Bài soạn Tiết 80 Đề văn nghi luận và cách lập ý bài văn nghị luận

8 3,314 3 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 02:11

TiÕt 80 ®Ò v¨n biÓu c¶m vµ lËp dµn ý bµi v¨n biÓu c¶m 1- Lối sống giản dị của Bác Hồ 2- Tiếng Việt giàu đẹp (Đề có tính chất giải thích, ca ngợi) 3- Thuốc đắng dã tật 4- Thất bại là mẹ thành công. 5- Không thể thiếu sống tình bạn. 6- Hãy biết quý thời gian. 7- Chớ nên tự phụ. (Đề có tính chất khuyên nhủ, phân tích) 8- Không thầy đố mày làm nên và Học thầy không tày học bạn có mâu thuẫn với nhau không? 9- Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. (Đề có tính chất suy nghĩ, bàn luận) 10- ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau có nên chăng? 11- Thật thà là cha dại phải chăng? (Đề có tính chất tranh luận, phản bác, lật ngược vấn đề) - Mỗi đề bài mang một luận điểm (đề 2,8,9,10 có hai luận điểm nhỏ) - Chỉ có phân tích, chứng minh, giải thích mới giải quyết được các đề bài này -> Đề văn nghị luận KL1: Đề văn nghị luận bao giờ cũng nêu ra một vấn đề để bàn bạc và đồi hỏi người viết bày tổ ý kiến của mình đối với vấn đề đó. Tính chất của đề như ca ngợi, phân tích, phản bác, khuyên nhủ . đòi hỏi các phương pháp phù hợp. Vậy em rút ra kết luận gì về đề văn nghị luận? Tìm hiểu đề văn: Chớ nên tự phụ - Vấn đề nghị luận : Tác hại của tính tự phụ vàụư cần thiết của việc con người không nên tự phụ - Đối tượng và phạm vi nghị luận: Tính tự phụ và tác hại của nó - Khuynh hướng tư tưởng của đề bài: Phủ định tính tự phụ của con người. - Đòi hỏi người viết: + Hiểu được thế nào là tính tự phụ + Nhận xét những biểu hiện của tính tự phụ + PT tác hại của nó để khuyên răn con người Trước đề văn nghị luận, muốn làm tốt cần tìm hiểu điều gì? - Xác định đúng vấn đề, phạm vi, tính chất của bài để khỏi sai lệch. §Ò bµi: Chí nªn tù phô 1- LuËn ®iÓm: + Tự phụ là 1 thói quen xấu của con người. + Tự phụ đề cao vai trò của bản thân thiếu tôn trọng người khác. + Tự phụ khiến cho bản thân bị chê trách, mọi người xa lánh. + Tự phụ luôn mâu thuẫn với khiêm nhường, học hỏi. 2. Lu n c .ậ ứ + Tự phụ tự cho mình là giỏi nên coi thường người khác: - Bị cô lập. - Làm việc gì cũng khó. - Không tự đánh giá được mình. + Tác hại: - Thường tự ti khi thất bại. - Ko chịu học hỏi, ko tiến bộ. - Hoạt động bị hạn chế, dễ thất bại. + Dẫn chứng: - Tìm trong thực tế. - Lấy dẫn chứng từ bản thân. - Dẫn chứng từ sách báo, bài học. 3. Xõy dng lp lun: + T ph l gỡ? + Nhng tỏc hi ca t ph(dn chng) +Vỡ sao con ngi ta khụng nờn t ph? + Sa thúi xu ny bng cỏch no? Vậy lập ý cho bài nghị luận là xác lập những gì? Xác lập luận điểm, cụ thể hoá luận điểm chính thành các luận điểm phụ, tìm luận cứ và cách lập luận cho bài văn Ghi nhớ: - Đề văn nghị luận bao giờ cũng nêu ra một vấn đề để bàn bạc và đồi hỏi người viết bày tổ ý kiến của mình đối với vấn đề đó. Tính chất của đề như ca ngợi, phân tích, phản bác, khuyên nhủ . đòi hỏi các phương pháp phù hợp. - Xác định đúng vấn đề, phạm vi, tính chất của bài để khỏi sai lệch. - Xác lập luận điểm, cụ thể hoá luận điểm chính thành các luận điểm phụ, tìm luận cứ và cách lập luận cho bài văn H·y t×m hiÓu ®Ò vµ lËp ý cho ®Ò bµi: S¸ch lµ ng­êi b¹n lín cña con ng­êi 1. Tìm hiểu đề. - Vấn đề bàn đến: Vai trò của sách đối với con người. - Phạm vi: Xác định giá trị của sách. Tính chất: Khẳng định, đề cao vai trò của sách với cuộc sống con người. 2. Lập ý: Luận điểm 1: Con người ko thể thiếu bạn (lí lẽ, d/c) Luận điểm 2: Sách là người bạn lớn của con người. - Giúp ta học tập, rèn luyện hàng ngày. - Mở mang trí tuệ, tìm hiểu thế giới. - Nối liền quá khứ, hiện tại, tương lai. - Cảm thông, chia sẻ với con người và nhân loại. - Thư giãn, thưởng thức. Luận điểm 3: Cần gắn bó với sách. - Ham mê đọc sách. - Biết lựa chọn sách để đọc. - Vận dụng điều đọc được vào cuộc sống. 2. Lập luận: - Con người ko thể ko có bạn. Cần bạn để làm gì? - Sách đã mang lại những lợi ích gì? Tại sao sách được coi là bạn lớn .? . cho bài nghị luận là xác lập những gì? Xác lập luận điểm, cụ thể hoá luận điểm chính thành các luận điểm phụ, tìm luận cứ và cách lập luận cho bài văn. -> Đề văn nghị luận KL1: Đề văn nghị luận bao giờ cũng nêu ra một vấn đề để bàn bạc và đồi hỏi người viết bày tổ ý kiến của mình đối với vấn đề đó.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Tiết 80 Đề văn nghi luận và cách lập ý bài văn nghị luận, Bài soạn Tiết 80 Đề văn nghi luận và cách lập ý bài văn nghị luận, Bài soạn Tiết 80 Đề văn nghi luận và cách lập ý bài văn nghị luận

Bình luận về tài liệu bai-soan-tiet-80-de-van-nghi-luan-va-cach-lap-y-bai-van-nghi-luan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP