Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 9

8 374 2 Gửi tin nhắn cho Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown

Thomas Townsend Brown

Tải lên: 11,474 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 12:11

.giáo dục kĩ năng sống trong môn sinh học ở trờng THCS sinh học 9 Tờn bi hc Cỏc k nng c bn c giỏo dc Cỏc pp / k thut Bi 3 : Lai mt cp tớnh trng -K nng t tin trỡnh by ý kin trc nhúm, t , lp -K nng lng nghe tớch cc , trỡnh by suy ngh / ý tng , hp tỏc trong hot ng nhúm . -K nng tỡm kim v x lý thụng tin khi c SGK, quan sỏt s lai tỡm hiu v phộp lai phõn tớch , tng quan tri ln , tri khụng hon ton . -ng nóo -Vn ỏp - tỡm tũi -Trc quan -Dy hc nhúm Bi 4 : Lai hai cp tớnh trng -K nng t tin trỡnh by ý kin trc nhúm, t , lp. -K nng lng nghe tớch cc , trỡnh by suy ngh / ý tng , hp tỏc trong hot ng nhúm . -K nng tỡm kim v x lý thụng tin khi c SGK, quan sỏt tranh v tỡm hiu phộp lai 2 cp tt -K nng phõn tớch , suy oỏn kt qu lai 2 cp tt, dựng s lai gii thớch phộp lai -ng nóo -Vn ỏp - tỡm tũi -Trc quan -Dy hc nhúm -Gii quyt vn Bi 6 : Thc hnh - ng kim loi -K nng thu thp v x lớ thụng tin t SGK tỡm hiu cỏch tớnh t l %, xỏc sut , cỏch x lớ s liu , quy lut xut hin mt sp , nga ca ng xu -K nng hp tỏc , x lớ , lng nghe tớch cc . -K nng t tin trỡnh by ý kin trc nhúm, t , lp. -Thc hnh quan sỏt -Dy hc nhúm -Trỡnh by 1 phỳt Bi 12 : C ch xỏc nh gii tớnh -K nng phờ phỏn : Phờ phỏn nhng t tng cho rng vic sinh con trai hay con giỏi do ph n quyt nh . -Phõn tớch thụng tin -Vn ỏp tỡm tũi -Trc quan - Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin từ SGK ,quan sát sơ đồ để tìm hiểu về NST giới tính , cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính -Kĩ năng tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Dạy học nhóm Bài 14 : Thực hành - Quan sát hình thái NST -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực , ứng xử giao tiếp trong nhóm . -Kỉ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công . - Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi quan sát hình thái NST qua tiêu bản kính hiển vi . -Kĩ năng so sánh ,đối chiếu , khái quát đặc điểm hình thái NST. - Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Thí nghiệm - Thực hành -Dạy học nhóm -Trực quan Bài 19 : Mối quan hệ giữa gen và tính trạng - Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Kĩ năng lắng nghe tích cực , trình bày suy nghĩ / ý tưởng , hợp tác trong hoạt động nhóm . -Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin để tìm hiểu về mối quan hệ giữa ARN và Prôtêin , và mối quan hệ giữa gen và tính trạng . -Động não -Vấn đáp - tìm tòi -Trực quan -Dạy học nhóm Bài 20: Thực hành quan sát và lắp ráp mô hình ADN -Kĩ năng hợp tác , ứng xử / giao tiếp trong nhóm . -Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin khi quan sát để lắp ráp được từng đơn phân nuclêotit trong mô hình phân tử ADN -Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công . -Thí nghiệm - Thực hành -Dạy học nhóm -Trực quan Bài 21: Đột biến gen -Kĩ năng hợp tác , ứng xử / giao tiếp , lắng nghe tích cực. -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc -Vấn đáp - tìm tòi -Trực quan -Dạy học nhóm SGK, quan sát tranh ảnh, phim , intenet . để tìm hiểu khái niệm , vai trò của đột biến gen . - Kĩ năng tự tin bày tỏ ý kiến -Hỏi và trả lời Bài 22: Đột biến cấu trúc NST -Kĩ năng hợp tác , ứng xử / giao tiếp , lắng nghe tích cực. -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, phim , intenet . để tìm hiểu khái niệm , nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến và tính chất cấu trúc NST. - Kĩ năng tự tin bày tỏ ý kiến -Vấn đáp - tìm tòi -Trực quan -Dạy học nhóm -Hỏi và trả lời Bài 23,24: Đột biến số lượng NST -Kĩ năng hợp tác , ứng xử / giao tiếp , lắng nghe tích cực -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, phim , intenet . để tìm hiểu khái niệm , sự phát sinh các dạng đột biến số lượng NST. -Kĩ năng tự tin bày tỏ ý kiến -Vấn đáp - tìm tòi -Trực quan -Dạy học nhóm -Hỏi và trả lời Bài 26: Thực hành - Nhận biết một vài dạng đột biến -Kĩ năng hợp tác , ứng xử / giao tiếp , lắng nghe tích cực -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi quan sát xác định từng dạng đột biến . -Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công . -Thực hành – quan sát -Hoàn tất một nhiệm vụ Bài 27: Thực hành : Quan sát thường biến - Kĩ năng hợp tác , ứng xử / giao tiếp , lắng nghe tích cực -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi quan sát xác định thường biến . -Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công . -Thực hành – quan sát -Hoàn tất một nhiệm vụ Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, để tìm hiểu về các phương pháp nghiên cứu di truyền người. - Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Vấn đáp - tìm tòi -Dạy học nhóm -Hỏi và trả lời Bài 29: Bệnh và tật di truyền ở người -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về một số bệnh và tật di truyền ở người . -Kĩ năng lắng nghe tích cực , trình bày suy nghĩ / ý tưởng , hợp tác trong hoạt động nhóm . - Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Động não -Vấn đáp - tìm tòi -Trực quan -Dạy học nhóm -Tranh luận tích cực - Hỏi chuyên gia Bài 30 : Di truyền học với người -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu mối quan hệ giữa di truyền học với đời sống con người -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực - Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Động não -Vấn đáp - tìm tòi -Trực quan -Dạy học nhóm Bài 34 :Thoái hóa do tự thụ phấn và giao phối gần -Kĩ năng giải thích vì sao người ta cấm anh em có quan hệ huyết thống gần nhau lấy nhau ( có cùng dòng máu trực hệ , có họ trong phạm vi 3 đời ) : con sinh ra sinh trưởng vả phát triển yếu , khả năng sinh sản giảm , quái thai , dị tật bẩm sinh . -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực - Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Vấn đáp - tìm tòi -Trực quan - Hỏi chuyên gia -Giải quyết vấn đề Bài 41: Môi trường và các -Kĩ năng làm chủ bản thân : con người cũng như các sinh vật khác đều chịu sự tác động của các - Hỏi chuyên gia -Vấn đáp - tìm tòi nhân tố sinh thái nhân tố sinh thái và sống được trong giới hạn sinh thái nhất định , do vậy chúng ta cần bảo vệ môi trường và các nhân tố sinh thái để bảo đảm cuộc sống cho chúng ta . -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Giải quyết vấn đề -Trực quan Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật -Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh vẽ để tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. - Hỏi chuyên gia -Vấn đáp - tìm tòi -Giải quyết vấn đề -Trực quan Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật -Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh và các tài liệu khác để tìm hiểu về tác động của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. - Hỏi chuyên gia -Vấn đáp - tìm tòi -Giải quyết vấn đề -Trực quan Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật -Kĩ năng ra quyết định khi vận dụng kiến thức vào thực tế : Cần tách đàn , tỉa cây để tăng năng suất cây trồng vật nuôi. -Kĩ năng lắng nghe tích cực , trình bày suy nghĩ / ý tưởng , hợp tác trong hoạt động nhóm . -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, và các ví dụ tự thu thập để tìm hiểu các mối quan hệ cùng loài và khác loài. - Hỏi chuyên gia -Vấn đáp - tìm tòi -Giải quyết vấn đề -Trực quan -Dạy học nhóm Bài 45,46: Thực hành Tìm hiểu môi -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, các tài liệu khác, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về môi trường , các nhân tố sinh thái và ảnh -Khảo sát thực địa -Hoàn tất một nhiệm vụ trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật hưởng của chúng lên đời sống sinh vật . -Kĩ năng ứng phó với các tình huống có thế xảy ra trong quá trình tìm kiếm thông tin . -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Trực quan -Dạy học nhóm Bài 48: Quần thể người -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, để tìm hiểu về sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể khác ; Các đặc trưng của quần thể người ; Ý nghĩa của sự tăng dân dân số đến sự phát triển xã hội . -Kĩ năng tự tin trong đóng vai -Đóng vai - Hỏi chuyên gia -Trực quan -Dạy học nhóm Bài 49: Quần xã sinh vật -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Kĩ năng lắng nghe tích cực , trình bày suy nghĩ / ý tưởng - Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về khái niệm , những dấu hiệu điển hình và quan hệ với ngoại cảnh của quần xã sinh vật . -Động não -Vấn đáp - tìm tòi -Trực quan -Dạy học nhóm -Khăn trải bàn Bài 51,52: Thực hành Hệ sinh thái - Kĩ năng hợp tác trong nhóm và kĩ năng giao tiếp -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu phương pháp thực hành , xây dựng mối quan hệ giữa sinh với sinh vật trong hệ sinh thái . -Kĩ năng quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công . -Khảo sát thực địa -Hoàn tất một nhiệm vụ -Thí nghiệm thực hành -Trực quan -Trình bày 1 phút -Giải quyết vấn đề Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu về tác động của con người tới môi trường sống và vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên . -Kĩ năng kiên định , phản đối với mọi hành vi phá hoại môi trường . - Hỏi chuyên gia -Trực quan -Dạy học nhóm -Viết tích cực -Tranh luận -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực Bài 54 ,55: Ô nhiễm môi trường - Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin để tìm hiểu về các tác nhân gây ô nhiễm môi trường , Hậu quả của ô nhiễm môi trường ở địa phương và trên thế giới . -Kĩ năng hợp tác nhóm -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. - Hỏi chuyên gia -Trực quan -Thảo luận nhóm -Viết tích cực -Tranh luận Bài 56 ,57: Thực hành Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương - Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về tình hình môi trường địa phương. -Kĩ năng lập kế hoạch tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương -Kĩ năng hợp tác , giao tiếp có hiệu quả khi điều tra tình hình môi trường ở địa phương -Kĩ năng hợp tác ra quyết định hành động góp phần bảo vệ môi trường ở địa phương. -Kĩ năng giải quyết vấn đề . -Trực quan - tìm tòi -Vấn đáp - tìm tòi -Dạy học nhóm -Dạy học theo dự án Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin để tìm hiểu các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu , về cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý . -Kĩ năng hợp tác nhóm -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Thảo luận nhóm -Giải quyết vấn đề -Trực quan -Vấn đáp - tìm tòi Bài 59: Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin để tìm hiểu ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã. -Kĩ năng hợp tác nhóm - Kĩ năng xác định giá trị bản thân với trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên hoang dã . -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Thảo luận nhóm -Giải quyết vấn đề -Đóng vai -Vấn đáp tìm tòi Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin để tìm hiểu về sự đa dạng các hệ sinh thái trên thế giới. -Kĩ năng hợp tác nhóm - Kĩ năng xác định giá trị bản thân với trách nhiệm bảo vệ môi trường . -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Thảo luận nhóm -Giải quyết vấn đề -Tranh luận -Vấn đáp tìm tòi Bài 61: Luật bảo vệ môi trường -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin để tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường. -Kĩ năng hợp tác nhóm - Kĩ năng xác định giá trị bản thân với trách nhiệm bảo vệ môi trường . -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Thảo luận nhóm -Vấn đáp tìm tòi - Hỏi chuyên gia Bài 62: Thực hành - Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin để tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường. -Kĩ năng hợp tác nhóm - Kĩ năng xác định giá trị bản thân với trách nhiệm bảo vệ môi trường . -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. -Thảo luận nhóm -Lập kế hoạch của nhóm - Thực hành -Giải quyết vấn đề . n o -Vấn đáp - tìm tòi -Trực quan -Dạy học nhóm Bài 20: Thực hành quan sát và lắp ráp mô hình ADN -Kĩ năng hợp tác , ứng xử / giao tiếp trong nhóm . -Kĩ. hội . -Kĩ năng tự tin trong đóng vai - óng vai - Hỏi chuyên gia -Trực quan -Dạy học nhóm Bài 49: Quần xã sinh vật -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý ki n trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 9, Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 9, Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 9

Bình luận về tài liệu bai-soan-giao-duc-ki-nang-song-trong-mon-sinh-hoc-o-truong-thcs-mon-sinh-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP