Bài giảng chinh ta hien l5

5 56 0 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 13:11

Ng­êi thùc hiÖn : Ph¹m Ngäc HiÓn Tr­êng TiÓu häc Th¸i S¬n Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Chính tả: Về ngôI nhà đang xây A. Kiểm tra bài cũ Tìm các tiếng có nghĩa chỉ khác nhau ở âm đầu tr/ ch Chiều đi học về Chúng em qua ngôi nhà xây dở Giàn giáo tựa cái lồng che chở Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay: Tạm biệt! Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng Ngôi nhà như bài thơ sắp làm xong Là bức tranh còn nguyên màu vôi gạch Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Về ngôI nhà đang xây Chính tả: Bài 2: a/ Hãy tìm các từ ngữ chứa các tiếng dưới đây: rẻ rẻ rây rây dẻ dẻ dây dây giẻ giẻ giây giây rẻ: giá rẻ, đắt rẻ, bỏ rẻ, rẻ rẻ: giá rẻ, đắt rẻ, bỏ rẻ, rẻ quạt, quạt, rây: rây bột, mưa rây, rây: rây bột, mưa rây, dẻ: hạt dẻ, mảnh dẻ, dẻ: hạt dẻ, mảnh dẻ, dây: nhảy dây, chăng dây, dây: nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi, dây dây thừng, dây phơi, dây giày giày giẻ: Giẻ rách, giẻ lau, giẻ giẻ: Giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân, chùi chân, giây: giây bẩn, giây mực, giây: giây bẩn, giây mực, phút giây, phút giây, vàng vàng vào vào vỗ vỗ dàng dàng dào dào dỗ dỗ Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Chính tả: Về ngôI nhà đang xây b/ Hãy tìm các từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d: vàng: vàng tươi, vàng: vàng tươi, vàng hoe, vàng vàng hoe, vàng bạc bạc vào: ra vào, vào vào: ra vào, vào ra ra vỗ: vỗ về, vỗ vai, vỗ: vỗ về, vỗ vai, sóng vỗ sóng vỗ dàng: dễ dàng, dàng: dễ dàng, dịu dàng dịu dàng dào: dồi dào, dạt dào: dồi dào, dạt dào dào dỗ: dỗ dành, dụ dỗ: dỗ dành, dụ dỗ, dạy dỗ dỗ, dạy dỗ Bài 3: Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. biết rằng: 1 Chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi 2 chứa tiếng bắt đàu bằng v hoặc d. Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Về ngôI nhà đang xây Chính tả: Thứ tự các tiếng cần điền: rồi, vẽ, rồi, rồi, vẽ, vẽ, rồi,dị . hăng Ngôi nhà như bài thơ sắp làm xong Là bức tranh còn nguyên màu vôi gạch Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Về ngôI nhà đang xây Chính tả: Bài 2: a/ Hãy. Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Chính tả: Về ngôI nhà đang xây A. Kiểm tra bài cũ Tìm các tiếng có nghĩa chỉ khác nhau ở âm đầu tr/ ch Chiều đi học về
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng chinh ta hien l5, Bài giảng chinh ta hien l5, Bài giảng chinh ta hien l5

Bình luận về tài liệu bai-giang-chinh-ta-hien-l5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP