Gián án Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

8 2,730 16 Gửi tin nhắn cho Ernst Chladni
Ernst Chladni

Ernst Chladni

Tải lên: 11,480 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 19:11

Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ ĐẦU THẾ KỈ X) 1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X THỜI GIAN KHỞI NGHĨA ĐỊA BÀN Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC THỜI GIAN KHỞI NGHĨA ĐỊA BÀN 40 Hai Bà Trưng Hát Môn 100, 137, 144 KN nhân dân quận Nhật Nam Quận Nhật Nam 157 KN nhân dân quận Cửu Chân Quận Cửu Chân 178, 190 KN nhân dân quận Giao Chỉ Quận Giao Chỉ 248 Bà Triệu Giao Chỉ 542 Lý Bí Long Biên 687 Lý Tự Tiên Tống Bình 722 Mai Thúc Loan Tống Bình 776 – 791 Phùng Hưng Đường Lâm 819 – 820 Dương Thanh Tống Bình 905 Khúc Thừa Dụ Tống Bình 938 Ngô Quyền Bạch Đằng Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ ĐẦU THẾ KỈ X) 1. Khái quát phong trào đấu tranh từ thế kỉ I đến đầu thế kỉ X 2. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu KHỞI NGHĨA THỜI GIAN KẺ THÙ ĐỊA BÀN DIỄN BIẾN Ý NGHĨA Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC KHỞI NGHĨA THỜI GIAN KẺ THÙ ĐỊA BÀN DIỄN BIẾN Ý NGHĨA Hai Bà Trưng Từ 40 - 42 Đông Hán Hát Môn, Mê Linh -Tháng 3.40 Hai Bà trưng nổi dậy KN ở Hát Môn. -Phong trào phát triển mạnh, Tô Định bỏ chạy về nước. -Trưng Trắc lên làm vua -Năm 42, nhà Hán đem 2 vạn quân sang xâm lược. KN Hai Bà Trưng thất bại -Mở đầu cho phong trào đấu tranh quyết liệt của nd ta -Khẳng định vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp bảo vệ đất nước KHỞI NGHĨA THỜI GIAN KẺ THÙ ĐỊA BÀN DIỄN BIẾN Ý NGHĨA Lý Bí 542 Nhà Lương, Nhà Tùy Long Biên, Tô Lịch -Năm 542, Lý Bí nổi dậy lật đổ chính quyền đô hộ. -Năm 544, Lý Bí lên ngôi, lập ra nhà nước Vạn Xuân -Năm 545, Nhà Lương sang xâm lược, Lý Bí trao binh quyền lại cho Triệu Quang Phục -Năm 550, TQP giành thắng lợi, lên ngôi vua -Năm 571 Lý Phật Tử cướp ngôi -Năm 603, nhà Tùy sang xâm lược, Vạn Xuân kết thúc -Giành được độc lập, tự chủ. -Khẳng định sự trưởng thành của ý thức dân tộc. Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC KHỞI NGHĨA THỜI GIAN KẺ THÙ ĐỊA BÀN DIỄN BIẾN Ý NGHĨA Khúc Thừa Dụ 905 Đường Tống Bình -Năm 905, Khúc Thừa Dụ nổi dậy giành thắng lợi (Giữ chức Tiết độ sứ) -Năm 907, Khúc Thừa Hạo lên thay, xây dựng chính quyền tựu chủ Tạo thắng lợi về mặt cơ bản, tạo điều kiện đi đến thắng lợi hoàn toàn. Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC KHỞI NGHĨA THỜI GIAN KẺ THÙ ĐỊA BÀN DIỄN BIẾN Ý NGHĨA Ngô Quyền 938 Nam Hán Sông Bạch Đằng -Năm 938 quân Nam Hán tiến vào nước ta theo sự cầu viện của Kiều Công Tiễn -Bằng chiến thuật cắm cộc trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đánh tan xâm lược Nam Hán - Bảo vệ nền độc lập, tự chủ của dân tộc - Mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài - Kết thúc 1000 năm lệ thuộc. - Để lại chiến lược QS độc đáo . Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ ĐẦU. Bình 938 Ngô Quyền Bạch Đằng Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ ĐẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP, Gián án Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP, Gián án Bài 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

Bình luận về tài liệu gian-an-bai-16-thoi-bac-thuoc-va-cac-cuoc-dau-tranh-gianh-doc-lap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP