Tài liệu nuoc nha bi chia cat

Larry Page
Larry Page(9664 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 9
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 05:11

Mô tả: A. 3 đợt A. 3 đợt B. 2 đợt B. 2 đợt C. 4 đợt C. 4 đợt Câu 1: Chiến dịch Điện Biên Phủ chia làm mấy đợt ? • Câu hỏi 2: Chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đầu vào ngày tháng năm nào ? A. 13-3-1954 A. 13-3-1954 B. 30-3-1955 B. 30-3-1955 C. 1- 5- 1954 C. 1- 5- 1954 • Câu hỏi 3 :Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào ? A. 6- 5 -1954 A. 6- 5 -1954 B. 7- 5 -1954 B. 7- 5 -1954 C. 1- 5 - 1954 C. 1- 5 - 1954 Hội nghị Giơ-ne-vơ - 1954 1. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ Thảo luận nhóm đôi Thảo luận nhóm đôi Nêu các điều khoản chính của hiệp định Giơ-ne-vơ . Đọc thông tin SGK Trang 41 -Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam- Bắc. . - Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam. . - Đến tháng 7/1956, nhân dân hai miền Nam- Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. . 1. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ . 2 đợt C. 4 đợt C. 4 đợt Câu 1: Chiến dịch Điện Bi n Phủ chia làm mấy đợt ? • Câu hỏi 2: Chiến dịch Điện Bi n Phủ được bắt đầu vào ngày tháng năm nào ?. 30-3-1955 B. 30-3-1955 C. 1- 5- 1954 C. 1- 5- 1954 • Câu hỏi 3 :Chiến dịch Điện Bi n Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào ? A. 6- 5 -1954 A. 6- 5 -1954 B. 7-

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu nuoc nha bi chia cat, Tài liệu nuoc nha bi chia cat, Tài liệu nuoc nha bi chia cat

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.15842413902283 s. Memory usage = 17.67 MB