Bài giảng Đề kiểm tra HK I (2010-2011) Toán 9, đề 4.

1 51 0 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 23:11

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ ĐỀ KIỂM TRA HKI – NH:2010-2011 NAM TRÀ MY Môn: Toán – Khối lớp: 9. Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề). I/ Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn câu trả lời đúng. Câu 1: Biểu thức x42 − có nghĩa khi: A. 2 1 ≤ x ; B. 2 1 ≥ x ; C. 2 1 < x ; D. 2 1 > x . Câu 2 : Hàm số y m 3 . x 1= − + là hàm số bậc nhất nếu: A . m ≠ 3; B . m < 3; C . m > 3; D . m ≤ 3. Câu 3: Điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 2x - 5 có tọa độ là: A . (-2; -1); B . (3; 2 ); C . (1; -3); D. (-1;-3). Câu 4: Hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3 đồng biến trên R nếu: A . m > 0; B. m > 2; C . m ≥ 2; D. m < 2. Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng: (d 1 ): y = 2x + 1; và (d 2 ): y = 2x + 3. Khi đó kết luận nào sau đây là đúng: A. (d 1 ) // (d 2 ); C. (d 1 ) cắt (d 2 ); B. (d 1 ) ≡ (d 2 ); D.(d 1 ) ⊥ (d 2 ). Câu 6 :Cho tam giác ABC vuông tại A. tg C bằng: A. AC AB ; B. BC AC ; C. AC AB ; D. AB BC . Câu 7 : Đường tròn ngoại tiếp tam giác có tâm là: A. Giao điểm ba đường phân giác của tam giác; B. Giao điểm ba đường trung trực của tam giác; C. Giao điểm ba đường trung tuyến của tam giác; D. Giao điểm ba đường cao của tam giác. Câu 8: Cho đường tròn (O;5cm) và đường tròn (O’;3cm ). Hai đường tròn đó tiếp xúc trong với nhau nếu OO’ bằng: A. 1 cm; B. 2 cm; C. 3cm; D. 8 cm. II/ Tự luận (8 điểm): Bài 1 (2 điểm): a) Tính giá trị các biểu thức sau: 25 16 196 81 49 9 × × ; 640 34.3 567 × . b) Rút gọn các biểu thức sau: 20 45 125 5+ − − ; 5 3 27 12a a a− + với a ≥ 0. Bài 2 (3 điểm): Cho hai hàm số bậc nhất: y=(k-1)x+3 và y=2x+m. a) Tìm điều kiện của k để hàm số y=(k-1)x+3 đồng biến, nghịch biến; b) Với giá trị nào của m và k thì đồ thị hai hàm số trên là các đường thẳng trùng nhau? c) Vẽ đồ thị hàm số y=2x+m ứng với m vừa tìm được. Bài 3 (3 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Kẻ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Vẽ bán kính OE bất kì. Tiếp tuyến của nửa đưòng tròn tại E cắt Ax, By theo thứ tự ở C và D. a) Chứng minh rằng CD=AC+BD. b) Tính số đo góc COD. c) Chứng minh rằng tích AC.BD không đổi khi E di chuyển trên nửa đường tròn. HẾT Đề 4
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề kiểm tra HK I (2010-2011) Toán 9, đề 4., Bài giảng Đề kiểm tra HK I (2010-2011) Toán 9, đề 4., Bài giảng Đề kiểm tra HK I (2010-2011) Toán 9, đề 4.

Bình luận về tài liệu bai-giang-de-kiem-tra-hk-i-2010-2011-toan-9-de-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP