Bài giảng tu nhien xa hoi 3

6 146 1 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 21:11

M«n : tù nhiªn x· héi Líp: 3 Ng­êi thùc hiÖn: Ph¹m Ngäc HiÓn Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Hoạt động khởi động: Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Thảo luận nhóm 4: - Kể tên các loài chim có trong hình minh hoạ ở sách giáo khoa? - Chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài của từng con chim đó? Tự nhiên xã hội: Chim Chim là động vật có xương sống. Tất cả các loài chim đều có lông vũ,có mỏ, hai cánh và hai chân. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. 1.Nhận xét về màu sắc, hình dáng của các loài chim? 2. Chim có khả năng gì? Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 3: Ích lợi của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim . 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 3: Ích lợi của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010. 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tu nhien xa hoi 3, Bài giảng tu nhien xa hoi 3, Bài giảng tu nhien xa hoi 3

Bình luận về tài liệu bai-giang-tu-nhien-xa-hoi-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP