Tài liệu nuoc nha bi chia cat

Larry Page
Larry Page(9877 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 26
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 05:11

Mô tả: A. 3 đợt A. 3 đợt B. 2 đợt B. 2 đợt C. 4 đợt C. 4 đợt Câu 1: Chiến dịch Điện Biên Phủ chia làm mấy đợt ? • Câu hỏi 2: Chiến dịch Điện Biên Phủ được bắt đầu vào ngày tháng năm nào ? A. 13-3-1954 A. 13-3-1954 B. 30-3-1955 B. 30-3-1955 C. 1- 5- 1954 C. 1- 5- 1954 • Câu hỏi 3 :Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào ? A. 6- 5 -1954 A. 6- 5 -1954 B. 7- 5 -1954 B. 7- 5 -1954 C. 1- 5 - 1954 C. 1- 5 - 1954 Hội nghị Giơ-ne-vơ - 1954 1. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ Thảo luận nhóm đôi Thảo luận nhóm đôi Nêu các điều khoản chính của hiệp định Giơ-ne-vơ . Đọc thông tin SGK Trang 41 -Theo Hiệp định Giơ-ne-vơ sông Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam- Bắc. . - Quân Pháp sẽ rút khỏi miền Bắc, chuyển vào miền Nam. . - Đến tháng 7/1956, nhân dân hai miền Nam- Bắc sẽ tiến hành tổng tuyển cử, thống nhất đất nước. . 1. Nội dung Hiệp định Giơ-ne-vơ . 2 đợt C. 4 đợt C. 4 đợt Câu 1: Chiến dịch Điện Bi n Phủ chia làm mấy đợt ? • Câu hỏi 2: Chiến dịch Điện Bi n Phủ được bắt đầu vào ngày tháng năm nào ?. 30-3-1955 B. 30-3-1955 C. 1- 5- 1954 C. 1- 5- 1954 • Câu hỏi 3 :Chiến dịch Điện Bi n Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào ? A. 6- 5 -1954 A. 6- 5 -1954 B. 7-

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu nuoc nha bi chia cat, Tài liệu nuoc nha bi chia cat, Tài liệu nuoc nha bi chia cat

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-nuoc-nha-bi-chia-cat

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.120785951614 s. Memory usage = 17.68 MB