Bài soạn đập đá ở côn lôn

26 2,077 3
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 08:11

TuÇn 15, TiÕt 68 V¨n b¶n Phan Ch©u Trinh PCT sinh 1872-1926, hiệu là Tây Ho , biệt à hiệu Hy Mã, quê ở Quảng Nam ông đỗ phó bảng, ra làm quan nhỏ, sau đóông bỏ quan ve chuyên tâm sự nghiệp à cứu nước. ng còn là người đa u tiên đấu à tranh chống chế độ quân chủ Văn bản Phan Châu Trinh 1. Tác giả - Phan Châu Trinh( 1872- 1926), quê ở tỉnh Quảng Nam. - Thơ Phan Châu Trinh có sức hấp dẫn lớn bởi tinh thần yêu nước sâu sắc, cháy bỏng. I. Tác giả- Tác phẩm - Ông tham gia hoạt động cứu nước rất sôi nổi trong những năm đầu của thế kỉ XX Đây là một trường học thiên nhiên, mùi cay đắng ở trong ấy, làm trai giữa thế kỷ XX này, không thể không nếm cho biết. Bãng ®en trong nhµ tï C«n §¶o Chuång cäp C«n §¶o x­a Chuång cäp H¬n 2m nhèt ®Õn 7 ng­êi C«n §¶o x­a . Phan Châu Trinh Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập vỡ mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản. con! B ố c ụ c Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn Lừng lẫy làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập vỡ mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn đập đá ở côn lôn, Bài soạn đập đá ở côn lôn

Bình luận về tài liệu bai-soan-dap-da-o-con-lon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP