Tài liệu Đề cương ôn tập Học Kì I Địa Lí 9

8 137 0 Gửi tin nhắn cho Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 05:11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - ĐỊA LÍ 9 - ( 2010-2011) A/ PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 1: 3/ Tỉ lệ sinh năm 1999là19,9% 0 , tỉ lệ tử là5,6% 0 .Vậy tỉ lệ tăng tự nhiên năm đó là: A 25,5% B 1,43% C 2,55% D 14,3% 0 6/ Đảo Cát Bà thuộc thành phố nào? A Hải Phòng B Vinh C Hà Nội D Nam Định ĐỀ 2: Câu 2:Khoáng sản kim loại là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp: A-.Năng lượng B--.Luyện kim đen, luyện kim màu C-.Hóa chất D-. Chế biến nông lâm thủy sản Câu 8:Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta thể hiện ở những khu vực nào? A-.Giảm tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp, tăng công nghiệp xây dựng. B-.Giảm công nông nghiệp, tăng nông lâm ngư nghiệp C-.Giảm dịch vụ, tăng công nghiệp 1. Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang có sự thay đổi theo hướng: a. Tỉ lệ trẻ em giảm xuống,tỉ lệ người trong độ tuổi LĐ và trên độ tuổi LĐ tăng lên b. Tỉ lệ trẻ em tăng lên,tỉ lệ người trong độ tuổi LĐ và trên độ tuổi LĐ giảm xuống c. Tỉ lệ trẻ em và tỉ lệ người trong độ tuổi LĐ giảm xuống,tỉ lệ người trên độ tuổi LĐ tăng lên d. Tỉ lệ trẻ em và tỉ lệ người trong độ tuổi LĐ tăng lên, tỉ lệ người trên độ tuổi LĐ giảm xuống 3. Ý nào không thuộc thế mạnh kinh tế chủ yếu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? a. Khai thác khoáng sản,phát triển thủy điện b. Trồng cây công nghiệp lâu năm,rau quả cận nhiệt và ôn đới. c. Trồng cây lương thực chăn nuôi nhiều gia cầm d. Trồng rừng,chăn nuôi gia súc lớn 4. Loại cây công nghiệp hàng năm nào trong các loại cây dưới đây dược trồng nhiều ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? a. Đậu tương b. Bông c. Dâu tằm d. Thuốc lá 5. Sản phẩm nông ,lâm, ngư nghiệp chủ yếu của vùng Bắc Trung Bộ là: a. Lúa,ngô,khoai,đậu,cá,tôm b. Chè,hồi,quế,trâu,bò c. Cao su,cà phê,đậu tương,mía,gỗ,cá d. Trâu,bò,lạc,gỗ.cá,tôm 6. Hoạt động kinh tế chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là: a. Sản xuất lương thực b. Trồng cây công nghiệp xuất khẩu c. Du lịch,khai thác, nuôi trồng thủy sản d. Khai thác khoáng sản 8. Loại khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở Tây Nguyên là: a. Sắt b. Bô xít c. Kẽm d. Thiếc ĐỀ 3: Câu 2 :Tài nguyên khoáng sản nhiên liệu là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp: A Chế biến nông, lâm,thủy sản B Luyện kim đen ,luyện kim màu C Vật liệu xây dựng D Năng lượng, hóa chất Câu 5 Vụ đông trở thành vụ sản xuất chính ở một số địa phươngcủa vùng nào: A ĐB sông Hồng B Bắc Trung Bộ C TD và miền núi Bắc Bộ D DH Nam Trung Bộ ĐỀ 4: Câu 1 Sự giảm tỉ trọng của cây lương thực cho thấy: A Nước ta đang phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới B Nước ta đang thoát khỏi tình trạng độc canh cây lúa. C Ngành trồng trọt đang phát triển đa dạng các loại cây trồng D Ý ( B + C ) đúng Câu 2 :Đặc trưng hầu hết của các vùng kinh tế Việt Nam là A Kết hợp kinh tế đất liền và biển đảo B Kết hợp nông, lâm, ngư nghiệp với công nghiệp . C Kết hợp nông, lâm, ngư nghiệp với dịch vụ. D Kết hợp dịch vụ với du lịch Câu 5 :Vùng có mật độDS trung bình cao nhất nước ta ( Năm 2003 là 1192 người/ Km 2 ) là: A DH Nam Trung Bộ .B ĐB sông Hồng C Tây Nguyên D Đông Nam Bộ Câu 8 Hiện tượng sa mạc hóa xuất hiện ở khu vực nào của Việt nam? A Vùng Bắc Trung Bộ. B Phía bắc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. C Vùng Đông Nam Bộ. D Phía nam vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ĐỀ 5: Câu 1 :Tỉ trọng cơ cấu gía trị sản xuất ngành trông trọt(%)của nước ta có xu hướng thay đổi A Tỉ trọng các nhóm cây trồng đều tăng B Tỉ trọng nhóm cây công nghiệp giảm, cây lương thực và ăn quả tăng. C Tỉ trọng nhóm cây công nghiệp tăng, cây lương thực và ăn quả giảm. D Tỉ trọng nhóm cây công nghiệp và lương thực tăng, cây ăn quả giảm Câu 2 :Phấn đấu đến năm 2010, nước ta trồng mới bao nhiêu triệu Ha rừng, độ che phủ rừng cả nước lên đến bao nhiêu %?A Trồng mới 5 triệu Ha rừng, độ che phủ rừng cả nước lên đến 35%. B Trồng mới 5 triệu Ha rừng, độ che phủ rừng cả nước lên đến 45%. C Trồng mới 7 triệu Ha rừng, độ che phủ rừng cả nước lên đến 60%. D Trồng mới 4 triệu Ha rừng, độ che phủ rừng cả nước lên đến 30%. Câu 4 :Vị trí cầu nối giữa hai miền Nam - Bắc đất nước, từ Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan ra Biển Đông và ngược lại là vùng nào sau đây? A Tây Nguyên. B ĐB sông Hồng C Bắc Trung Bộ .D TD và miền núi Bắc Bộ Câu 8 :Năm 2002, Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta là: A Khai thác nhiên liệu. C Vật liệu xây dựng B Dệt may D Chế biến lương thực thực phẩm ĐỀ 6: Câu 1- Cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú chủ yếu của các dân tộc: A/ Chăm, Hoa, Khơ Me, B/ Êđê, Gia Rai, Cơ Ho C/ Thái, Mường, Tày, Nùng D/ Mông, Dao Câu 3- Sản xuất lúa ở nước ta không những đủ ăn mà còn thừa để xuất khẩu là do: A/ Đường lối đổi mới trong nông nghiệp B/ Dân ta cần cù lao động C/ Thời tiết thuận lợi nhiều năm D/ Diện tích trồng lúa tăng lên Câu 4- Rừng đặc dụng là loại: A/ Bảo tồn các nguồn gen quý hiếm B/ Phòng chống lũ lụt, gió bão… C/ Cung cấp lâm sản cho sản xuất ,sinh hoạt D/ Tất cả các ý trên ĐỀ 7: Câu 2 :So với các nước trên thế giới, phần lớn đô thị nước ta có quy mô: Lớn B Nhỏ C Vừa và nhỏ D Lớn và vừa Câu 3 :3/ Cơ cấu sử dụng lao động trong các ngành kinh tế thời kì 1989- 2003 đang có sự thay đổi theo hướng: A Tăng tỷ trọng trong ngành nông- lâm- ngư; giảm tỷ trọng trong công nghiệp. B Giảm tỷ trọng trong ngành công nghiệp; tăng tỷ trọng trong ngành dịch vụ C Tăng tỷ trọng công nghiêp-xây dựng và dịch vụ;giảm tỷ trọng trong nông-lâm-ngư. D Giảm tỷ trọng trong ngành nông- lâm ngư và công nghiệp; tăng tỷ trọng trong dịch vụ Câu 4 :Các loại cây công nghiệp được trồng nhiều và nhiều nhất ở 2 vùng: A Trung du, miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng B Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. C Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. D Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên Câu 5 :Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở cả đầu vào và đầu ra là: A Nguyên, nhiên liệu và năng lượng C Thị trường trong và ngoài nước B Dân cư và lao động .D Chính sách phát triển công nghiêp Câu 7 :Chỉ tiêu đặc trưng đánh dấu cho sự phát triển viễn thông nước ta là: A Mạng Internet B Chuyển tiền nhanh C Điện hoa D Mật độ điện thoại Câu 8 :Những địa danh sau: Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha, Cố đô Huế, Di tích Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An có điểm chung là: A Đều là các công trình kiến trúc, di tích lịch sử B Đều là phong cảnh, bãi tắm đẹp; khí hậu tốt C Đều là những nơi có lễ hội truyền thống, văn hoá dân gian độc đáo. D Đều là những điểm du lịch nổi tiếng, được công nhận là di sản thế giới Câu 10 :Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số của ở vùng đồng bằng sông Hồng là : A 2,2% B 1,5% C 1,1% D 2,1% . ĐỀ 8: Câu 4 : Trong các di sản văn hóa thế giới sau ở nước ta, di sản nào thuộc loại tài nguyên du lịch nhân văn, công trình kiến trúc, di tích lịch sử : a.Vịnh Hạ Long . b.Di tích Mỹ Sơn. c.Động Phong Nha. d.Cồng chiên Tây Nguyên. Câu 6 : Hãy sắp xếp các tỉnh của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ Nam ra Bắc: Quảng Trị, Quảng Bình,Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế. ĐỀ 9: Câu 3:Các vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta là : A .Đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long .B.Đồng bằng duyên hải Miền Trung C.Đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ .D.Tất cả các câu trên .Câu 4:Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về dân cư và xã hội của tiểu vùng Tây Bắc so với tiểu vùng Đông Bắc : A.Địa hình chia cắt sâu sắc ,giao thông khó khăn . B.Thời tiết diễn biến thất thường .Tài nguyên rừng bị cạn kiệt . C.Diện tích đất nông nghiệp ít ,diện tích đất chưa sử dụng . D.Tất cả các ý trên . ĐỀ 10: Câu1Năm 1999,số dân nước ta khoảng 78 triệu người (lấy tròn số ),số người trên 60 tuổi là 6.318.000 người. Hỏi số người trên 60 tuổi chiếm bao nhiêu % tổng số dân A 8,5 % B 8.4 % C 8.2 % D 8.1 % Câu 2 : Nghề cá phát triển mạnh ở các địa phương nào sau đây : A Bắc Trung Bộ B Đồng bằng sông Hồng C Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ D Cả hai câu a và b đều đúng Câu 4 :Địa hình chủ yếu là các cao nguyên xếp tầng thuộc vùng : A Đông Nam Bộ B Tây Nguên C T/D và miền núi Bắc Bộ D Bắc Trung Bộ Câu 5 :Năm 1999,số dân nước ta khoảng 78 triệu người ( lấy tròn số ) tỉ lệ gia tăng tự nhiên Là 1.43%.Hỏi rằng sau một năm,dân số nước ta tăng thêm bao nhiêu người ? A 5.000.000 người B 3.115.400 người C 2.115.400 người D 1,115.400 người Câu 6 :Các thương hiệu chè San ,chè Mộc Châu là sản phẩm đặc trưng của vùng : A Bắc Trung Bộ B T/D và miền núi Bắc Bộ C DH Nam Trung Bộ D Tây Nguyên Câu 7 Số điện thoại cố định nước ta tính đến năm 2002 là bao nhiêu máy/100 dân: A 0,2 máy/100 dân B 3 máy /100 dân C 7,1 máy /100 dân D 10 máy/100 dân ĐỀ 11: Câu 5 Để nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất khẩu của nước ta,giải pháp thiết thực là: A Đổi mới cơ cấu giống,cây trồng,vật nuôi B Đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp C Nâng cao trình độ kĩ thuật,công nghệ sản xuất và chế biến D Mở rộng diện tích các vùng chuyên canh Câu 6 Sự thay đổi cơ cấu công nghiệp nước ta theo thành phần kinh tế cho đến năm 2000 ,tăng trưởng lớn nhất thuộc khu vực : A Có vốn đầu tư nước ngoài C Ngoài quốc danh B Quốc doanh D Nhà nước Câu 7 :Thành phố vừa có cảng biển lớn nhât vừa có sân bay quốc tế ở nước ta là A Hà Nội,Hải Phòng C Hà Nội ,TPHCM B TPHCM,Hà Nội, Đà Nẵng D TPHCM, Đà Nẵng Câu 8 :So với tiểu vùng Đông Bắc ,tiểu vùng Tây Bắc có A Địa hình ít bị chia cắt hơn B Dân số ít hơn C Tài nguyên khoáng sản phong phú hơn D Mùa đông lạnh hơn ĐỀ 12: Câu 1:Bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc thể hiện trong: a.Ngôn ngữ, trang phục… b. Địa bàn cư trú c.Tổ chức xã hội d.Trình độ văn hóa. Câu 3:Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta thể hiện ở những khu vực nào? a.Giảm tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp, tăng công nghiệp xây dựng. b.Giảm công nông nghiệp, tăng nong lâm ngư nghiệp c.Giảm dịch vụ, tăng công nghiệp. d.Tăng nông nghiệp, giảm dịch vụ. .Câu 5:Khoáng sản kim loại là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp: a.Năng lượng b.Luyện kim đen, luyện kim màu c.Hóa chất d. Chế biến nông lâm thủy sản ĐỀ 13: Câu 1 Các địa điểm nào sau đây là tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta: A Cố đô Huế B Di tích Mĩ Sơn. C Vịnh Hạ Long D Chùa Một Cột Câu 2 :Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế nước ta,thành phần chiếm tỉ trọng lớn nhất là: A Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. B Kinh tế nhà nước. C Kinh tế tập thể D Kinh tế tư nhân và cá thể. Câu 3 :Các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta phát triển chủ yếu dựa trên: A Trình độ khoa học kĩ thuật hiện đại. C Ưu thế về tài nguyên TN và nguồn lao động. B Thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. D Đội ngũ lao động có tay nghề cao Câu 4 :Dịch vụ nào có vai trò hàng đầu trong việc tạo điều kiện cho nước ta nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế thế giới: A Bưu chính viễn thông .C Thương mại,xuất nhập khẩu. B GiTVT D Du lịch. Câu 5 :Điểm giống nhau về thế mạnh kinh tế giữa vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Trung Du miền núi Bắc Bộ là: A Có đủ ba thế mạnh nông - lâm - ngư kết hợp.B Nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng, phong phú. C Năng lượng thuỷ điện dồi dào. D Trồng được nhiêu loại cây công nghiệp nhiệt đới và cận nhiệt đới. Câu 6 :CN năng lượng có điều kiện để phát triển mạnh ở vùng Td và miền núi Bắc Bộ là do: A Cơ sở vật chất kĩ thuật được đầu tư hiện đại.B Gần vùng Đồng Bằng Sông Hồng là vùng có sức tiêu thụ lớn. C Là nghề truyền thống . D Có nguồn thuỷ năng và than đá dồi dào. Câu 7 :Đây không phải là điều kiện thuận lợi để Đồng Bằng Sông Hồng phát triển sxt lương thực: A Đất phù sa sông Hồng màu mỡ. C Khí hậu có mùa đông lạnh B Hệ thống thuỷ văn thuận lợi. D Có dân cư đông nhất nước Câu 8 :Điều kiện nào sau đây góp phàn làm cho nông sản nước ta đa dạng: A Khí hậu phân hoá Bắc-Nam và phân hoá theo độ cao. C Có nhiều loại đất tốt B Có nguồn nhiệt ,ẩm phong phú. D Có mạng lưới sông ngòi ,ao hồ dày đặc. ĐỀ 14: Câu 1-Thành phố nào sau đây nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ A-Hà nội B-Đà nẵng C-Cần thơ D-TP.Hồ chí minh Câu 2-Loại hình quần cư nông thôn gắn với trồng lúa nướcvà kinh tế VAC là A-Làng của người Kinh B-Bản của người Tày C-Buôn của người Êđê D-Sóc của người Stiêng Câu 3-Phấn đấu đến năm 2010 ngành lâm nghiệp phải trồng mới A-5 triệu ha rừng B-6 triệu ha rừng C-7 triệu ha rừng D-8 triệu ha rừng Câu 7-Chất lượng cuộc sống được đánh giá trên các tiêu chí nào sau đây A-Tuỏi thọ bình quân B-Thu nhập GDP/ người C-Giáo dục, ytế D-Tất cả các tiêu chí trên Câu 9-Rừng đặc dụng là loại A-Bảo tồn các nguòn gen quý hiếm B-Chống lũ lụt sạt lở đất C-Chống cát bay , gió bão D-Cung cấp gỗ, lâm sản ĐỀ 15: Câu 3. Nhân tố nào sau đây đóng vai tro quan trọng nhất trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp a. Dân cư và nguồn lao động b. Cơ sở vật chất- kĩ thuật trong nông nghiệp c.Đường lối chính sách phát triển nông nghiệp d. Thị trường tiêu thụ Câu 4. Sản xuất lúa nước ta không những đủ ăn mà còn có dư để xuất khẩu là do: a. Dân ta cần cù lao động b. Đường lối đổi mới trong nông nghiệp c. Thời tiết thuận lợi nhiều năm d. Diện tích trồng lúa tăng lên Câu 6. Tài nguyên khoáng sản nhiên liệu là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp: a. Chế biến nông, lâm, thuỷ sản b. Luyện kim đen, luyện kim màu c. Vật liệu xây dựng d. Năng lượng, hoá chất Câu 8. Ba cảng biển lớn nhất nước ta hiện nay là: a. Sài Gòn, Cam Ranh, Khánh Hoà b. Đà Nẵng, Hải Phòng, Sài Gòn c. Đà Nẵng, Hải Phòng, Cam Ranh d. Hải Phòng, Sài Gòn, Vũng Tàu B. PHẦN 2 : TỰ LUẬN 1/ Trình bày nội dung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới 2/ Chứng minh rằng đồng bằng sông Hồng có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch 3/ Nêu ranh giới tự nhiên của Bắc Trung Bộ. Những loại thiên tai thường xảy ra ở vùng Bắc Trung Bộ? 4/ Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây( nghìn ha) Năm Các nhóm cây 2002 Tổng số - Cây lương thực - Cây công nghiệp - Cây ăn quả, cây khác 12831,4 8320,3 2337,3 2173,8 1/Hãy vẽ biểu đồ hình tròn theo số liệu ở bảng trên 1: Trình bày tình hình phân bố dân cư của nước ta.Nêu hậu quả của tình hình phân bố đó và hướng giải quyết ? ( 4 điểm ) 2/Dựa vào bảng số liệu sau: ( 2 điểm ) Diện tích đất nông nghiệp,dân số của cả nước và đồng bằng Sông Hồng,năm 2002. Đất nông nghiệp(nghìn ha) Dân số (triệu người ) Cả nước 9406,8 79,7 Đồng bằng Sông Hồng 855,2 17,5 Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở đông bằng Sông Hồng và cả nước ( ha/người ). Rút ra nhận xét. 9. (4 điểm) Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Tốc độ tăng dân số,sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng (năm 1995=100%) Năm Tiêu chí 1995 1998 2000 2002 Dân số 100.0 103.5 105.6 108.2 Sản lượng lương thực 100.0 117.7 128.6 131.1 Bình quân lương thực theo đầu người 100.0 113.8 121.8 121.2 a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số,sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng b. Từ biểu đồ đã vẽ,nêu nhận xét và giải thích về sự thay đổi của dân số,sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng trong thời kì trên. 10. (2 điểm) * Vì sao Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất cà phê lớn nhất nước ta? 1/Trình bày nội dung sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới 2/Hãynêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta 3/Dựa vào bảng số liệu dưới đây,hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số ,sản lượng lương thực và bình quân lương thực đầu người ở đồng bằng sông Hồng . Năm 1995 1998 2000 2002 Dân số 100,0 103,5 105,6 108,2 Sản lượng lương thực 100,0 117,7 128,6 131,1 Bình quân lương thực đầu người 100,0 113,8 121,8 121,1 1/Dân số nước ta đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì về sự phát triển kinh tế, xã hôi và môi trường? Nêu hướng giải quyết những khó khăn đó. 2/Tại sao nói vấn đề việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta? Để giải quyết vấn đề việc làm theo em cần có những giải pháp nào? 3/Dựa vào bảng số liệu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây ( %) Loại cây 1990 2002 Cây lương thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, cây ăn quả 71,6 13,3 15,1 64,8 18,2 17,0 a/ Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng ( % ) diện tích gieo trồng của các nhóm cây từ 1990 đến 2002. b/ Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây trên? 1/Nguồn lao động nước ta hiện nay có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước? Nêu hướng giải quyết những khó khăn đó. 2/Dựa vào bảng số liệu sau đây: a. Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991 – 2002. b. Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng; Thực tế này phản ánh điều gì? Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002 (%) 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100,0 40,5 23,8 35,7 100,0 29,9 28,9 41,2 100,0 27,2 28,8 44,0 100,0 25,8 32,1 42,1 100,0 25,4 34,5 40,1 100,0 23,3 38,1 38,6 100,0 23,0 38,5 38,5 Câu 1- ( 2,5 đ )Trình bày nội dung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới? Câu 2- ( 3 điểm ) Dựa vào bảng số liệu sau: Cơ cấu GDP thời kì 1991- 2002 (% ) 1991 1995 1999 2002 Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp- Xây dựng Dịch vụ 100,0 40,5 28,3 35,7 100,0 27,2 28,8 44,0 100,0 25,4 34,5 40,1 100,0 23 38,5 38,5 a/ Vẽ biểu đồ ( miền ) thể hiện cơ cấu GDP nước ta thời kỳ 1991- 2002 b/ Dựa vào biểu đồ nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta thời kỳ 1991- 2002 Câu3- Vùng Tây Nguyên có diện tích 54.475 km 2 , số dân là 4,4 triệu người ( năn 2002) Tính mật độ dân số của vùng. 4. Tại sao nói việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta hiện nay? Để giải quyết việc làm cần tiến hành những biện pháp gì? 5. Nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế ở nước ta. 6. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện thuận lợi nào để trở thành các trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước? 7.Dựa vào bảng số liệu sau đây: Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002 (%) 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100,0 40,5 23,8 35,7 100,0 29,9 28,9 41,2 100,0 27,2 28,8 44,0 100,0 25,8 32,1 42,1 100,0 25,4 34,5 40,1 100,0 23,3 38,1 38,6 100,0 23,0 38,5 38,5 c. Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991 – 2002. d. Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng; Thực tế này phản ánh điều gì? 1/Cơ cấu dân số nước ta đang có sự thay đổi như thế nào về giới tính và độ tuổi? 2/Huyện ta không có những loại hình giao thông nào? Loại hình nào có vai trò quan trọng nhất, vì sao? 3/Vì sao Tây Nguyên không phát triển được các ngành kinh tế biển, mà lại phát triển khá nhanh ngành công nghiệp chế biến nông- lâm sản? 4/Dựa vào bảng số liệu sau: a/ Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002.(2đ) b/ Tính tỷ lệ diện tích nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh ta so với cơ cấu diện tích nuôi trồng thuỷ sản của toàn vùng? (0,5đ) Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản theo các tỉnh, thành phố (năm 2002) Các tỉnh. Thành phố Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú Yên Khánh Hoà Ninh Thuận Bình Thuận Diện tích (ngìn ha) 0,8 5,6 1,3 4,1 2,7 6,0 1,5 1,9 1 :Hãy nêu những thành tựu và khó khăn thách thức trong thời kì đổi mới phát triển kinh tế của nước ta ? Câu 2 : Tại sao chúng ta vừa khai thác vừa bảo vệ rừng ? ( 2 điểm ) Câu 3 : Cho số liệu: ( % ) Năm 1995 2002 1.Nông – Lâm – Ngư nghiệp. 30,7 20,1 2.Công nghiệp – Xây dựng. 26,6 36,0 3.Dịch vụ. 42,7 43,9 a.Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông Hồng. b.Nhận xét qua biểu đồ. Câu 1 :Vai trò của ngành dịch vụ trong sản xuất và đời sống ?Tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta ? (2đ) Câu 2 :Điều kiện tự nhiên của Đồng Bằng Sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế -xã hội ? Câu 3 :Dựa vào bảng số liệu dưới đây :(3đ) Năm 1989 2003 Nông-Lâm-Ngư Nghiệp 71,5 59,6 Công Nghiệp -Xây dựng 11,2 16,4 Dịch vụ 17,3 24,0 a.Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng lao động theo ngành năm 1989 và 2003 (%) của nước ta ? b.Hãy nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta ? Bài 1 Phân tích những thuận lợi về tài nguyên thiên nhiên đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta Bài 2 )Trình bày đặc điểm địa hình ,khí hậu giữa hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc ( Của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ ) Bài 3 )Dựa vào bảng số liệu sau đây vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu sử dụng lao động theo thành kinh tế ( đơn vị tính % ) . Năm 1985 1990 2002 Thành phần Khu vực nhà nước 15.0 11.3 9.6 Khu vực kinh tế khác 85.0 88.7 90.4 Câu 1 Nêu cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống ? Câu2 Đồng bằng Sông Hồng có những điều kiện tự nhiên thuận lợi và khó khăn gìi trong việc phát triển kinh tế xã hội ? Câu 3 :Dựa vào bảng số liệu sau .Hãy vẽ biểu đồ ba đường thể hiện sản lượng thuỷ sản nước ta thời kỳ 1990- 2002 (nghìn tấn) Năm Tổng số Chia ra Khai thác Nuôi trồng 1990 890.6 728.5 162.1 1994 1465 1120.9 344.1 1998 1782 1357 425 2002 2647.4 1802.6 844.8 Câu1:Vì sao tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số nước ta giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh? Nêu hậu quả của tình hình tăng dân số nước ta?(2đ) Câu2:Nêu vai trò,chức năng các loại rừng. Cho biết chiến lược phát triển của ngành lâm nghiệp đến năm 2010? Câu 3:Dựa vào bảng số liệu sau(2đ) Năng suất lúa của đồng bằng Sông Hồng và cả nước tạ/ha. 1995 2000 2002 Đồng bằng Sông Hồng 44,4 55,2 56,4 Cả nước 36,9 42,4 45,9 Vẽ biểu đồ cột so sánh năng suất lúa của đồng bằng Sông Hồng với cả nước.Rút ra nhận xét. 1/Cho bảng số liệu sau: Năm Sản lượng thuỷ sản - đơn vị:nghìn tấn Tổng số Khai thác Nuôi trồng 1990 890.6 (100%) 728.6( .) 162.1( .) 1994 1465.0(100%) 1120.9( .) 344.1( .) 1998 1782.0(100%) 1357.0( .) 425.0( .) 2002 2647.4(100%) 1802.6( .) 844.8( .) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sản lượn thuỷ sản khai thác và nuôi trồng ở nước ta qua các năm. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nêu nhận xét về sự phát triển của ngành thuỷ sản? 2/a)Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? b)Ngành công nghiệp trọng điểm nào chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất CN ở nước ta? 3/Nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dan số theo độ tuổi ở nước ta?Giải thích nguyên nhân của sự thay đổi đó? Câu 1:Tại sao Hà nội và TP Hồ chí minh là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta ? ( 1đ) Câu 2: Trình bày nội dung của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới ? ( 1,5đ) Câu 3: Dựa vào bảng số liệu Diện tích rừng nước ta năm 2000 ( đơn vị : nghìn ha)(2.5đ) Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng Tổng cộng 4733 5397.5 1442.5 11.573 a.Tính tỷ lệ % rồi vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu rừng ở nước ta ? b. Kể tên các khu rừng đặc dụng nổi bật của nước ta hiện nay ? Bài1.Trinh bày nội dung sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới? Bài 2. Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu sản lượng thuỷ sản nước ta (3 đ) Năm Tổng số(%) Khai thác(%) Nuôi trồng(%) 1990 100 81,8 18,2 1994 100 76,5 23,5 1998 100 76,1 23,9 2002 100 68,1 31,9 Bài 3. Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta. (2 đ) . th i kì 199 1 – 2002 (%) 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100,0 40,5 23,8 35,7 100,0 29, 9 28 ,9. th i kì 199 1 – 2002 (%) 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tổng số Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp-xây dựng Dịch vụ 100,0 40,5 23,8 35,7 100,0 29, 9 28,9
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề cương ôn tập Học Kì I Địa Lí 9, Tài liệu Đề cương ôn tập Học Kì I Địa Lí 9, Tài liệu Đề cương ôn tập Học Kì I Địa Lí 9

Bình luận về tài liệu tai-lieu-de-cuong-on-tap-hoc-ki-i-dia-li-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP