Bài giảng CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

36 441 3 Gửi tin nhắn cho Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann

Tải lên: 11,619 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 07:11

GV: Phạm Xuân Bình LÔÙP 5B Thứ tư ngày 05 tháng 1 năm 2011 Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: kể tên một số anh hùng tiêu biểu được tuyên kể tên một số anh hùng tiêu biểu được tuyên dương trong đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ hai của dương trong đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ hai của Đ Đ ảng ảng Lịch sử: Thứ tư ngày 05 tháng 1 năm 2011 Anh hùng lao động: Hoàng Hanh, Ngô gia Khảm, Trần Đại Nghĩa Anh hùng trong lực lượng vũ trang: La văn Cầu, Nguyễn Thị Chiên . Lịch sử: Chín năm làm một Điện Biên Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Tố Hữu Điện Biên Ngày 7-5 hàng năm nước ta tổ chức kỉ niệm sự kiện gì? Tổ chức kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. BÀI 17: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ Thứ tư ngày 05 tháng 1 năm 2011 ĐiÖn Biªn Điện Biên Phủ trước đây thuộc tỉnh Lai Châu nay thuộc thành phố Điện Biên , tỉnh Điện Biên nằm ở vùng núi Tây Bắc, miền Bắc Việt Nam, giáp với các tỉnh Lai Châu, Sơn La của Việt Nam, Phongsali của Lào và Vân Nam của Trung Quốc. Phongsali Vân Nam ĐỒI ĐỘC LẬP ĐỒI HIM LAM BẢN KÉO MƯỜNG THANH BẢN HỒNG CÚM S . N Ậ M R Ố M Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ c 1 1. Nguyên nhân Tình hình của ta và tình thế của quân Pháp từ Tình hình của ta và tình thế của quân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới 1950 đến năm 1953 sau chiến dịch Biên giới 1950 đến năm 1953 • Quân Pháp • Rơi vào thế bị động, lúng túng tìm cách chống đỡ. • Quân ta Ø Ta chủ động mở nhiều chiến dịch lớn trên toàn quốc. ? Thảo luận nhóm 4 N2.V× sao ta quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ? N3. Qu©n vµ d©n ta ®· chuÈn bÞ cho chiÕn dÞch nh­ thÕ nµo? N1. Âm mưu củ thực dân Pháp 1 Âm mưu của giặc Pháp. Điện Biên Phủ trở thành khâu chính của kế hoạch Navare. Ngày 3.12.1953 Navare quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Để bảo vệ phía Tây Bắc – Thượng Lào và phá vỡ cuộc tiến công Đông Xuân của ta. Pháp chấp nhận cuộc quyết chiến, chiến lược tại đây, sẵn sàng “ nghiền nát’’ bộ đội chủ lực của ta. Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Bên Phủ? Ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm giành thắng lợi trong Phủ với quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch để kết thúc cuộc kháng chiến. chiến dịch để kết thúc cuộc kháng chiến. . Tổ chức kỉ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. BÀI 17: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ Thứ tư ngày 05 tháng 1 năm 2011 ĐiÖn Biªn Điện Biên Phủ trước đây. chiến dịch Điện Biên Ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm giành thắng lợi trong Phủ với quyết tâm giành thắng lợi trong chiến dịch để
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ, Bài giảng CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ, Bài giảng CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Bình luận về tài liệu bai-giang-chien-thang-lich-su-dien-bien-phu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP