Bài giảng tu nhien xa hoi 3

Luis Alvarez
Luis Alvarez(11354 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 134
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 21:11

Mô tả: M«n : tù nhiªn x· héi Líp: 3 Ng­êi thùc hiÖn: Ph¹m Ngäc HiÓn Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Hoạt động khởi động: Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Thảo luận nhóm 4: - Kể tên các loài chim có trong hình minh hoạ ở sách giáo khoa? - Chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài của từng con chim đó? Tự nhiên xã hội: Chim Chim là động vật có xương sống. Tất cả các loài chim đều có lông vũ,có mỏ, hai cánh và hai chân. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. 1.Nhận xét về màu sắc, hình dáng của các loài chim? 2. Chim có khả năng gì? Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 3: Ích lợi của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim . 17 tháng 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 3: Ích lợi của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2010. 3 năm 2010 Tự nhiên xã hội: Chim Hoạt động 1: Các bộ phận của cơ thể chim. Hoạt động 2: Sự phong phú đa dạng của các loài chim. Thứ tư ngày 17 tháng 3

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng tu nhien xa hoi 3, Bài giảng tu nhien xa hoi 3, Bài giảng tu nhien xa hoi 3

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-tu-nhien-xa-hoi-3

Đăng ký

Generate time = 0.18581414222717 s. Memory usage = 18.57 MB