Bài giảng tu nhien xa hoi 3

Luis Alvarez
Luis Alvarez(9492 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 4
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 21:11

Mô tả: M«n : tù nhiªn x· héi Líp: 3 Ng­êi thùc hiÖn: Ph¹m Ngäc HiÓn Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Hoạt động khởi động: Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Thảo luận nhóm 4: - Kể tên các loài chim có trong hình minh hoạ ở sách giáo khoa? - Chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài của từng con chim đó? Tự nhiên xã hội: Chim Chim là động vật có xương sống. Tất cả các loài chim đều có lông vũ,có mỏ, hai cánh và hai chân. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. 1.Nhận xét về màu sắc, hình dáng của các loài chim? 2. Chim có khả năng gì? Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 3: Ích lợi của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim . 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 3: Ích lợi của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010. 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng tu nhien xa hoi 3, Bài giảng tu nhien xa hoi 3, Bài giảng tu nhien xa hoi 3

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.11251115799 s. Memory usage = 17.66 MB