Bài soạn giao an dao duc - lop 5- hk2

19 719 4 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 02:11

ĐẠO ĐỨC: EM YÊU QUÊ HƯƠNG ( Tiết 1 ) A/ Mục tiêu : -Kiến thức : HS biết mọi người cần phải yêu quê hương . -Kỹ năng : Thể hiện tình yêu quê hương bằng những hành vi , việc làm phù hợp với khả năng của mình. -Thái độ : Biết thể hiện yêu quý, tôn trọng những truyền thống tốt đẹp của quê hương .Đồng tìnhvới những việc làm góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương . B/ Tài liệu , phương tiện : -GV : Thẻ màu dùng cho HĐ 2 ( tiết 2) . -HS : Giấy , bút màu ; các bài thơ, bài hát …nói về tình yêu quê hương. C/ Các hoạt động dạy – học : Th.gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 9 ph 10 ph 10 ph HĐ 1:Tìm hiểu truyện Cây đa làng em: * Mục tiêu :HS biết được một biểu hiện cụ thể của tình yêu quê hương. *Cách tiến hành: -GV kể chuyện Cây đa làng em . -Cho HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi trong SGK. -Cho đại diện các nhóm trình bày , cả lớp trao đổi , bổ sung . -GV kết luận :Bạn Hà đã góp tiền để chữa cho Cây đa khỏi bệnh.Việc làm đó thể hiện tình yêu quê hương của Hà . HĐ 2 : Làm bài tập 1 SGK * Mục tiêu:HS nêu được những việc cần làm để thể hiện tình yêu quê hương. * Cách tiến hành: -GV yêu cầu :- Từng cặp HS thảo luận để làm bài tập 1. -Cho đại diện một số nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét , bổ sung ý kiến. -GV kết luận :Trường hợp a,b,c,d,e thể hiện tình yêu quê hương . -HS lắng nghe. - HS thảo luận nhóm. -Đại diện các nhóm trình bày , cả lớp trao đổi , bổ sung . -HS lắng nghe. - Từng cặp HS thảo luận. -Đại diện một số nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét , bổ sung ý kiến. -HS lắng nghe. 2 ph -GV yêu cầu HS đọc phần Ghi nhớ SGK. HĐ 3 : Liên hệ thực tế . * Mục tiêu:HS kể được những việc các em đã làm để thể hiện tình yêu quê hương của mình . * Cách tiến hành: -GV yêu cầu HS trao đổi với nhau theo các gợi ý sau : +Quê bạn ở đâu ? Bạn biết những gì về quê hương mình ? + Bạn đã làm được những việc gì để thể hiện tình yêu quê hương? -GV mời 1 số HS trình bày trước lớp ; các em khác có thể nêu câu hỏivề những vấn đề mình quan tâm . -GV kết luận và khen một số HS đã biết thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể . HĐ nối tiếp: Chuẩn bò bài sau: Mỗi HS vẽ một bức tranh nối về việc làm mà em mong muốn thực hiện cho quê hương. -Các nhóm chuẩn bò bài thơ , bài hát … nói về tình yêu quê hương - HS trao đổi với nhau. -Một số HS trình bày.HS khác có thể nêu câu hỏi . ĐẠO ĐỨC:Bài : EM YÊU QUÊ HƯƠNG ( Tiết 2 ) A/ Mục tiêu : -Kiến thức : HS biết mọi người cần phải yêu quê hương . -Kỹ năng : Thể hiện tình yêu quê hương bằng những hành vi , việc làm phù hợp với khả năng của mình. -Thái độ : Biết thể hiện yêu quý, tôn trọng những truyền thống tốt đẹp của quê hương .Đồng tìnhvới những việc làm góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ quê hương . B/ Tài liệu , phương tiện : -GV : Thẻ màu dùng cho HĐ 2 ( tiết 2) . -HS : Giấy , bút màu ; các bài thơ, bài hát …nói về tình yêu quê hương. C/ Các hoạt động dạy – học : Th.gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 7 ph HĐ1:Triển lãm nhỏ (bài tập 4, SGK) *Mục tiêu :HS biết thể hiện tình cảm đối với quê 8 ph 8 ph 6 ph 2 ph hương . *Cách tiến hành :-GV hướng dẫn các nhóm HS trưng bày và giới thiệu tranh . -GV nhận xét về tranh , ảnh của HS và bày tỏ niềm tin rằng các em sẽ được những công việc thiết thực để bày tỏ lòng yêu quê hương . HĐ2:Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK ) * Mục tiêu :HS biết bày tỏ thái độ phù hợp đối với một số ý kiến liên quan đến tình yêu quê hương . * Cách tiến hành :-GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2 , SGK . -GV mời một số HS giải thích lí do . Câc HS khác nhận xét , bổ sung . -GV kết luận: Tán thành với nhũng ý kiến (a) (d) ; không tán thành với các ý kiến (b) (c) . HĐ3: Xử lí tình huống( bài tập 3 , SGK) * Mục tiêu :HS biết xử lí một số tình huống liên quan đến tình yêu quê hương . * Cách tiến hành :-GV yêu cầu các nhóm HS thảo luận để xử lí các tình huống của bài tập 3 . -Theo từng tình huống , đại diện các nhóm trình bày , các nhóm khác nhận xét , bổ sung . -GV kết luận:+Tình huống (a): Bạn Tuấn có thể góp sách báo của mình ; vận động các bạn cùng tham gia đóng góp ; nhắc nhở các bạn giữ gìn sách ;… +Tình huống (b): Bạn Hằng cần tham gia làm vệ sinh với cá bạn trong đội , vì đó là một việc làm góp phần làm sạch , đẹp làng xóm . HĐ 4: Trình bày kết quả sưu tầm . * Mục tiêu :Củng cố bài . * Cách tiến hành:- HS trình bày kết quả sưu tầm được về các cảnh đẹp , phong tục tập quán , danh nhân của quê hương theo nhóm. -Cả lớp trao đổi về ý nghóa về các tranh . -HS trưng bày và giới thiệu tranh của nhóm mình . -HS cả lớp xem tranh và trao đổi , bình luận . -HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu theo qui ước . -HS giải thích lí do . Câc HS khác nhận xét , bổ sung . -HS lắng nghe -HS thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày , nhóm khác nhận xét , bổ sung . -HS trình bày tranh theo nhóm -GV nhắc nhở HS thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể , phù hợp với khả năng . HĐ nối tiếp : về nhà tìm hiểu truyện Đến Uỷ ban nhân dân phường và trả lời câu hỏi SGK. -Lớp trao đổi . -- HS lắng nghe . ĐẠO ĐỨC:Bài : UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG )EM. ( Tiết 1 ) A/ Mục tiêu : -Kiến thức : HS biết cần phải tôn trọng Uỷ ban nhân xã và vì sao phải tôn trọng UBND xã . -Kỹ năng : Thực hiện các qui đònh của UBND xã ;tham gia các hoạt động do UBND xã tổ chức . -Thái độ : Tôn trọng UBND xã . B/ Tài liệu , phương tiện : -GV : Tranh SGK phóng to . -HS : Xem trước bài mới C/ Các hoạt động dạy – học : Th.gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 13 ph 8 ph HĐ1:Tìm hiểu truyện Đến Uỷ ban nhân dân xã . *Mục tiêu :HS biết một số công việc của UBND xã và bước đầu biết được tầm quan trọng của UBND xã *Cách tiến hành :-GV mời 1-2 HS đọc truyện trong SGK. -GV cho HS thảo luận nhóm theo các câu hỏi sau : +Bố Nga đến UBND phường để làm gì ? +UBND phường làm các công việc gì ? +UBND xã có vai trò rất quan trọng nên mỗi người dân cần phải có thái độ như thế nào đối với UBND ? -GV kết luận :UBND xã giải quyết nhiều công việc quan trọng đối với người dân ở đòa phương .Vì vậy ,mỗi người dân đều phải tôn trọng và giúp đỡ Uỷ ban hoàn thành công việc . -GV mời 1-2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK. HĐ2: Làm bài tập 1,SGK . - 2 HS đọc truyện trong SGK. - HS thảo luận nhóm. - HS lắng nghe . -2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK. -HS thảo luận nhóm . 8 ph 2 ph *Mục tiêu : HS biết một số việc làm cùa UBND xã . *Cách tiến hành :-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm . -Cho HS thảo luận nhóm . -Mời đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến .Cả lớp trao đổi ,bổ sung . -GV kết luận :UBND xã làm các việc :b,c,d,đ,e,h,i. HĐ3 :làm bài tập 3,SGK . *Mục tiêu : HS nhận biết được các hành vi ,việc làm phù hợp khi đến UBND xã . *Cách tiến hành : -GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài tập 3. -Gọi một số HS lên trình bày ý kiến . -GV kết luận : + b,c là hành vi ,việc làm đúng . + a là hành vi không nên làm . HĐ nối tiếp : Về nhà tìm hiểu về UBND xã tại nơi mình ở các công việc chăm sóc ,bảo vệ trẻ em mà UBND xã đã làm . -Đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến .Cả lớp trao đổi ,bổ sung . -HS lắng nghe . -HS làm việc cá nhân . -Lần lượt HS lên trình bày ý kiến. -HS lắng nghe . -HS lắng nghe . ĐẠO ĐỨC:UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ( PHƯỜNG ) ( Tiết 2 ) A/ Mục tiêu : -Kiến thức : HS biết cần phải tôn trọng Uỷ ban nhân xã và vì sao phải tôn trọng UBND xã . -Kỹ năng : Thực hiện các qui đònh của UBND xã ;tham gia các hoạt động do UBND xã tổ chức . -Thái độ : Tôn trọng UBND xã . B/ Tài liệu , phương tiện : -GV : Tranh SGK phóng to . -HS : Xem trước bài mới C/ Các hoạt động dạy – học : Th.gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 16 ph HĐ1: Xử lí tình huống (Bài tập 2,SGK) *Mục tiêu : HS biết lựa chọn các hành vi phù hợp và tham gia các công tác xã hôò do UBND xã tổ chức . -HS lắmg nghe . 13 ph 2 ph * Cách tiến hành :-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ xử lí tình huống cho từng nhóm: +Nhóm 1và 2 câu a . +Nhóm 3 và 4 câu b. +Nhóm 5 và 6 câu c. -Cho các nhóm HS thảo luận . -GV mời đại diện từng nhóm lên trình bày . - Cho các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến . -GV kết luận : +Tình huống a : Nên vận động các bạn tham gia kí tên ủng hộ các nạn nhân chát độc da cam . +Tình huống b : Nên đăng kí tham gia sinh hoạt hè tại Nhà văn hoá của phường . +Tình huống c : Nên bàn với gia đình chuẩn bò sách vở ,đồ dùng học tập ,đồ dùng quần áo …ủng hộ trẻ em vùng bò lũ lụt . HĐ2: Bày tỏ ý kiến (Bài tập 4,SGK). *Mục tiêu : HS biết thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến của mình với chính quyền . *Cách tiến hành : +GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm đóng vai góp ý kiến cho UBND xã về các vấn đề có liên quan đến trẻ em như : Xây dựng sân chơi cho trẻ em ;tổ chức ngày 1 tháng 6 ; ngày rằm Trung thu cho trẻ em ở đòa phương …Mỗi nhóm chuẩn bò ý kiến về một vấn đề . - GV cho đại diện từng nhóm lên trình bày . -Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến . -GV kết luận : UBND xã luôn quan tâm ,chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân ,đặc biệt là trẻ em .Trẻ em tham gia các hoạt động xã hội tại xã và tham gia đóng góp ý kiến là một việc làm tốt . -HĐ nối tiếp :Về nhà sưu tầm tranh ,ảnh về đất -Các nhóm HS thảo luận . -Đại diện từng nhóm lên trình bày . -Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến . -HS lắmg nghe . -Các nhóm thực hiện đóng vai góp ý kiến UBND xã . -Đại diện từng nhóm lên trình bày . -Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến . -HS lắng nghe . -HS lắng nghe . nước ,con người VN và một số nước khác . ĐẠO ĐỨC: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM ( Tiết 1 ) A/ Mục tiêu : -Kiến thức : HS biết Tổ quốc của em là Việt Nam ;Tổ quốc em đang thay đổi hằng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế . -Kỹ năng : Tích cực học tập ,rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương ,đất nước . -Thái độ : Quan tâm đến sự phát triển của đất nước ,tự hào về truyền thống ,về nền văn hoá và lòch sử của dân tộc VN. B/ Tài liệu , phương tiện : -GV : Tranh ảnh về đất nước ,con người VN và một số nước khác . -HS : Xem trước bài mới ; tranh ảnh về đất nước ,con người VN và một số nước khác. C/ Các hoạt động dạy – học : Th.gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 11 ph 8 ph HĐ1: Tìm hiểu thông tin (trang 34,SGK). *Mục tiêu :HS có những hiểu biết ban đầu về văn hoá ,kinh tế ,về truyền thống và con người VN . *Cách tiến hành :-GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm nghiên cứu ,chuẩn bò giới thiệu một nội dung của thông tin trong SGK : +Nhóm 1:Thông tin 1. +Nhóm 2:Thông tin 2. +Nhóm 3:Thông tin 3. +Nhóm 4:Thông tin 4. -GV cho đại diện từng nhóm lên trình bày ; các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến . -GV kết luận :VN có nền văn hoá lâu đời ,có truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước rất đáng tự hào .VN đang phát triển và thay đổi từng ngày . HĐ2: Thảo luận nhóm . *Mục tiêu :HS có thêm hiểu biết và tự hào về đất nước VN . *Cách tiến hành :-GV chia nhóm HS và đề nghò -HS nghiên cứu ,thảo luận các thông tin của nhóm . -Đại diện từng nhóm lên trình bày;các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến . -HS thảo luận theo nhóm . 10 ph các nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau : +Em biết thêm những gì về đất nước VN ? +Em nghó gì về đất nước ,con người VN ? +Nước ta còn có những khó khăn gì ? +Chúng ta cần làm gì để góp phần xây dựng đất nước ? -Cho đại diện các nhóm trình bày ý kiến trước lớp . -GV kết luận :+Tổ quốc chúng ta là VN ,chúng ta rất yêu q và tự hào về Tổ quốc mình ,tự hào là người VN . +Đất nước ta còn nghèo ,còn nhiều khó khăn ,vì vậy chúng ta cần phải cố gắng học tập ,rèn luyện để góp phần xây dựng Tổ quốc . -GV mời 2 HS đọc phần Ghi nhớ SGK . HĐ3: Làm bài tập 2,SGK . -Đại diện các nháom trình bày ,lớp nhận xét bổ sung . -HS lắng nghe . -2 HS đọc phần Ghi nhớ SGK ĐẠO ĐỨC:Bài : EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM ( Tiết 2 ) A/ Mục tiêu : -Kiến thức : HS biết Tổ quốc của em là Việt Nam ;Tổ quốc em đang thay đổi hằng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế . -Kỹ năng : Tích cực học tập ,rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương ,đất nước . -Thái độ : Quan tâm đến sự phát triển của đất nước ,tự hào về truyền thống ,về nền văn hoá và lòch sử của dân tộc VN. B/ Tài liệu , phương tiện : -GV : Tranh ảnh về đất nước ,con người VN và một số nước khác . -HS : Xem trước bài mới ; tranh ảnh về đất nước ,con người VN và một số nước khác. C/ Các hoạt động dạy – học : Th.gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10 ph HĐ1: Làm bài tập 1,SGK . *Mục tiêu :Củng cố các kiến thức về đất nước VN . *Cách tiến hành :-GV giao nhiệm vụ cho từng nhóm HS :Giới thiệu một sự kiện ,một bài hát ,bài thơ ,tranh ,ảnh ,nhân vật lòch sử liên quan đến một -Từng nhóm thảo luận . 10 ph 09 ph 02 ph mốc thời gian hoặc một dòa danh của VN đã nêu trong bài tập 1. -Cho đại diện nhóm trình bày về một mốc thời gian hoặc một đòa danh . -Các nhóm khác thảo luận và bổ sung ý kiến . -GV kết luận :+Ngày 2 / 9/1945 là ngày Chủ tòch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lòch sử ,khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà .Từ đó ,ngày 2/ 9 được lấy làm ngày Quốc khánh của nước ta . +Ngày 7 / 5 /1954 là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ . +Ngày 30 / 04/ 1975 là ngày giải phóng miền Nam .Quân Giải phóng chiếm Dinh Độc Lập , ng quyền SG tuyên bố đầu hàng . +Sông Bạch Dằng gắn với chiến thắng của Ngô Quyền chống quân Nam Hán và chién thắng của nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên . +Bến Nhà Rồng nằm trên sông SG ,nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước . +Cây đa Tân Trào : Nơi xuất phát của một đơn vò giải phóng quân tiến về giải phóng Thái Nguyên 16/8/1945. HĐ 2: Đóng vai (bài tập 3 ,SGK) *Mục tiêu :HS biết thể hiện tình yêu quê hương ,đất nước trong vai một hướng dẫn viên du lòch . *Cách tiến hành :-GV yêu cầu HS đóng vai hướng dẫn viên du lòch và giới thiệu với du khách (các HS khác trong lớp đóng )về một trong các chủ đề :văn hoá ,kinh tế ,lòch sử ,danh lam thắng cảnh ,con người VN,trẻ em VN,thực hiện Quyền trẻ em ở VN ,…. -Đại diện nhóm đóng vai hướng dẫn viên du lòch giới thiệu . -Các nhóm khác nhận xét ,bổsung ý kiến. -GV nhận xét ,khen các nhóm giới thiệu tốt . - Đại diện nhóm lên trình bày. - Các nhóm khác nhận xét. -HS lắng nghe. - HS đóng vai theo nhóm. -Một số nhóm lên đóng vai. -Các nhóm khác nhận xét…. -HS vỗ tay . - HS trưng bày tranh vẽ. - Cả lớp xem tranh, HĐ 3: Triển lãm nhỏ (Bài tập 4,SGK ) *Mục tiêu :HS thể hiện sự hiểu biết và tình yêu quê hương ,đất nước của mình qua tranh vẽ . *Cách tiến hành : -GV yêu cầu HS trưng bày tranh vẽ theo nhóm . -HS cả lớp xem tranh và trao đổi . -GV nhận xét về tranh vẽ của HS . -HS hát ,đọc thơ ,…về chủ đề EM yêu Tổ quốc VN . HĐ nối tiếp :Xem trước bài Em yêu hoà bình .Về xem trước bài tập số 1,2 ,3 trang 39 SGK trao đổi . - HS lắng nghe. - HS làm việc cá nhân . ĐẠO ĐỨC:THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ II A .Mục tiêu: - Än lải cạc bi âảo âỉïc â hc. Nàõm lải näi dung u cáưu bi hc. B. Đồ dùng dạy học: 1.GV: Một số tranh ảnh nội dung bài ơn 2.HS: Sách vở, đồ dùng học tập C.Các hoạt động: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Khơi động: Bắt bài hát Hoạt động 1: Ơn lại các bài đã học - Gọi HS nêu tên các bài đã học - Hoạt động 2: Gv:Âàût cáu hi: Näüi dung ca tỉìng bi Tổng kết tun dương Hoạt động 3: Tự liên hệ - Kết luận: Các em cần có kĩ năng thực hiện tốt những điều đã học *Nhận xét, dăn dò: -Nhận xét tun dương -Dặn về nhà thực hiện đúng nội dung đã học - Cả lớp hát bài: Tìm bạn thân -HS nêu tên các bài đã học - Hoạt động nhóm - Quan sát, lắng nghe - Đại diện nhóm nhận xét các bạn trong nhóm - Lắng nghe -HS trả lời câu hỏi GV nêu -Nhận xét, bổ sung - Nhiều cá nhân tự liên hệ - Nhận xét - Bổ sung các việc làm - Lắng nghe - Lắng nghe . lớp hát bài: Tìm bạn thân -HS nêu tên các bài đã học - Hoạt động nhóm - Quan sát, lắng nghe - Đại diện nhóm nhận xét các bạn trong nhóm - Lắng nghe -HS trả. bình. -HS lắng nghe. -Các nhóm vẽ tranh . - ại diện nhóm giới thiệu tranh , nhóm khác nhận xét . -HS lắng nghe. -HS làm việc các nhân . - HS trình bày các bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn giao an dao duc - lop 5- hk2, Bài soạn giao an dao duc - lop 5- hk2, Bài soạn giao an dao duc - lop 5- hk2

Bình luận về tài liệu bai-soan-giao-an-dao-duc-lop-5-hk2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP