Bài soạn Giao an The Duc 6 tuan 20-24

Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr(11586 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 222
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 08:11

Mô tả: Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn Tuần: 20 Tiết 37 : bật nhảy-chạY NHANH Ngày soạn:8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1. Nội dung: - Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang; Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức". - Chạy nhanh:Đứng (mặt ,vai,lng )hớng chạy -xuất phát . -Trò chơi :"Chạy tiếp sức" 2.Yêu cầu:HS nắm và thực hiện đợc động tác . - Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó, hăng hái nhiệt tình trong khi chơi. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông. 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1- Bài mới: a.Chạy nhanh : -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát. -Đứng vai hớng chạy -xuất phát. -Đứng lng hớng chạy -xuất phát . 30 - 32' 14-16' 1-2lx10- 15m 5-6' - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. . - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. -Tổ 1-2tập chạy nhanh - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. 1 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn -Trò chơi :Chạy tiếp sức b, Bật nhảy: - Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang. - Trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức" 3- Củng cố: - Đá lăng trớc - sau. 1-2' - Tổ trởng điều khiển . - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Ôn với cầu Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. Tiết: 38 bật nhảy -CHạY NHANH- chạy bền Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1. Nội dung: - Bật nhảy: Ôn đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang. Trò chơi :"Nhảy ô tiếp sức " Trò chơi :Chạy tiếp sức - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên cự ly 300-400m. 2.Yêu cầu: -Biết và thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác các kĩ năng. -Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó. -Chạy nhanh :Ôn độnh tác Đứng (mặt ,vai ,lng ) hớng chạy -xuất phát. Phân phối sức chạy hết cự ly. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: - Sân tập sạch sẽ. 2 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1- Kiểm tra bài cũ: ? Đứng mặt ,vai ,lng hớng chạy -xuất phát . 2- Bài mới: a, Bật nhảy: - Ôn đá lăng trớc. - Đá lăng trớc - sau. - Đá lăng sang ngang. -Trò chơi :nhảy ô tiếp sức b.Chạy nhanh: -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát -Đứng vai hớng chạy -xuất phát -Đứng lng hớng chạy -xuất phát Trò chơi :chạy tiếp sức c, Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 3- Củng cố: Các t thế xuất phát - Đá lăng trớc - sau. 30 - 32' 2' 12'-14' 5-6' 1-2 Lầnx10- 15m 5-6' 1lx300- 400m 1-2' - GV gọi 1 -2 em lên thực hiện. - GV gọi HS nhận xét đánh giá. - GV đánh giá cho điểm. - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. - Tổ 1, 2 tập chạy nhanh. - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. - Tổ trởng điều khiển trớc, gọi lần l- ợt các bạn điều khiển. - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. -GV nêu yêu cầu ,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ -GV quan sát ,nhắc nhở - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. 3 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. Ngày Ký duyệt của BGH Ngày tháng năm 2011 Tuần: 21 Tiết: 39 bật nhảy-chạY NHANH Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1.Nội dung: - Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang; Học :đà một bớc đá lăng. - Chạy nhanh:Đứng (mặt ,vai,lng )hớng chạy -xuất phát . -Trò chơi :"Chạy tiếp sức chuyển vật " 2.Yêu cầu:-HS nắm và thực hiện đợc động tác . - Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . 6 - 8' 2' 4' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o 4 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông. 2' o B/ Phần cơ bản: 1- Bài mới: a.Chạy nhanh : -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát. -Đứng vai hớng chạy -xuất phát. -Đứng lng hớng chạy -xuất phát . -Trò chơi :Chạy tiếp sức chuyển vật b, Bật nhảy: - Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc Đá lăng trớc - sau Đá lăng sang ngang. Học :Đà một bớc đá lăng 3- Củng cố: - Đá lăng trớc - sau. 30 - 32' 14-16' 1-2lx10- 15m 5-6' 14-16' 1-2' - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. . - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. -Tổ 1-2tập chạy nhanh - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. - Tổ trởng điều khiển . - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Ôn các đt bật nhảy Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. 5 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn Tuần: 21 Tiết: 40 bật nhảy -CHạY NHANH- chạy bền Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1.Nội dung: - Bật nhảy: Ôn đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang. Học :Đà một bớc giậm nhảy -đá lăng -Chạy nhanh :Ôn độnh tác Đứng (mặt ,vai ,lng ) hớng chạy -xuất phát. Trò chơi :Chạy tiếp sức Học :Chạy bớc nhỏ ,chạy gót chạm mông - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên cự ly 300-400m. 2.Yêu cầu:- Phân phối sức chạy hết cự ly. - Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó. - Biết và thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác các kĩ thuật. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1- Kiểm tra bài cũ: ? Đứng mặt ,vai ,lng hớng chạy -xuất phát . 2- Bài mới: a, Bật nhảy: - Ôn đá lăng trớc. 30 - 32' 2' 12'-14' - GV gọi 1 -2 em lên thực hiện. - GV gọi HS nhận xét đánh giá. - GV đánh giá cho điểm. - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. 6 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - Đá lăng trớc - sau. - Đá lăng sang ngang. -Học :Đà một bớc giậm nhảy -đá lăng b.Chạy nhanh: -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát -Đứng vai hớng chạy -xuất phát -Đứng lng hớng chạy -xuất phát Trò chơi :chạy tiếp sức Học :chạy bớc nhỏ ,chạy gót chạm mông c, Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 3- Củng cố: C ác t thế xuất phát - Đá lăng trớc - sau 5-6' 1-2 Lầnx10- 15m 5-6' 1lx300- 400m 1-2' - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. - Tổ 1, 2 tập chạy nhanh. - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. - Tổ trởng điều khiển trớc, gọi lần l- ợt các bạn điều khiển. - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. -GV nêu yêu cầu ,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ -GV quan sát ,nhắc nhở - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Ôn các đt bổ trợ bật nhảy Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. Ngày ký duyệt của BGH Ngàytháng năm 2011 Tuần: 22 Tiết: 41 bật nhảy-chạY NHANH Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1.Nội dung: - Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang; Học :Bật xa;Trò chơi:"Bật xa tiếp sức ". - Chạy nhanh:Ôn nội dung T40. -Trò chơi :"Chạy tiếp sức chuyển vật " -Học :chạy nâng cao đùi 2.Yêu cầu:-HS nắm và thực hiện đợc động tác . - Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: 7 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông. 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1- Bài mới: a.Chạy nhanh : -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát. -Đứng vai hớng chạy -xuất phát. -Đứng lng hớng chạy -xuất phát . -Trò chơi :Chạy tiếp sức chuyển vật -Học :chạy nâng cao đùi b, Bật nhảy: - Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc Đá lăng trớc - sau Đá lăng sang ngang. Học :Bật xa Trò chơi:Bật xa tiếp sức 3- Củng cố: - Bật xa. 30 - 32' 14-16' 1-2lx10- 15m 5-6' 14-16' 5-6' 1-2' - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. . - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. -Tổ 1-2tập chạy nhanh - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. - Tổ trởng điều khiển . - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. 8 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Ôn các đt bật nhảy,chạy Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. Tuần: 22 Tiết: 42 bật nhảy -CHạY NHANH- chạy bền Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1.Nội dung: - Bật nhảy: Ôn đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang;Đà một bớc giậm nhảy -đá lăng -Trò chơi :Bật xa tiếp sức -Chạy nhanh :Ôn độnh tác Đứng (mặt ,vai ,lng ) hớng chạy -xuất phát. Trò chơi :Chạy tiếp sức Học :Đứng tại chỗ đánh tay ;Đi chuyển sang chạy nhanh 20-30m - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên cự ly 300-400m. 2.Yêu cầu: -Phân phối sức chạy hết cự ly. - Biết và thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác các kĩ thuật. - Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . Tập 4 động tác thể dục. 6 - 8' 2' 4' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o 9 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ ,nâng cao đùi . 2' B/ Phần cơ bản: 1- Kiểm tra bài cũ: ? Đứng mặt ,vai ,lng hớng chạy -xuất phát . 2- Bài mới: a, Bật nhảy: - Ôn đá lăng trớc. - Đá lăng trớc - sau. - Đá lăng sang ngang. -Học :Đà một bớc giậm nhảy -đá lăng -Trò chơi :Bật xa tiếp sức b.Chạy nhanh: -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát -Đứng vai hớng chạy -xuất phát -Đứng lng hớng chạy -xuất phát Trò chơi :chạy tiếp sức Học :Đứng tại chỗ đánh tay Đi chuyển sang chạy nhanh 20- 30m c, Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 3- Củng cố: Tại chỗ đánh tay 30 - 32' 2' 12'-14' 5-6' 1-2 Lầnx10- 15m 5-6' 1-2' 1-2l 1lx300- 400m 1-2' - GV gọi 1 -2 em lên thực hiện. - GV gọi HS nhận xét đánh giá. - GV đánh giá cho điểm. - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. - Tổ 1, 2 tập chạy nhanh. - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. - Tổ trởng điều khiển trớc, gọi lần l- ợt các bạn điều khiển. - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. -GV nêu yêu cầu ,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ -GV quan sát ,nhắc nhở - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Ôn các đt bổ trợ bật nhảy Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. Ngày ký duyệt của BGH Ngày tháng năm 2011 10 . động tác. 6 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - Đá lăng trớc - sau. - Đá lăng sang ngang. -Học :Đà một bớc giậm nhảy -đá lăng b.Chạy nhanh: -Đứng. Đá lăng sang ngang. Học :Bật xa Trò chơi:Bật xa tiếp sức 3- Củng cố: - Bật xa. 30 - 32' 14- 16& apos; 1-2lx10- 15m 5 -6& apos; 14- 16& apos; 5 -6& apos; 1-2'

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn Giao an The Duc 6 tuan 20-24, Bài soạn Giao an The Duc 6 tuan 20-24, Bài soạn Giao an The Duc 6 tuan 20-24

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-giao-an-the-duc-6-tuan-20-24

Đăng ký

Generate time = 0.31769585609436 s. Memory usage = 18.57 MB