Bài soạn Bài 40: HẠT TRẦN-CÂY THÔNG

11 661 0 Gửi tin nhắn cho Ernst Abbe
Ernst Abbe

Ernst Abbe

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 01:11

Bài 40: Hạt trần cây thông 1. Kin thc. - Trỡnh bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sinh s n của thông. - Phân biệt sự khác nhau gi a nón và hoa. - Nêu đựơc sự khác nhau cơ b n gi a cây hạt trần với cây có hoa 2. K nng - Rèn luyện kỹ n ng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm 3. Thỏi - Giỏo dc ý thc bo v cõy xanh II. dựng dy hc - - Mẫu vật: cành thông có nón. - - Tranh: Cành thông mang nón, Sơ đồ cắt dọc nón đực và cái. - - B ng h ỡnh: III. Hot ng dy hc. Hoạt động 1. Quan sát cơ quan sinh dưỡng của cây thông. Gv chia nhóm Hs . -Gv giới thiệu qua về cây thông. -Hướng dẫn Hs quan sát cành lá thông về: màu sắc cành, hỡnh dạng, màu sắc lá. -Gv thông báo về đặc điểm rễ thông. - Hc sinh rỳt ra kt lun v c im thõn r, lỏ, thụng Kt lun: - Thõn cnh mu nõu, xự xỡ. - Lỏ nh hỡnh kim, mc t 2-3 chic trờn mt cnh con ngn Hot ng 2. Quan sát cơ quan sinh s n (nón) của thông. a. Cấu tạo nón đực, nón cái. - Gv yêu cầu Hs quan sát hỡnh 40.2 SGK và nón thông đã chuẩn bị kết hợp xem b ng h ỡnh điền nội dung thích hợp vào b ng sau Đặc điểm Nón đực Nón cái 1. Kích thước 2. Màu sắc 3. Kiểu sắp xếp 4. Cấu tạo b. So sánh hoa và nón Học sinh qua sát băng hình só sánh hoa và nón điền nội dung thích hợp vào bảng (điền dấu +(có) hay – (không) vào các vị trí thích hợp) Đ. Điểm cấu tạo Cơ q Sinh sản Lá đài Cánh hoa Nhị Nhụy Chi nhị Bao hay túi phấn Đầu Vòi Bầu Vị trí của noãn Hoa Nón Kết luận: Nón đực - Nhỏ, mọc thành cụm - vảy (nhi) mang hai túi phấn chứa hạt phấn - Nón cái - Lớn, mọc riêng lẻ. Vảy mang hai noãn - Nón chưa có bầu nhụy chứa noãn nên không thể coi như một hoa Hoạt động 3. Gi¸ trÞ cña c©y h¹t trÇn - Gv ®­a mét sè th«ng tin vÒ mét sè c©y h¹t trÇn kh¸c. - Gv yªu cÇu Hs theo dâi b ng hằ ình mét sè c©y h¹t trÇn tr lêi c©u ả hái: Cõu hi: 1. Nêu tên của cây quan sát, ý nghĩa thực tiễn của chúng. 2. Tại sao một số cây đang có nguy cơ bị tiêu diệt, nêu các biện pháp b o vệ chúng Kết luận: - Nhiều cây hạt trần có giá trị như : thông, pơmu, hoàng đàn.cho gỗ tốt và thơm. - Một số cây khác có dáng đẹp được trồng làm c nh : Tuế, bách tán, thông tre. V. Kiểm tra và đánh giá.( 5 phút) Gv phát phiếu học tập và yêu cầu Hs lựa chọn phương án đúng nhất . . Bài 40: Hạt trần cây thông 1. Kin thc. - Trỡnh bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan dinh dưỡng và cơ quan sinh s n của thông. - Phân biệt. của cây thông. Gv chia nhóm Hs . -Gv giới thiệu qua về cây thông. -Hướng dẫn Hs quan sát cành lá thông về: màu sắc cành, hỡnh dạng, màu sắc lá. -Gv thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 40: HẠT TRẦN-CÂY THÔNG, Bài soạn Bài 40: HẠT TRẦN-CÂY THÔNG, Bài soạn Bài 40: HẠT TRẦN-CÂY THÔNG

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-40-hat-tran-cay-thong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP