Gián án giáo án lớp 5 tuần 20_(2010-2011) CKTKN

27 43 0
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/27 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 22:11

Thứ hai ngày 10 tháng 1 năm 2011 TẬP ĐỌC Tiết 39 : Thái sư Trần Thủ Độ I. Mục đích yêu cầu : -Đọc lưu loát , diễn cảm toàn bài . Biết đọc phân biệt lời của nhân vật - Hiểu nghóa các từ khó trong truyện : thái sư , câu đương , kiệu , quân hiệu …… - Hiểu ý nghóa của truyện : Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu , nghiêm minh , cơng bằng, không vì tình riêng làm sai phép nước . - Giáo dục HS học tập đức tính gương mẫu , nghiêm túc trong công việc … II.Đồ dùng dạy- học: Tranh minh họa bài đọc trong sgk . III.Hoạt động dạy và học : 1.Bài cũ : - Kiểm tra 2 nhóm đọc phân vai trích đoạn kòch “Người công dân số Một”(Phần 2 ) và trả lời một số câu hỏi trong sgk. 2.Bài mới : giới thiệu bài Hoạt động của GV Hoạt động của hs Hoạt động 1 : Luyện đọc Mt:Rèn kó năng đọc: đọc to, đọc đúng một số từ khó trong bài, ngắt nghỉ đúng dấu câu, hiểu một số từ ngữ trong bài. -GV gọi HS đọc bài một lượt: + Đoạn 1 : giọng đọc chậm rãi , rõ ràng , nghiêm minh , lạnh lùng … + Đoạn 2 : đọc giọng ôn tồn , điềm đạm + Đoạn 3 : Lời vua : đọc giọng chân thành , tin cậy ; Lời viên quan tâu với vua : đọc với giọng tha thiết ; Lời Trần Thủ Độ : trầm ngâm , thành thật . - GV chia đoạn: 3 Đoạn.  Đoạn 1: Từ dầu  ông mới tha cho .  Đoạn 2 : Tiếp theo  thưởng cho  Đoạn 3: Còn lại. -Lần 1 : HS đọc đoạn nối tiếp kết hợp luyện đọc từ ngữ khó : thái sư , câu đương, kiệu, Linh Tử Quốc Mẫu , chuyên quyền -Lần 2 cho HS tiếp tục đọc nối tiếp và kết hợp giải nghóa từ. -Cho HS đọc lại toàn bài - GV đọc diễn cảm toàn bài + 1 HS đọc , lớp đọc thầm theo . + HS dùng viết chì đánh dấu đoạn. + HS đọc nối tiếp nhau đọc đoạn. kết hợp sửa phát âm và tham gia giải nghóa từ . + 1 HS đọc cả bài một lượt. + Lớp lắng nghe Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Mt: Hiểu ý nghóa của truyện “Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu , nghiêm minh , không vì tình riêng làm sai phép nước .” 1 - Đoạn 1: Cho HS đọc thầm và trả lời câu hỏi : (?)Khi có người muốn xin chức câu đương , Trần Thủ Độ đã làm gì ? (?)Theo em cách xử sự này của Trần Thủ Độ có ý nghóa gì ? - Đoạn 2 : Cho HS đọc lướt và trả lời câu hỏi (?)Trước việc làm của người quân hiệu , Trần Thủ Độ xử lí ra sao ? => Cách phân xử nghiêm minh của Trần Thủ Độ. Đoạn 3 : 1HS đọc, lớp đọc thầm (?) Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền , Trần Thủ Độ nói thế nào ? (?)Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào ? => Trần Thủ Độ một người cư xử gương mẫu , nghiêm minh Ý nghóa : Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng làm sai phép nước . + Cả lớp đọc thầm đoạn 1 và trả lời các câu hỏi . -Đồng ý nhưng phải chặt một ngón tay để phân biệt với người câu đương khác -Có ý răn đe những kẻ có ý đònh mua quan bán tước , làm rối loạn phép nước + HS đọc lướt đoạn 2 – tiếp tục trao đổi và trả lời câu hỏi +Không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng , lụa… -1HS đọc, lớp đọc thầm -Nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng … -Một người cư xử gương mẫu , nghiêm minh , không vì tình riêng làm sai phép nước . + 1-2 HS nhắc lại Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm Mt: Đọc lưu loát, diễn cảm toàn bài. Biết đọc phân biệt lời của nhân vật - GV cho 3HS phân các vai ( Người dẫn chuyện, viên quan, vua, Trần Thủ Độ ) để luyện đọc diễn cảm đoạn 3 – lớp nhận xét cách đọc . GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm (chú ý Giọng đọc, nhấn giọng) -GV đưa bảng phụ chép đoạn văn cần luyện đọc lên bảng dùng phấn màu đánh dấu ngắt giọng, gạch dưới những từ cần nhấn giọng. -Cho HS đọc lại đoạn 3 -GV cho đọc phân vai theo nhóm 3 đoạn cần luyện đọc diễn cảm . - Cho đại diện các nhóm thi đọc diễn cảm – nhận xét bình chọn bạn đọc hay . +3 HS phân đọc đoạn 3, lớp nhận xét . + HS theo dõi + HS lắng nghe + Các nhóm đọc + Đại diện 2 dãy thi đọc , lớp theo dõi bình xét bạn đọc hay … 3.Củng cố-Dặn dò: -Nhắc lại nội dung bài . GV liên hệ GD – nhận xét tiết học . Hs học bài , chuẩn bò bài sau “Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng” TOÁN : Luyện tập 2 I.Mục tiêu : - Giúp HS :Củng cố về kó năng tính chu vi hình tròn . - Vận dụng công thức tính chu vi hình tròn để tính đường kính hình tròn. - GD học sinh tính cẩn thận , chính xác khi giải toán . II. Đồ dùng dạy- học: HS : xem trước bài III.Hoạt động dạy và học : 1. Bài cũ : 2 HS lên làm lại bài tập 2,3 ( trang 98 ) 2. Bài mới : Giới thiệu bài 3 Hoạt động của GV Hoạt động của hs Hoạt động 1 : Thực hành – luyện tập Mt: Củng cố về kó năng tính chu vi hình tròn . Vận dụng công thức tính chu vi hình tròn để giải quyết tình huống thực tiễn đơn giản . Bài 1 : Gọi HS nêu yêu cầu đề bài . HS tự vận dụng trực tiếp công thức tính chu vi hình tròn và củng cố kó năng nhân các số thập phân . -Gọi HS lên bảng thực hiện , cho cả lớp làm vào vở . - Gọi HS nhận xét - Chú ý với trường hợp r = 2 1 2 cm đổi hỗn số ra số thập phân hoặc phân số .2 1 2 = 2,5 hay =5/2 Kết quả lần lượt các phép tính là : b.27,632 dm c.15,7 cm . Bài 2 : Gọi HS đọc đề bài . GV hướng dẫn HS dựa vào công thức tính chu vi hình tròn để tìm cách tính đường kính và bán kính của hình tròn . - Cho HS tự làm bài , gọi HS lên bảng làm (HS yếu làm ý a , HS TB làm ý b) -GV gợi ý từ C = d x 3,14  d = C : 3,14 C = r x2 x 3,14  r = C : ( 2 x 3,14 ) Bài giải a)Đường kính hình tròn đó là : 15,7 : 3,14 = 5 (m) b)Bán kính của hình tròn đó là :18,84 : ( 2x 3,14 ) = 3 (dm) Đáp số : a) 5 m ; b) 3 dm Bài 3 : Gọi HS đọc yêu cầu đề bài HS trao đổi nhóm cách thực hiện sau đó mỗi HS tự làm bài vào vở . -GV gợi ý cho các nhóm khi thảo luận ý b : Khi bánh xe lăn được một vòng thì người đi xe đạp đi được một quãng đường tương ứng với độ dài nào ? ( độ dài đường tròn hay chu vi của bánh xe)… - HS lên bảng làm bài , lớp nhận xét sửa bài . Bài giải : a) Chu vi của bánh xe là : 0,65 x 3,14 = 2,04m Đáp số : a) 2,041 m Bài 4 : yêu cầu hs về nhà làm bài + 1 HS đọc đề .HS tự vận dụng công thức tính chu vi hình tròn và làm bài . + 2 HS lên bảng làm . Lớp nhận xét bài của bạn , hai HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau . + 1 HS nêu yêu cầu đề , lớp theo dõi sự gợi ý của GV . + HS tự làm bài , 2 HS lên bảng làm + Lớp nhận xét sửa bài . Ghi công thức tính bán kính , đường kính vào vở … + HS nêu yêu cầu bài tập . +HS trao đổi cách thực hiện . + Cả lớp làm vào vở , 1 HS lên bảng làm , lớp nhận xét sửa bài . 4 3.Củng cố-Dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài luyện tập . GV nhận xét tiết học . Học bài và làm lại bài 3,4. Chuẩn bò bài sau “ Diện tích hình tròn” KHOA HỌC Tiết 39 : Sự biến đổi hóa học (tiết 2) I.Mục tiêu : Sau bài học , HS biết : - Thực hiện một số trò chơi có liên quan đến vai trò của nhiệt trong biến đổi hóa học . - HS nêu được ví dụ về vai trò của ánh sáng đối với sự biến đổi hóa học - Giáo dục HS cần cẩn thận khi sử dụng lửa để làm thí nghiệm… II. Đồ dùng dạy- học: Hình trang 80,81 SGK, nến , diêm , giấy nháp , giấm , que tăm … III.Hoạt động dạy và học : 1.Bài cũ : (?)Thế nào là sự biến đổi hóa học ? (?) Nêu một số chất có sự biến đổi hóa học ? 2. Bài mới : Giới thiệu bài : Hoạt động của GV Hoạt động của hs Hoạt động 3 : Trò chơi chứng minh vai trò của nhiệt trong biến đổi hóa học . Mt: Thực hiện một số trò chơi có liên quan đến vai trò của nhiệt trong biến đổi hóa học Cách tiến hành : Bước 1 : Làm việc theo nhóm . - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình chơi trò chơi được giới thiệu ở trang 80 SGK . Bước 2 : Làm việc cả lớp . - Từng nhóm lần lượt giới thiệu bức thư của nhóm mình với các bạn trong nhóm khác . Rút ra nhận xét … =>Kết luận : Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng . + HS làm việc theo nhóm cùng làm thí nghiệm như SGK hướng dẫn . + Từng nhóm lần lượt giới thiệu bức thư củanhóm mình => nhận xét . + HS nhắc lại Hoạt động 4: Thực hành xử lí thông tin trong SGK Mt: Nêu được ví dụ về vai trò của ánh sáng đối với sự biến đổi hóa học - Cho HS làm việc theo nhóm bàn . +GV giao việc : Yêu cầu các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình đọc thông tin, quan sát hình vẽ để trả lời các câu hỏi ở mục thực hành trang 80, 81 SGK . -Đại diện từng nhóm trình bày. Mỗi nhóm chỉ trả lời câu hỏi của một bài tập. Nhóm khác nhận xét bổ sung … =>Kết luận : Sự biến đổi học có thể xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng + Nhóm 4, đọc thông tin , quan sát trao đổi, thảo luận và hoàn thành bài tập + Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung . + HS nhắc lại 5 3. Củng cố- Dặn dò: - Cho HS nhắc lại nội dung bài tập . GV nhận xét tiết học . GV nhắc HS học bài, chuẩn bò bài sau “Năng lượng” ĐẠO ĐỨC Tuần 20 : Em yêu quê hương ( tiết 2) I.Mục tiêu : Học xong bài này HS biết : - Thể hiện tình cảm đối với quê hương - Bày tỏ thái độ phù hợp đối với một số ý kiến liên quan đến tình yêu quê hương . - Xử lí một số tình huống liên quan đến tình yêu quê hương . II. Đồ dùng dạy- học: - Thẻ các màu để sử dụng cho hoạt động 2 . Các bài thơ bài hát … nói về tình yêu quê hương . III.Hoạt động dạy và học : 1.Bài cũ : (?)Nêu những biểu hiện thể hiện tình yêu quê hương ? (?)Nêu ghi nhớ ? 2. Bài mới : Giới thiệu bài Hoạt động của GV Hoạt động của hs Hoạt động 1 : Làm bài tập 4 , SGK Mt: Bày tỏ tình cảm đối với quê hương . -GV chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm HS trưng bày và giới thiệu tranh -Đại diện từng nhóm lên trình bày và giới thiệu tranh của nhóm mình . -HS cả lớp xem tranh và trao đổi , bình luận . -GV nhận xét về tranh ảnh của HS và bày tỏ niềm tin rằng các em sẽ làm được những công việc thiết thực để tỏ lòng yêu quê hương . + HS chuẩn bò và thảo luận nhóm 4. + Đại diện các nhóm trình bày , các nhóm theo dõi nhận xét , bổ sung + HS lắng nghe . Hoạt động 2 : Bày tỏ thái độ (Bài tập 2 sgk ) Mt:Bày tỏ thái độ phù hợp đối với một số ý kiến liên quan đến tình yêu quê hương . - GV nêu yêu cầu bài tập , hướng dẫn HS cách thức bày tỏ thái độ thông qua việc giơ thẻ màu . - GV lần lượt nêu từng ý kiến , cả lớp bày tỏ thái độ theo quy ước . - GV mời một số HS giải thích lí do , cả lớp lắng nghe và bổ sung . =>Kết luận :- Tán thành các ý kiến (a ) , (d ) - Không tán thành với các ý kiến (b ; c ) . + HS bày tỏ thái độ của mình bằng cách giơ thẻ . + Một số HS giải thích .Lớp lắng nghe bổ sung ý kiến . + HS lắng nghe và nhắc lại . Hoạt động 3 : Xử lí tình huống ( Bài tập 3 , SGK ) Mt: Xử lí một số tình huống liên quan đến tình yêu quê hương . 6 -GV yêu cầu các nhóm thảo luận để xử lí các tình huống của bài tập 3 . -Cho các nhóm thảo luận . - Theo từng tình huống , đại diện các nhóm trình bày , các nhóm khác nhận xét , bổ sung . =>kết luận : - Tình huống (a) : Bạn Tuấn có thể góp sách báo của mình ; vận động các bạn cùng tham gia đóng góp ; nhắc nhở các bạn giữ gìn sách … - Tình huống (b) : Bạn Hằng cần tham gia làm vệ sinh với các bạn trong đội , vì đó là một việc làm góp phần làm sạch , đẹp làng xóm . + Các nhóm trao đổi về cách giải quyết các tình huống + Đại diện nhóm trình bày , các nhóm khác nhận xét ,bổ sung . + HS lắng nghe … Hoạt động 4 : Trình bày kết quả sưu tầm . Mt:Củng cố bài học -GV cho HS trình bày kết quả sưu tầm được về các cảnh đẹp , phong tục tập quán , danh nhân của quê hương và các bài thơ , bài hát …đã chuẩn bò . - Cả lớp trao đổi về ý nghóa của các bài thơ , bài hát … + Các nhóm trình bày kết quả sưu tầm , trao đổi về ý nhóa của một số bài hát , bài thơ 3. Củng cố- Dặn dò : Nhắc lại nội dung bài . GV nhận xét tiết học. GV nhắc nhở HS thể hiện tình yêu quê hương bằng những việc làm cụ thể , phù hợp với khả năng Thứ ba ngày11 tháng 1 năm 2011 KỂ CHUYỆN Tiết 20 : Kể chuyện đã nghe, đã đọc I.Mục đích yêu cầu: - HS kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc về một tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. -Hiểu và trao đổi được với các bạn về nội dung, ý nghóa câu chuyện -Nghe bạn kể và nhận xét đúng lời kể của bạn II. Đồ dùng dạy họcMột số sách báo, truyện đọc lớp 5…viết bvề các tấm gương sống làm việc theo pháp luật… III. Các hoạt động dạy và học . 7 1.Kiểm tra: 3 hs kể 1 vài đoạn của câu chuyện “Chiếc đồng hồ” trả lời câu hỏi về ý nghóa câu chuyện . 2.Bài mới: GTB Hoạt động của GV Hoạt động của hs Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hiểu yc của đề bài Mt:Tìm hiểu ycầu đề, chọn tên câu chuyện theo yc đề. GV viết đề bài lên bảng- gạch dưới những từ ngữ quan trọng: Kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về những tấm gương, sống làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. -GV gọi 3 hs đọc gợi ý SGK -GV gợi ý hs thế nào là sống làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh… -Nên kể những câu chuyện đã nghe, đã đọc ngoài chương trình để tạo sư hứng thú… -GV kiểm tra sự chuẩn bò của hs ở nhà cho tiết học -Yc hs nói trước lớp về câu chuyện các em sẽ kể. -1 hs đọc đề bài, cả lớp đọc thầm. -3 HS đọc, lớp đọc thầm theo gợi ý SGK -Một số hs nêu tên câu chuyện đònh kể. Hoạt động 2: thực hành kể câu chuyện trước lớp, tìm hiểu về ý nghóa câu chuyện Mt: Kể được câu chuyện đã nghe, đã đọc về một tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh tìm hiểu về ý nghóa câu chuyện -GV gọi hs đọc lại gợi ý 2, mỗi hs tự thành lập dàn ý câu chuyện mình kể -HS kể theo cặp trao đổi với nhau về ý nghóa câu chuyện. -HS thi kể chuyện trước lớp. -GV nhận xét, khen hs kể câu chuyện đúng yêu cầu của đề và kể hay, nêu đúng ý nghóa… -1 hs đọc gợi ý 2, cả lớp đọc thầm -HS kể theo nhóm đôi và trao đổi về ý nghóa câu chuyện -HS xung phong thi kể và nêu ý nghóa của câu chuyện… 3.Củng cố- dặn dò: GV nhận xét tiết học dặn hs về luyện kể lại câu chuyện TOÁN Tiết 97 : Diện tích hình tròn I.Mục tiêu: - Giúp HS nắm được quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn. - Biết vận dụng để tính diện tích hình tròn. - Cẩn thận, chính xác trong học toán. Bài 1 ( b,c ) Bài 2, Bài 3 (a) II. Đồ dùng dạy- học: Nghiên cứu bài trước. III.Các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra:3 HS Tính C hình tròn biết r = ½ m và d = 4cm 2. Bài mới : Giới thiệu bài - ghi đề bài. 8 Hoạt động của GV Hoạt động của hs Hoạt động 1: Giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn Mt: Nắm được quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn - GV cho HS nêu cách tính diện tích hình tròn ( như SGK ) - Từ quy tắc, cho HS rút ra công thức tính: S = r x r x 3,14 ( S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn ). (?) Muốn tính được diện tích hình tròn ta phải biếtcác yếu tố gì? - Cho HS nắm vững quy tắc và vận dụng công thức tính, GV đưa VD hướng dẫn HS làm: * Tính diện tích hình tròn có bán kính 3cm. - Cho HS làm bảng lớp, nháp. Diện tích hình tròn là: 3x 3 x 3,14 = 28,26 ( cm 2 ) - HS nhìn SGK nêu nhiều lần. - Rút công thức và nêu tên từng kí hiệu. - HS trả lời. - HS vận dung công thức tính nháp, bảng lớp. - Nhận xét. Hoạt động 2: Thực hành làm bài tập Mt: Biết vận dụng công thức để tính diện tích hình tròn. Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu đề bài - Yc HS làm cá nhân vào vở, chữa bài bảng lớp. - Nhận xét, chốt kết quả đúng: b) S = 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 ( dm 2 ) c) S = 3 5 × 3 5 × 3,14 = 1,1304 ( m 2 ) Bài 2: Cho HS đọc yêu cầu đề bài - Hướng dẫn HS phải tính bán kính (khi biết độ dài đường kính ), sau đó mới tính được diện tích hình tròn. - Cho HS làm bài cá nhân vào vở, chữa bài bảng lớp. - Đi kiểm tra, hướng dẫn HS yếu. a) Bán kính là: 12 : 2 = 6 ( cm ) S là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 ( cm 2 ) b) Bán kính là: 7,2 : 2 = 3,6 ( dm ) S = 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 ( dm 2 ) c) Bán kính là: 4 5 : 2 = 4 10 = 2 5 ( m ) S = 2 2 3,14 0,5024 5 5 × × = ( m 2 ) Bài 3: Cho HS vận dụng cơng thức tính diện tích trong việc giải bài tốn thực tế ( cho hs về nhà làm ) - Đọc và xác đònh yêu cầu. - Nêu quy tắc và vận dụng làm bài vào vở, chữa bài bảng lớp. - Đọc và xác đònh yêu cầu. Làm bài, đổi vở sửa bài 3. Củng cố – dặn dò: Cho HS nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn. Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà là bài tập 3, học thuộc quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn. Chuẩn bò bài sau. 9 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 39 : Mở rộng vốn từ: Công dân I.Mục đích, yêu cầu: Hiểu nghĩa của từ đồng âm ( BT 1 ) , xếp được một số từ chứa tiêng cơng vào nhóm thích hợp của bài tập 2, nắm được một số từ đồng nghĩa với từ cơng dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh ( BT3, BT4) II. Đồ dùng dạy- học: Từ điển đồng nghóa tiếng Việt, Từ điển Hán Việt ( Phô tô một vài trang cần tra cứu ). Kẻ bảng phân loại BT2 ra phiếu. Bảng lớp viết câu nói của nhân vật Thành ở BT4. III.Hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra: Gọi một số HS đọc đoạn văn BT2 tiết trước.( ghi rõ câu ghép và cách nối các vế câu ghép trong đoạn văn.) 2. Bài mới: Giới thiệu bài – ghi đầu bài Hoạt động của GV Hoạt động của hs Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm BT Mt: Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ gắn với chủ điểm. Biết cách dùng một số từ ngữ thuộc chủ điểm Công dân. Bài 1: Cho HS đọc yêu cầu bài tập, xác đònh yêu cầu bài. - Cho HS trao đổi nhóm đôi làm bài. - Cho HS phát biểu ý kiến. - Cho lớp và GV nhận xét, chốt lời giải đúng: + Dòng b – “Người dân của một nước, có quyền lợi và nghóa vụ với đất nước” nêu đúng nghóa của từ công dân Bài 2:Cho HS , đọc yêu cầu bài tập. - Cho HS làm việc độc lập, viết kết quả bài tập vào vở - Phát phiếu và bút cho một số HS làm bài vào phiếu. - Cho HS dán phiếu, chữa bài - Nhận xét, chốt lời giải đúng: Công là “Của nhà nước, của chung” Công là “Không thiên vò” Công là “ Thợ, khéo tay” Công dân, công cộng, công chúng Công bằng, công lí, công minh, công tâm Công nhân, công nghiệp Bài tập 3 ( Thực hiện tương tự BT1 ) + Đồng nghóa với công dân: nhân dân, dân chúng, dân + Không đồng nghóa với công dân: đồng bào, dân tộc, nông dân, công chúng. - HS đọc yêu cầu bài, xác đònh yêu cầu. - Trao đổi nhóm đôi ( tra từ điển ) - Phát biểu ý kiến. - Lớp nhận xét, chữa bài. - Đọc và xác đònh yêu cầu đề bài. - Làm bài cá nhân ( một số em làm bài trên phiếu) - Dán phiếu, chữa bài. - Thực hiện tương tự BT1. - Đọc yêu cầu BT, xác đònh yêu cầu. - Lắng nghe hướng dẫn. 10 . 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 ( dm 2 ) c) Bán kính là: 4 5 : 2 = 4 10 = 2 5 ( m ) S = 2 2 3,14 0 ,50 24 5 5 × × = ( m 2 ) Bài 3: Cho HS vận dụng cơng thức tính. bài sau. LỊCH SỬ Tiết 20 : Ôn tập : chín năm kháng chiếnbảo vệ độc lập dân tộc ( 19 45 – 1 954 ) I.Mục tiêu: Biêt sau Cách Mạng Tháng Tám nhân dân ta phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án giáo án lớp 5 tuần 20_(2010-2011) CKTKN, Gián án giáo án lớp 5 tuần 20_(2010-2011) CKTKN, Gián án giáo án lớp 5 tuần 20_(2010-2011) CKTKN

Bình luận về tài liệu gian-an-giao-an-lop-5-tuan-20-2010-2011-cktkn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP