kỳ I Năm học 2010 - 2011 I/ Tình hình nhà trờng đầu năm học - Đội ngũ GV: Đủ, tuy nhiên vẫn có sự diễn biến không thuận lợi ở giáo viên bộ môn vật lý, T.Anh do nghỉ chế độ thai sản. Trình độ năng lực chuyên môn khá vững, đồng đều. Số giáo viên đạt trình độ trên chuẩn chiếm gần 50%( 7/15 Đ/c). Số GV có điều kiện BDHSG tập trung nhiều ở tổ Tự nhiên (Toán, Hoá, Sinh); Anh. - Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Đủ về số lợng, về chất lợng đợc nhà trờng đầu t sửa chữa, mua sắm đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ dạy và học. - Đội ngũ học sinh: Khảo sát chất lợng đầu năm (đề phòng): Môn K-G Y-K TBTL SL % SL % Văn 50 18,6 97 35,2 63,8 Toán 44 17 128 49,6 48,8 Lý 71 33,4 74 34,9 65,1 Hóa 5 8,4 33 45,8 40,7 Sinh 22 10,3 105 48,5 50,5 Sử 29 13,6 104 49,2 48,8 Địa 38 17,8 77 36,2 63,2 Anh 70 33 78 36,7 59,4 - Nhìn chung, chất lợng không đồng đều giữa các khối, lớp - Việc tổ chức thi lại, xét quyết định cho học sinh lên lớp, lu ban còn nơng nhẹ (số học sinh lu ban thực chất còn ít), số học sinh ngồi nhầm chỗ còn chiếm nhiều. II/ Kết quả thực hiện trong học kỳ I năm học 2010 - 2011 1.Thực hiện tốt công tác tuyển sinh: 51/51HS = 100%. - Duy trì sĩ số trong suốt học kỳ đảm bảo 100% không có học sinh bỏ học. - Sĩ số đầu năm 268 HS, cuối kỳ 268 HS. - Củng cố vững chắc PCTHCS: Tính đến tháng 10 năm 2010, tỷ lệ học sinh độ tuổi 15 đến 18 tốt nghiệp THCS đạt = 97,1% tăng 1% so với cùng kỳ năm trớc. - Thực hiện tiếp tục điều tra tổng hợp PC bậc trung học đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên và hoàn thành tốt theo đúng kế hoạch. 2.Tiếp tục tổ chức thực hiện ĐMPPDH; đổi mới cách đánh giá xếp loại học sinh. Đại đa số GV đã thực hiện khá tốt việc ĐMPPDH trong quá trình giáo dục. Có ý thức sử dụng thiết bị dạy học vào bài giảng, sử dụng và khai thác có hiệu quả việc ứng dụng CNTT vào dạy học. Thực hiện tốt chơng trình, lồng ghép giáo dục phòng chống HIV/AIDS, giáo dục ATGT, phòng chống ma tuý học đờng, giáo dục giữ gìn môi trờng s phạm lành mạnh.v.v 1 Việc thực hiện quy chế chuyên môn nghiêm túc: Soạn giảng, chấm chữa, cho điểm, vào điểm, tính điểm tổng hợp báo cáo kịp thời. Sinh hoạt chuyên môn tập trung vào vào việc: Học tập các văn bản đánh giá xếp loại học sinh, sử dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, sử dụng thiết bị dạy học . Kết quả: không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn. 3.Về chất lợng giáo dục: Năm học 2010 2011 với chủ đề năm học là: Tiếp tục Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lợng giáo dục. Bên cạnh việc đổi mới cách quản lý của ban giám hiệu bằng kế hoạch hóa, kết hợp với thực hiện giảm tối đa các cuộc họp mang tính sự vụ hành chính không cần thiết, tăng cờng đầu t thời gian cho việc bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Nhà trờng đã chỉ đạo việc nâng cao chất lợng bằng nhiều giải pháp gắn với cuộc vận động Hai không và phong trào xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực. - Tuyên truyền phụ huynh học sinh: Bằng các Hội nghị và tiểu Hội nghị. Vấn đề Nâng cao chất lợng đại trà của học sinh và biện pháp khắc phục, từ đó học sinh yếu kém cam kết đi học phụ đạo. - Tổ chức phụ đạo HS yếu, kém theo kế hoạch. - Kiểm tra giáo án và dự giờ dạy thêm, học thêm ở lớp yếu, kém. - Hội giảng của giáo viên và việc dự giờ đột xuất tập trung ở các lớp yếu. - BGH kiểm tra tập trung chủ yếu học sinh yếu, kém. - Chỉ đạo ngay từ hè việc Bồi dỡng học sinh giỏi: a/ Kết quả: *Chất lợng từng bộ môn cuối kỳ so với chất lợng đầu năm. + Môn văn: TBTL tăng lên 18,2% so với khảo sát đầu năm học . + Môn toán: TBTL tăng lên 26,5% so với khảo sát đầu năm, tuy nhiên chất lợng môn toán 6, 9 còn thấp. + Những bộ môn chất lợng thấp ở học kỳ I: Anh 9, Lý 7; Toán 8,Văn 8; Toán 9, Toán 6. - Kết quả: Dạy học sinh yếu kém ở học kỳ I: Thực hiện đúng kế hoạch, GV có chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, nghiêm túc, đúng thời gian và kiến thức phù hợp với đối tợng học sinh yếu, kém. Góp phần tích cực vào việc giáo dục học sinh yếu kém tham ra học bổ sung kiến thức để nâng cao chất lợng đại trà tiêu biểu là các Đ/c giáo viên văn, toán, anh. b/ Xếp loại học lực cuối kỳ: + Giỏi: Tổng số 8 đạt 3,0%. So với kế hoạch đăng ký với PGD 7.5% còn phải phấn đấu tăng 4,5%. + Khá: Tổng số 89 đạt 33,3%. So với kế hoạch đăng ký với PGD 39% còn phải phấn đấu tăng 5,7%. + TB: Tổng số 137 đạt 51,3%. So với (kế hoạch 50,4%) vợt chỉ tiêu 0,9%. + Yếu: Tổng số 33=12,4% . So với (kế hoạch 3,1%) còn phải phân đấu giảm 9,3%. 2 c/ Bồi dỡng học sinh giỏi: Công tác BDHSG đã đi vào chiều sâu, có nề nếp và trở thành truyền thống đối với những giáo viên yêu nghề, nhiệt huyết. Có t tởng cầu tiến bộ và có ý trí phấn đấu trong chuyên môn nh đ/c Trởng, Châm, Thiện, Nguyễn Quyên, Anh, Bẩy.v.v. Các đ/c đã không tính toán hơn thiệt, tất cả vì học sinh, vì sự phát triển của sự nghiệp giáo dục xã Hùng Sơn và nhà trờng. Thi giải toán trên máy tính Casio: 5/10 học sinh đạt giải cấp huyện (trong đó: 01 nhất, 01giải 3 và 3 giải khuyến khích).Giảm 03 so với năm trớc. Vào đội tuyển đi thi tỉnh: 01 em đội Casio. d/ Giáo dục đạo đức học sinh. GVCN đã phối hợp với GVBM, đoàn đội và gia đình một cách đồng bộ trong việc theo dõi quản lý học sinh ở trờng và rèn luyện học sinh ở ngoài xã hội. Phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện: Bỏ học, nói dối, đánh nhau, ăn cắp vặt, phá hoại của công. Không thực hiện nội quy, quy định của đoàn đội và của lớp và của nhà trờng. Nhìn chung nề nếp và ý thức học tập của học sinh có sự chuyển biến tích cực. Nề nếp phong trào bề nổi của trờng đợc duy trì và hoạt động ổn định. e/ Kết quả hạnh kiểm. + Tốt: Tổng số 154 = 57.7%. So với kế hoạch đăng ký đầu năm với PGD 50%, vợt chỉ tiêu 7,7%. + Khá: Tổng số 104 = 39%. So với kế hoạch đăng ký đầu năm với PGD 45%, còn phải phấn đấu 6%. + Trung bình: Tổng số 9 =3,4%. So với kế hoạch đăng ký đầu năm với PGD 5%, vợt 1,6%. + Yếu: Tổng số: 0 4. Về thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức HCM. Nhà trờng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động - tổ chức cho CBGV học tập tinh thần kế hoạch thực hiện cuộc vận động. 3 Cụ thể hoá các quy định về đạo đức phẩm chất nhà giáo. Theo tấm gơng Bác Hồ: Tiết kiệm, thực hiện các quy định chung của tập thể, thực hiện ATGT, tự học, tận tuỵ . vì nhân dân phục vụ . Những tấm gơng điển hình của đơn vị hết lòng vì HS, tận tuỵ giảng dạy nh đồng chí Triển, đồng chí Sáu, đồng chí Châm 5. Về thực hiện cuộc vận động Hai không: - Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho CBGV, phụ huynh học học tập kế hoạch thực hiện cuộc vận động. Những việc đã làm đợc: + Tuyên truyền sâu rộng trong tập thể CBGV và học sinh, phụ huynh. Tạo đợc sự đồng thuận giữa các lợc lợng giáo dục về thực hiện cuộc vận động này. + Nhà trờng đã tập trung vào kiểm tra các nhiệm vụ: Dạy thêm , học thêm, việc thực hiện qui chế chuyên môn, công tác sử dụng thiết bị, Việc thực hiện qui chế cho điểm, tính điểm học sinh, không có giáo viên vi phạm. + ý thức học tập của học sinh có nhiều chuyển biến tích cực. + Nhà trờng đã phát động trong giáo viên phong trào Nói không với đọc chép, dạy chay,; thực hiện Dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất. 6.Triển khai thực hiện phong trào Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực; Phong trào Mỗi thầy cô giáo là tấm gơng đạo đức tự học, sáng tạo. Nhà trờng đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sát sao phong trào này và quán triệt tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm học. Giao cho đoàn đội lên kế hoạch tổ chức một số trò chơi dân gian, các lớp đăng ký xây dựng lớp học thân thiện, giờ học thân thiện và tổ chức thi giữa các lớp trong những ngày lễ kỷ niệm, tạo sân chơi bổ ích lý thú cho các em giúp các em có tình yêu quê hơng, đát nớc, quí trọng thầy cô và yêu mến bạn bè, yêu trờng lớp. Quán triệt đến toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trờng: không xúc phạm đến danh dự nhân phẩm và thân thể học sinh. Trong các giờ dạy học trên lớp và hoạt động 4 ngoại khóa tạo khoảng cách gần gũi thân mật với các em học sinh, thực hiện giờ học nhẹ nhàng thoải mái, hiệu quả giữa thầy với trò, trò với trò. Thực hiện tốt khẩu hiệu Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng sáng cho học sinh noi theo. Kết quả là trong học kỳ I (năm học 2010-2011) các phong trào này đã có những chuyển biến tích cực; không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không có học sinh vi phạm kỷ luật. Trong đơn vị đồng nghiệp có tinh thần kỷ luật tốt, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ đợc giao. Học sinh kính mến các thầy cô giáo, đoàn kết thắm thiết với bạn bè, thơng yêu giúp đỡ cha mẹ, hiện tợng gây gổ, cãi nhau, đánh nhau đã giảm đi rõ rệt. 7.Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo và quán bộ quản lý. - Nhà trờng có kế hoạch bồi dỡng đội ngũ cán bộ nhà giáo. Đặc biệt đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, có lòng nhiệt tình, tạo cơ hội cơ hội phấn đấu rèn luyện tay nghề, đi bồi dỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ s phạm (kết quả kỳ I năm học này thêm đợc 01/15 Đ/c giáo viên tốt nghiệp đại học) - Có kế hoạch qui hoạch đội ngũ cán bộ kế cận: Trớc mắt mạnh dạn phân công sử dụng những đối tợng này vào những vị trí trọng yếu của nhà trờng. 8. Công tác kế hoạch tài chính-xây dựng cơ sở vật chất-trang thiết bị dạy- học. - Quản lí sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách, thu theo đúng kế hoạch đã đ- ợc Hội nghị phụ huynh đồng ý. Quản lí đúng nguyên tắc, sử dụng tiết kiệm đúng mục đích phục vụ cho việc nâng cao chất lợng dạy và học. - Cơ sở vật chất đã đợc làm mới, sửa chữa, bổ xung, mua sắm thêm tạo bộ mặt s phạm nhà trờng ngày càng khang trang sạch đẹp. ( Mua 04 máy vi tính, đợc cấp 01 projector, xây mới 01 công trinh vệ sinh cho CBGV. - Nhà trờng tiếp tục mở rộng các phong chức năng và tu bổ canh quan s phạm nhà trờng để kịp nghiệm thu trờng chuẩn quốc gia giai đoạn 2 trong học kỳ II của năm học. 5 - Có kế hoạch sử dụng trang thiết bị - quản lí và sử dụng có hiệu quả. 9. Việc xúc tiến triển khai xây dựng trờng chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011- 2016: - BGH đã lập đề án trình Đảng ủy, HĐND, UBND xã, PGD Hiệp Hoà tạo kinh phí sửa sang, làm mới các điều kiện CSVC, trang thiết bị chuẩn bị cho việc nghiệm thu trờng chuẩn Quốc gia giai đoạn II (2011-2016). 10. Công tác quản lí - Xây dựng kế hoạch: Hiệu trởng chủ động xây dựng kế hoạch phát triển lâu dài (nhiều năm) và kế hoạch của một năm học phù hợp với tình hình thực tế địa ph- ơng, đúng định hớng chỉ đạo của cấp trên. - Triển khai thực hiện kế hoạch: Xác định và chỉ đạo đôn đốc thực hiện nội dung, nhiệm vụ từng tháng và cụ thể hoá chơng trình, công việc từng tuần. - Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đúng kế hoạch nhằm đôn đốc tập thể đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ từng ngời để đạt mục tiêu đề ra của đơn vị. ` - Những việc của hiệu trởng đã làm nhằm lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ. + Quản lí bằng kế hoạch (Kết hợp với thi đua - chỉ sử dụng pháp lý khi cần thiết). + Giảm tối đa các buổi họp mang tính hành chính, sự vụ để dành thời gian tập trung đầu t nâng cao chất lợng dạy và học. + Tạo cho mỗi cán bộ giáo viên có không khí thoải mái khi làm nhiệm vụ, không gò ép, mà tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ. + Đối với những biểu vi phạm mang tính hệ thống đã qua giáo dục giúp đỡ vẫn không chuyển biến, phải có biện pháp mạnh. 11. Đánh giá chung: *Ưu điểm: Qua một học kỳ của năm học 2010 - 2011, tập thể CBGV trong đơn vị đã thấm nhuần t tởng chỉ đạo của năm học. Mỗi thầy cô giáo đều nỗ lực cố gắng v- ơn lên để khẳng định địa vị của mình trong điều kiện xã hội mới, không có giáo viên vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo. Không có giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp. 6 Hiệu quả chất lợng giáo dục toàn diện của nhà trờng đều đợc nâng lên. Chất l- ợng đầu giỏi của nhà trờng vẫn đợc duy trì và giữ vững kết quả tốt nh những năm học trớc. Các đoàn thể chính trị của nhà trờng phối hợp hoạt động đi vào nề nếp ổn định. *Tồn tại: - Vấn đề quản lý học sinh giờ trống, giờ học ngoài trời, giờ cuối buổi, giờ sinh hoạt GVCN thực hiện cha nghiêm túc, hiệu quả. - Chất lợng giáo dục còn thấp: + Chất lợng các môn còn rất thấp so với kế hoạch. + Chất lợng đạo đức học sinh: còn cha cập với chỉ tiêu đăng ký đầu năm. - Công tác tự học, tự BDTX, dự giờ thăm lớp của giáo viên còn thiếu, yếu; chủ yếu mang tính hình thức. - Sinh hoạt tổ chuyên môn cha tập trung đi sâu vào các chuyên đề đã đăng ký triển khai từ đầu năm vẫn còn triển khai chậm so với kế hoạch. Công tác làm đồ dùng cha đợc triển khai thực hiện. - Biện pháp xử lý học sinh vi phạm đạo đức, lời học còn có những biểu hiện thiếu tế nhị. *Nguyên nhân: - Nhận thức của giáo viên về các nội dung đánh giá, xếp loại giáo viên cha đầy đủ. - Phối kết hợp với gia đình phụ huynh học sinh cha mang tính toàn diện nên một số họ sinh lời học cha đợc quan tâm, kiểm soát của gia đình. - Gv chủ nhiệm cha đến thăm gia đình phụ huynh học sinh đợc 100%. III/Phơng hớng học kỳ II năm học 2010 - 2011 1. Đổi mới phơng pháp quản lý chuyên môn, sinh hoạt tổ chuyên môn. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu làm đồ dùng và sử dụng TBDH có hiệu quả. Tăng cờng kiểm tra việc sử dụng CNTT vào giảng dạy. 2. Giữ vững nề nếp dạy- học một cách ổn định, tăng cờng kiểm tra việc phụ đạo học sinh yếu kém. 7 - Tăng cờng PĐHS yếu, kém nâng cao lợng đại trà. - Tập trung cao độ cho BDHS giỏi đội tuyển thi huyện khối 6,7,8, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học. - Tăng cờng phụ đạo nâng cao chất lợng đại cho học sinh khối 9, tạo cho các em có đủ kiến thức cơ bản dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả cao. - Chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho GVG cấp huyện đi thi vòng II, phấn đấu đạt 100% kế hoạch. 3. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động Hai không và cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh; Phong trào Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực; Cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gơng đạo đức tự học, sáng tạo. - Tăng cờng công tác tự học tự bồi dỡng. 4. Tiếp tục tu sửa, làm mới CSVC đảm bảo nghiệm thu trờng chuẩn quốc gia đúng tiến độ. Hùng Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2011 Hiệu trởng 8 . 01gi i 3 và 3 gi i khuyến khích).Giảm 03 so v i năm trớc. Vào đ i tuyển i thi tỉnh: 01 em đ i Casio. d/ Giáo dục đạo đức học sinh. GVCN đã ph i hợp v i. đề quản lý học sinh giờ trống, giờ học ngo i tr i, giờ cu i bu i, giờ sinh hoạt GVCN thực hiện cha nghiêm túc, hiệu quả. - Chất lợng giáo dục còn thấp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án BAO CAO SO KET HOC KY I, Gián án BAO CAO SO KET HOC KY I, Gián án BAO CAO SO KET HOC KY I

Bình luận về tài liệu gian-an-bao-cao-so-ket-hoc-ky-i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP