Bài giảng KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

6 190 2 Gửi tin nhắn cho Charles Ergen
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 23:11

PHÒNG GD – ĐT ĐẦM DƠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH CÁI KEO Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------- --------------------------- KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUN MƠN NĂM HỌC : 2010 –- 2011 *** ** *** Căn cứ vào kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011 của phòng giáo dục đào tạo Đầm Dơi Căn cứ trình đợ chun mơn của cán bợ, giáo viên trong đơn vị và kết quả thanh tra tồn diện trình đợ chun mơn năm học 209-2010. Trường Tiểu học Cái Keo lập kế hoạch bời dưỡng chun mơn cho cán bợ, giáo viên như sau: I. Mục đích, u cầu Nâng cao kiến thức cơ bản cho cán bợ, giáo viên trong nhà trường nhằm khắc phục những tờn tại, hạn chế về kiến thức của đợi ngũ. Nâng cao năng lực sư phạm của cán bợ, giáo viên để đáp ứng nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy hiện nay . * Mục tiêu chung: Phát huy tinh thần tự học, tự bời dưỡng của cán bợ, giáo viên nhằm đảm bảo 100% cán bợ, giáo viên nắm vững kiến thức về chun mơn, nghiệp vụ thực hiện được u cầu giáo dục và giảng dạy. * Mục tiêu cụ thể: + Sớ cán bợ, giáo viên nắm chắc kiến thức tình độ văn hố tốt nghiệp THPT :6 đ/c. Trên tổng số 11 giáo viên chưa đạt trình độ văn hóa 12/12 - Về phương pháp giảng dạy (Thơng qua dự giờ, chun đề , hội thảo , thanh kiểm tra thường xun và thanh tra tồn diện trong năm học): + Sớ giáo viên đạt giờ dạy Tớt đạt 40%. + Số giáo viên đạt giờ dạy Khá đạt 50%. + Số giáo viên đạt giờ dạy Đạt yêu cầu đạt 10% + 95% cán bộ giáo viên có trình độ A tin học . + Sử dụng vi tính vào soạn giảng 95% . II/ Thực trạng : 1. Trình độ văn hoá : + Trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT : 19 đ/c + Trình độ tốt nghiệp THCS : 11 đ/c 2. Nghiệp vụ chuyên môn : + Trình độ đại học , cử nhân : 18 đ/c + Cao đẳng sư phạm : 02 đ/c + Trung học sư phạm 12+2 : 02 đ/c + Trung học sư phạm 12+1 : 01đ/c + Trung học sư phạm 9+3 : 04 đ/c + Giáo viên trung cấp nhạc : 01 đ/c + Giáo viên trung cấp Mĩ thuật : 01 đ/c 3. Tay nghề : + Giáo viên dạy giỏi cấp trường 13 đ/c + Giáo viên giỏi cấp huyện 07 đ/c + Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 4 đ/c + Không có giáo viên xếp loại chuyên môn yếu III. Kế hoạch bồi dưỡng 1. Nội dung bồi dưỡng: - Kiến thức cơ bản theo chương trình sách giáo khoa mới cấp tiểu học. - Nội dung chương trình sách giáo khoa mới, phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực của học sinh (Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì ). - Các kiến thức về tự nhiên - xã hội phục vụ cho công tác giảng dạy và giáo dục (Tạp chí chuyên ngành , tài liệu tham khảo khác) - Bồi dưỡng các kiến thức về tự nhiên - xã hội liên quan đến công tác giáo dục và giảng dạy. - Triển khai các văn bản hướng dẫn của BGD&ĐT , SGD&ĐT , Phòng giáo dục và đào tạo ban hành . Các thông tư hướng dẫn . Trong năm học triển khai chuyên đề “Kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh” theo thông tư số 32 của Bộ GD&ĐT, nhằm giúp giáo viên nắm vững cách kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh phù hợp và hiệu quả. Giáo viên nắm được những điểm mới trong các đánh giá, xếp loại học sinh. - Năm học 2010-2011 trường tiếp tục tổ chức 04 chuyên đề cấp trường : “chuyên đề nâng cao hiệu quả phương pháp thảo lận nhóm ”và chuyên đề Rèn luyện kĩ năng sử dụng vốn từ trong tiết tập làm văn viết . Hướng dẫn sử dụng hiệu quả hồ sơ, số sách của giáo viên” nhằm mục đích giúp giáo viên sử dụng các loại hồ sơ, giáo án, sổ sách là công cụ nâng cao chất lượng giảng dạy. Trước tình trạng chữ viết của học sinh còn nhiều hạn chế nhà trường kết hợp với các tổ mở chuyên đề “ Luyện viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học ” Hàng tuần các lớp phải tổ chức cho học sinh luyện viết và nộp những bài viết tiêu biểu để nhà trường trưng bày và biểu dương . Việc luyện chữ viết giúp học sinh cải thiện về chữ viết mà nó còn giúp học sinh tính kiên trì , nhẫn nại như thế giúp học sinh có năng lực học tập toàn diện hơn . 2. Việc sử dụng tài liệu bồi dưỡng - Sử dụng các văn bản hướng dẫn các cấp đã nêu ở mục I ; các tài liệu được cấp phát và một số những sáng kiến tiêu biểu trong tập thể nhà trường. - Ngoài ra cập nhật một số tư liệu trên mạng, tạp chí của Ngành,… - Các tài liệu này góp phần mang lại hiệu quả của công tác bồi về công tác đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học. 3. Việc sử dụng thiết bị dạy học - Các đồ dùng dạy học được cấp về, giáo viên nắm được các sử dụng và sử dụng thường xuyên, hiệu quả. - Ngoài ra giáo viên còn tự làm các đồ dùng dạy học đơn giản như các trò chơi học tập, những thẻ từ, và một số tranh ảnh, bổ sung những tranh còn thiếu trong bộ ĐDDH cấp về . Những đồ dùng này đem lại hứng thú học tập cao cho học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học. Việc bảo quản và sư dụng lâu dài phòng giáo dục, nhà trường còn cấp cho mỗi lớp 1 tủ ngay tại lớp học để bảo quản và sử dụng dễ dàng hiệu quả . - Đánh giá, tổng kết công tác bồi dưỡng. 4- Bồi dưỡng trình độ văn hóa - Đăng kí danh sách giáo viên đi học bổ túc văn hóa với trung tâm giáo dục thường xuyên . - Sắp xếp lịch giảng dạy của giáo viên hợp lí đẻ giáo viên tham gia học được vào các ngày thứ bảy , chủ nhật hàng tuần và các ngày khác theo chương trình của trung tâm . 5. Biện pháp bồi dưỡng: - Các kiến thức cơ bản: Giáo viên tự bồi dưỡng là chính, kết hợp với trao đổi trong tổ chuyên môn, giải đáp thắc mắc của cán bộ giáo viên. Đối với những giáo viên chưa đạt yêu cầu trong đợt kiểm tra , thanh tra toàn diện . Lập kế hoạch tự bồi dưỡng và tích cực tự bồi dưỡng; đồng thời tăng cường học hỏi đồng nghiệp để nâng cao kiến thức. - Các kiến thức về xã hội phục vụ giảng dạy, kết hợp bồi dưỡng theo tổ chuyên môn và tự học của cán bộ, giáo viên. - Bồi dưỡng về phương pháp dạy học: Thông qua tổ chuyên môn, tổ chức dự giờ, thăm lớp theo các chuyên đề đổi mới phương pháp giảng dạy để rút kinh nghiệm, vận dụng vào giảng dạy. - Triển khai các văn bản hướng dẫn của phòng giáo dục ban hành . Các thông tư hướng dẫn . - Mở các chuyên đề nhằn trao đổi rút kinh nghiệm , tổ chức đi tham quan học hỏi kinh nghiệm ở một số trường . III. Tổ chức thực hiện. - Tổ chuyên môn thường xuyên trao đổi, hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng theo kế hoạch, đặc biệt quan tâm tới những giáo viên có trình độ chuyên môn còn hạn chế trong các lần thanh tra dự giờ. - Cá nhân cán bộ, giáo viên tự giác học tập theo kế hoạch đã lập, mọi vướng mắc trao đổi, báo cáo tổ chuyên môn để góp ý , giải quyết. - Tổ chức kiểm tra năng lực chuyên môn và thanh tra toàn diện từ giữa học kì 1 đến tháng 04/2011. Tổng kết công tác bồi dưỡng trong tháng 5 năm 2011. - Đề xuất khen thưởng kịp thời những giáo viên có thành tích tốt . Kế hoạch được phổ biến, triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường để thực hiện. P.HIỆU TRƯỞNG ĐỖ MINH MẪN . ----------- --------------------------- KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUN MƠN NĂM HỌC : 2010 –- 2011 *** ** *** Căn cứ vào kế hoạch phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011. bồi dưỡng theo tổ chuyên môn và tự học của cán bộ, giáo viên. - Bồi dưỡng về phương pháp dạy học: Thông qua tổ chuyên môn, tổ chức dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, Bài giảng KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, Bài giảng KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

Bình luận về tài liệu bai-giang-ke-hoach-boi-duong-chuyen-mon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP